Nieuws

Articles

 • Studieclub aanbod en bezoeken Dairy Breeding Center CRV

  Wie wil er nu geen veestapel die gezond is, lang meegaat en gemakkelijk produceert? CRV helpt veehouders bij het halen van een hoger rendement en veel werkplezier. Better cows > Better life, dat is immers waar CRV voor staat. Een van de zaken die CRV als ondersteuning biedt is een programma voor fok- en veeteeltstudieclubs in Nederland en afdelingen en studieclubs in Vlaanderen.
 • CRV-tarieven per 1 januari 2023

  Vanaf 1 januari 2023 gelden de nieuwe tarieven voor de diensten en producten van CRV. Uit duurzaamheidsoverwegingen ontvangen onze leden en klanten de tarievenkaart niet per post. De CRV-tarieven zijn daarom digitaal beschikbaar via deze website.
 • CRV heet u welkom op Agriflanders in Gent

  Van donderdag 12 tot en met zondag 15 januari 2023 vindt in de Expohallen in Gent de Agriflanders plaats. De laatst editie van deze beurs vond plaats in 2019. Wat fijn dat we u eindelijk weer mogen begroeten op de grootste Vlaamse land- en tuinbouwbeurs! Natuurlijk is CRV ook aanwezig op de AgriFfanders.
 • CRV vergrootte omzet en nettoresultaat in boekjaar 2021-2022

  Coöperatie Koninklijke CRV u.a. heeft een prima financieel jaar achter de rug. In het afgelopen boekjaar, dat loopt van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022, groeide de netto-omzet met 6 miljoen euro naar 179,5 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat steeg naar 1,6 miljoen euro. Dit betekent dat aan de leden naar rato van hun bestedingen een totaal ledenvoordeel van circa 600.000 euro kan worden uitgekeerd.
 • Indexdraai bevestigt: dochters van CRV-stieren blinken uit op efficiëntie

  De efficiëntie van de omzetting van voer in melk bepaalt voor een belangrijk deel het rendement van een melkveebedrijf. Hierbij gaat het enerzijds om koeien die gezond en probleemloos oud worden waardoor het vervangingspercentage laag blijft. Anderzijds zijn er duidelijk genetische verschillen in voerefficiëntie. Binnen het fokprogramma van CRV krijgen deze kenmerken dan ook veel aandacht. De indexdraai van december 2022 bevestigt dat dit leidt tot resultaat.