Nieuws

Articles

 • Stiermoeder én keuringskoe

  Op de HHH-show vestigde ze afgelopen jaar definitief haar naam als keuringskoe. Maar Wilskracht Warsi 879 heeft meer in haar mars. De met 93 punten ingeschreven Bramdochter van Emiel Willems uit Vriezenveen maakt ook furore als stiermoeder.
 • Elite-vaarzen geven vertrouwen

  De eerste vaarzen uit het CRV-Eliteprogramma zijn aan de melk, veelal van bedrijven die al ervaring hebben met satellietembryo’s en de daaruit geboren dieren. We nemen de maatschap Peters in Oirschot onder de loep.
 • ‘Mpr is de basis van ons bedrijfsmanagement’

  Al jaar en dag vormt de melkproductieregistratie de basis van het bedrijfsmanagement van de familie Van Rozen uit Oosterwolde. Door de gegevens uit de mpr weten de melkveehouders wat er in de stal gebeurt en kunnen ze daarop sturen. Zowel in de samenstelling van het rantsoen als in het management van de diergezondheid en fokkerij.
 • Werk altijd met proper MPR-materiaal

  De melkproductieregistratie (MPR) is voor uw bedrijf een belangrijke informatiebron. Het is daarom heel belangrijk dat de monstername zorgvuldig wordt uitgevoerd. Dat is alleen mogelijk als u werkt met proper MPR-materiaal.
 • ‘Met Vruchtbaarheid op Maat zitten we altijd kort op de vruchtbaarheid’

  Koeien die op 300 dagen na afkalven ineens tochtig door de stal rennen verrassen hem niet meer. En met een gelijkmatig afkalfpatroon realiseert hij een efficiënte benutting van de melkrobots. Melkveehouder en zorgboer Paul Oudijk uit Moordrecht maakt nu drie jaar gebruik van Vruchtbaarheid op Maat van CRV. ‘Ik ben heel blij dat we daarmee begonnen zijn’, vertelt hij. ‘Met vruchtbaarheidsbegeleiding is echt winst te halen.’