Nieuws

Articles

 • Weelder Esmonique 22 passeert 100.000 kg grens

  Opnieuw heeft een invloedrijke koe vanuit ons fokprogramma de 100.000 kg melk barrière weten te slechten. Ditmaal is het de nog altijd zeer vitale Weelder Esmonique 22 VG88 (v. Planet) van de familie Van de Kamp uit Putten. Zij is de grootmoeder van de hoog genoteerde en beschikbare fokstieren Weelder Esperanto en Weelder Empire. Stieren die sterk scoren op o.a. levensduur, klauwgezondheid en andere gezondheidskenmerken. Belangrijke ingrediënten voor een hoge productie.
 • Mengsperma BBG Mix 3

  CRV staat voor innovatie en brengt producten op de markt als ze onderbouwd en getoetst zijn. En als duidelijk blijkt dat het meerwaarde heeft voor de veehouder. Graag willen we mengsperma, dat geen nieuw product meer is toetsen en bevestigd zien in de markt. Daarom start CRV een veldproef in januari 2022.
 • Monstername bij vorst

  In de winterperiode is het belangrijk dat de melkmonsters en het apparatuur niet bevriezen; bevroren melkmonsters kunnen zorgen voor een onjuiste uitslag. Bewaar dus apparatuur en monsters op een vorstvrije plaats.
 • 40-jarig SAP vernieuwd

  CRV heeft het StierAdviesProgramma geactualiseerd. Zo kunnen nu ook voorbeenstand en voerefficiëntie worden meegenomen in het stieradvies. Met drie standaard fokdoelen blijft het paringsprogramma overzichtelijk. Een fokdoel op maat instellen blijft natuurlijk mogelijk.
 • Zodiac en de Zwaantjes; combinatie dikke melk met levensduur en exterieur

  Hoge levensproducties, super gehalten en een degelijk exterieur. Dat is niet alleen het verervingspatroon van InSire Topstier Weinterper Zodiac. Maar zeker ook het beeld dat de koeien uit deze familie al generaties lang laten zien op het bedrijf van Wietse Cor Faber in Wijnjewoude.
 • In boekjaar 2020 – 2021 investeerde CRV in de toekomst

  CRV kijkt tevreden terug op het boekjaar 2020 – 2021, een jaar waarin de organisatie belangrijke veranderingen doorvoerde om zich voor te bereiden op de toekomst. De omzet steeg in het afgelopen boekjaar met 1,4 miljoen euro en er werd een bescheiden netto winst gerealiseerd. Deze zal aan het vermogen van de coöperatie worden toegevoegd.