Disclaimer

De volgende voorwaarden en condities zijn van toepassing op de site van CRV bv. Door het bezoeken van deze website accepteert u de termen en condities zoals hieronder genoemd.

Betrouwbaarheid en verantwoording
Deze internetsite wordt u aangeboden door CRV bv. Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. CRV bv is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. CRV bv behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein www.crv4all.be) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij CRV bv niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

Copyrights
Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur en databanken) rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht. Het materiaal op deze site mag alleen door een geregistreerde bezoeker gebruikt worden. Het is niet toegestaan hetgeen u op deze site aantreft te exploiteren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van v. Via de menuoptie ‘Contact kunt u contact opnemen met CRV bv voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.

E-mailgebruik
Aan CRV bv toegezonden mails worden vertrouwelijk behandeld. Desondanks kan CRV bv niet garanderen dat de e-mails niet door derden geraadpleegd kunnen worden. CRV bv is hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk. De gegevens (waaronder naam, adres en telefoonnummer) die worden opgegeven voor de beantwoording van de e-mails zullen alleen voor dát doel worden gebruikt door CRV bv. Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Geldende jurisdictie
Deze termen en condities zijn van toepassing volgens het geldende recht in België. Ontstane conflicten zijn in eerste instantie onderworpen aan het regime van het geldende recht zoals dat in België van toepassing is. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van CRV bv van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Rechtbank van Koophandel te Gent, welke wij op het eerste verzoek kosteloos toezenden of te openen is onder deze link algemene voorwaarden.