Veelgestelde vragen

Antwoord op veelvoorkomende vragen

CRV helpt u met advies, dienstverlening en slimme oplossingen voor uw veestapel. Onderstaand vindt u antwoorden op veelvoorkomende vragen.

Staat uw antwoord er niet bij? Neem dan contact op met onze klantenservice of stel uw vraag via ons informatieformulier.

Veelgestelde vragen
Stamboek & registratie

Hoe kan ik starten met afstammingsregistratie?
Om te starten met afstammingsregistratie is het nodig dat:

 • er voor uw veebeslag uitwisseling is van diergegevens.
  • Hiervoor dient u het mandaat DGZ-CRV te activeren via Veeportaal. Als u meer wilt weten over het mandaat zie de informatie bij de vraag: Wat is een mandaat?
 • u een keuze maakt in uw deelname aan afstammingsregistratie. U kunt de gegevens:
 • u bevruchtingen van uw dieren registreert.

Als u tot op heden nog geen gegevens hebt geregistreerd bij CRV, maar u hebt wel zelf de afstammingen van uw dieren bijgehouden, dan kunt u deze in ons systeem laten opnemen via de C-regularisatie. Neem hiervoor contact op met de CRV klantenservice: 078 15 44 44.

Wat is een mandaat?
CRV baseert haar dienstverlening op de basisgegevens van uw dieren. Deze staan geregistreerd bij DGZ/Sanitel. U dient CRV toestemming te geven om deze gegevens te gebruiken. U kent dan een mandaat toe aan CRV om uw diergegevens te raadplegen en te verwerken:

 1. Standaard wordt een CONSULTATIEF mandaat aangemaakt.
  Hierbij is de uitwisseling éénzijdig: de meldingen die u registreert in Sanitel worden doorgestuurd naar CRV.
 2. Optioneel kan er ook een INTERACTIEF mandaat aangemaakt worden.
  ​Hierbij is de uitwisseling tweezijdig:
  • De meldingen die u registreert in Sanitel worden doorgestuurd naar CRV.
  • De meldingen die u bij CRV via Veemanager doet worden teruggekoppeld naar DGZ.

Hieraan zijn geen kosten verbonden. U kunt CRV een mandaat toekennen door contact op te nemen met de klantenservice. U kunt beide mandaten ook zelf activeren via Veeportaal. Heeft u hier hulp bij nodig? Neem dan contact op met de klantenservice.

Ik heb een kalf zonder bekende vader. Hoe kan ik deze geregistreerd krijgen?
Dit kan opgelost worden door middel van een DNA-onderzoek. Hiervoor neemt u contact op met de CRV klantenservice: 078 15 44 44.
U geeft aan welke stieren er als mogelijke vader onderzocht moeten worden. Dit doet u bij voorkeur met de ki-codes. Bij de aanvraag van het DNA-onderzoek kunt u een onbeperkt aantal stieren doorgeven.
Na afronding van het onderzoek ontvangt u de uitslag per brief. Indien gewenst kunt u een vervolgonderzoek opstarten waarbij u nieuwe mogelijke vaders opgeeft. Hiervoor worden geen extra kosten berekend.

Ik heb een gemengd bedrijf en wens enkel mijn vleesvee te laten registreren. Kan dit?

Als er uitwisseling is tussen DGZ en CRV, worden de basisgegevens van alle dieren overgemaakt aan CRV. Er kan geen splitsing gemaakt worden tussen melk- en vleesvee.

Verkeerde moeder doorgegeven bij geboortemelding kalf (verwisseling kalf). Wat moet ik doen?
Eerst dient de correcte moeder aangepast te worden bij DGZ. De gegevens van DGZ zijn leidend. Van zodra dit werd aangepast bij DGZ, zal dit aangepast worden bij CRV.

Hoe kan ik een naam geven aan een dier?
U kan zelf de naam van een dier toekennen of wijzigen via VeeManager of CRV Dier, bij detail dier.

Wat betekent afstammingsregistratie op mijn factuur?
Afstammingsregistratie op de factuur betekent dat de veehouder deelnemer is aan de registratie en hiervoor wordt een jaarlijkse bijdrage aangerekend en een bijdrage per dier.

Ik heb een brief gekregen voor haarstalen te nemen voor een steekproef. Wat houdt dit in en ben ik verplicht hieraan deel te nemen?
De steekproef wordt jaarlijks opgestart in januari. 1/250 kalveren wordt geselecteerd. Iedereen die deelneemt aan de registratie is verplicht om deze steekproef uit te voeren.

Merkertesten
Merkertesten

Hoe neem ik een haarmonster voor een merkertest?
U kunt op verschillende manieren haarmonsters nemen. Het is belangrijk dat er voldoende haarwortels aan de haren zitten en dat de haren droog en zo schoon mogelijk zijn.

Uit onderzoek is gebleken dat rode haren minder goed bruikbaar zijn voor merkeronderzoek. Gelieve bij rode of roodbonte dieren, indien mogelijk witte haren te trekken. Lees ook het nieuwsartikel over geen rode haren gebruiken voor merkertesten.

Haren uit de kruin of lange haren uit de oren trekken
De haren dienen bij voorkeur uit de kruin getrokken te worden. Ook is het mogelijk de lange haren uit de oren te trekken. U kunt hiervoor een tang gebruiken. Let u erop dat u voldoende haren trekt. Het haarmonster moet ongeveer 150 haren bevatten, dit is een bosje haar ter dikte van een potlood of pen.

Haren uit de staart trekken
Wanneer een dier niet vast gezet kan worden aan het voerhek en een haarmonster uit de kruin of oren niet mogelijk is dan kunt u een haarmonster uit de pluim van de staart nemen. Neem een bosje haar ter dikte van een potlood of pen (ongeveer 150 haren) van de pluim van de staart en wikkel dat om u vinger. Trek het vervolgens met een stevige ruk uit de staart van het dier.

Jonge kalveren
Bij jonge kalveren bevatten de haarwortels minder DNA dan bij volwassen dieren. Van jonge dieren zijn daarom meer haren nodig voor het onderzoek.

Opsturen haren
Doe de haren in hun geheel (met haarwortels) in het plastic zakje, de haren mogen niet afgeknipt worden. Stop het plastic zakje in de geleverde antwoordenvelop en stuur die naar ons retour.

Hoe neem ik een oorbiopt voor een merkertest?
Merkeronderzoek gebeurt via een oorbiopt of een haarmonster.

Hoe werkt het nemen van een oorbiopt?
Bij het aanbrengen van het oormerk wordt een stukje weefsel uit het oor geknipt. Het weefsel wordt opgevangen in een buisje voorzien van een vloeistof, die het DNA beschermt tegen afbraak. Het monster wordt vervolgens opgestuurd naar DGZ voor DNA-onderzoek.

Wanneer neem ik een oorbiopt?
Het nemen van een oorbiopt gebeurt meteen bij het inzetten van de oornummers bij een kalf. Dit is ook het enige moment dat er een oorbiopt genomen mag worden. Hiervoor is een speciaal type oormerk (bioptoormerk) met bijbehorende tang nodig.

Waar bestel ik bioptoormerken?
U kunt de bioptoormerken bestellen bij DGZ.

Login en wachtwoord HerdOptimizer vergeten – kan ik een nieuw wachtwoord krijgen?
Als u het wachtwoord vergeten bent, dan kunt u dit zelf opnieuw in te stellen in HerdOptimizer door op 'wachtwoord vergeten' te klikken en uw mailadres in te geven. U ontvangt dan een link om een nieuw wachtwoord in te stellen. Belangrijk: het e-mailadres dient gekend te zijn in ons systeem. Indien u een ander e-mailadres gebruikt geeft u dit best door aan de CRV klantenservice: 078 15 44 44.

CRV Dier en CRV Bedrijf
CRV Dier en CRV Bedrijf
Waarom introduceert CRV de apps CRV Dier en CRV Bedrijf?

Onze huidige software waar VeeManager opdraait, bestaat inmiddels 20 jaar. Op het gebied van software zijn er de afgelopen decennia grote sprongen gemaakt. Overstappen naar nieuwe software biedt meer mogelijkheden om uit te breiden, programma’s gebruiksvriendelijker te maken en data nog beter te beveiligen.

Wanneer stopt VeeManager?
CRV heeft in samenwerking met veehouders een lijst met eisen en functionaliteiten opgesteld waaraan CRV Dier en CRV Bedrijf minimaal moeten voldoen. Wanneer al die functionaliteiten aan CRV Dier en CRV Bedrijf toegevoegd zijn, zal VeeManager worden vervangen. U kunt nu kosteloos gebruikmaken van CRV Dier en CRV Bedrijf om zo alvast kennis te maken met deze applicaties.

Moet ik gegevens dubbel invoeren als ik CRV Dier en CRV Bedrijf wil uitproberen?
Nee, u hoeft geen gegevens dubbel in te voeren als u CRV Dier en CRV Bedrijf wilt uitproberen. Alle gegevens die u invoert, worden tussen VeeManager, CRV Dier en CRV Bedrijf onderling uitgewisseld. Er geldt hierop wel één uitzondering: gegevens die u in het onderdeel Gezondheid zet, worden niet onderling uitgewisseld en zijn alleen beschikbaar in het programma waarin u de gegevens zet.

Hoe log ik in bij de nieuwe producten van CRV?

Als veehouder kunt u op onze nieuw producten zoals, Mijn CRV, CRV Dier-app en CRV Bedrijf-applicatie inloggen met uw standaard e-mailadres die u bij CRV heeft geregistreerd. Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met CRV klantenservice: 078 15 44 44.

Wat moet ik doen als ik de inloggegevens van Mijn CRV, CRV Dier en CRV Bedrijf kwijt ben?

De gebruikersnaam van uw Mijn CRV is altijd het standaard e-mailadres die bij CRV bekend is. Bent u alleen uw wachtwoord vergeten? Dan kunt u dit wijzigen via het inlogscherm van Mijn CRV via ‘wachtwoord vergeten’. Weet u niet meer met welk e-mailadres u bij ons geregistreerd staat? Neem dan contact op met CRV klantenservice: 078 15 44 44.

Waar kan ik nu het best de gezondheidsgegevens van mijn dieren invoeren?
Gebruikt u momenteel VeeManager en kiest u er definitief voor om over te stappen naar het onderdeel Gezondheid in CRV Dier? Dan dient u een bewuste keuze te maken vanaf wanneer u eenmalig uw diergezondheidsgegevens wilt overzetten naar CRV Dier. Zorg er eerst voor dat u alles heeft bijgewerkt in VeeManager. Het invoeren van behandelingen van dieren die afgevoerd zijn, is in CRV Dier namelijk niet mogelijk. De gezondheidshistorie van uw dieren wordt overgenomen uit VeeManager. De standaardbehandelingen kunnen niet worden overgenomen. Deze vult u eenmalig opnieuw in. Na het overzetten kunt u niet meer in het onderdeel Diergezondheid in VeeManager.

Zijn er filmpjes met uitleg over de onderdelen in CRV Dier?

Jazeker, deze vindt u op de pagina van CRV Dier. Hier staan ook instructievideo’s voor het onderdeel Gezondheid.

Waar vind ik mijn MPR-uitslag?

Deze vindt u in CRV Dier op dierniveau en in CRV Bedrijf wordt de MPR-uitslag van uw bedrijf weergegeven.

Wat is het verschil tussen CRV Dier en CRV Bedrijf?

CRV Dier is om meldingen en gegevens in te voeren/verzenden. Verder is het mogelijk om allerlei gegevens op dierniveau op te vragen.
CRV Bedrijf is voornamelijk om analyses en overzichten in te kunnen zien. Denk hierbij aan de MPR-uitslag, diergezondheidsoverzicht en vruchtbaarheidsgegevens.

MPR
MPR
Binnen hoeveel dagen na de MPR uitslag krijg ik de MPR Drachtuitslag?

De uitslag van de MPR Dracht duurt wat langer als de MPR uitslag. Dit omdat het labo niet elke dag dracht onderzoekt. Dit kan 3-5 dagen duren.

Ik heb verkeerde gegevens doorgegeven/ik ben gegevens vergeten doorgeven.

Je zet de juiste gegevens op mail naar mprverwerking.be@crv4all.com of belt naar de CRV klantenservice: 078 15 44 44 zodat zij dit kunnen aanpassen.

Nieuw aangekochte dieren zijn niet terug te vinden op de mpr-uitslag

Dit kan als reden hebben dat de dieren nog niet op uw beslag staan in Sanitel. Van zodra deze in Sanitel gekend zijn komen deze binnen bij ons en voegen wij de koeien later nog toe. De analyses nu kan u opvragen via de CRV klantenservice: 078 15 44 44.

Ik heb koeien die op berekend staan op mijn uitslag. Wat is de reden hiervan?

Dit kan als reden hebben dat het de gehaltes te afwijken van de vorige MPR. Dit is dan onbetrouwbaar. Nog een reden kan zijn dat het staal niet gevuld was of dat er koeien tussenzaten met een dubbele flesnummer.

Ik wil bijkomend onderzoek doen op de MPR stalen, is dit mogelijk?

Wij doen geen bijkomend onderzoek op MPR stalen. Indien u dit toch wenst gelieve dan contact op te nemen met DGZ of MCC. Het seizoen voor paratuberculose onderzoek loopt van 1 november tot 31 maart.

U kunt tot 1 maart inschrijven bij DGZ en de stalen moeten voor 30 april binnen zijn.

Ik wens te stoppen met MPR, wat moet ik doen?

U kan dit doorgeven via mail naar mprverwerking.be@crv4all.com zodat wij dit kunnen aanpassen in uw bestand.

Er is een stierkalf geboren op mijn bedrijf en ik wens deze te laten merkertesten. Is dit mogelijk?

Merkertesten worden enkel opgestart voor vrouwelijke Holstein kalveren (6/8 HF) en stierkalveren voor het FOKP (fokprogramma). Er worden geen merkertesten opgestart voor eigen stieren.

Ki-dienstverlening
Ki
Hoe geef ik een dier op voor inseminatie?

Voor inseminatie-aanvraag dient u contact op te nemen met uw eigen ki-dierenarts of inseminator.

Indien u niet beschikt over contactgegevens van de dierenarts of inseminator kunt u contact opnemen met de CRV klantenservice: 078 15 44 44.

Lees meer informatie over ki-dienstverlening.

Hoe maak ik een scanafspraak?Bel voor het maken van een scanafspraak naar uw eigen ki-dierenarts of inseminator. Scannen kan plaatsnemen vanaf 30 dagen. Rectaal voelen is mogelijk vanaf 42 dagen.

Indien u niet beschikt over contactgegevens van de dierenarts of inseminator kunt u contact opnemen met de CRV klantenservice: 078 15 44 44.

Embryotransplantatie
Embryotransplantatie
Hoe gaat het spoelen van embryo's in zijn werk?


Aan de hand van de tochtdatum plannen we het dier in voor het spoelen. Er wordt een opstartschema gemaakt voor de behandeling, die voorafgaand aan het spoelen plaatsvindt.

Een spoeler of transplanteur komt langs om het dier te controleren en uitleg te geven over het verdere verloop. Tijdens deze afspraak ontvangt u ook de nodige geneesmiddelen.

Het opstartschema zult u ontvangen per mail of per post.

Voor meer informatie en voor opgave neemt u contact op met de CRV klantenservice: 078 15 44 44.

Hoe geef ik een dier op voor embryotransplantatie?

U kunt uw dier zodra het tochtig is opgeven bij de CRV klantenservice: 078 15 44 44. Het embryo zal zes tot acht dagen na de tocht ingezet worden.

Opgave
De ontvangers geeft u op via ons informatieformulier.

Wanneer geef ik een dier op voor spoelen/embryotransplantatie?

Zodra er tochtigheid bij het dier gesignaleerd is kunt u contact opnemen met de klantenservice.
We plannen het dier dan in voor spoelen/embryotransplantatie.

Lees meer over embryotransplantatie.

Mijn CRV
Mijn CRV

Wat is mijn CRV?
Een persoonlijk Mijn CRV-account biedt u veel voordelen. Allereerst staat alle informatie die belangrijk voor u is op één plek. Denk aan uw persoons- en bedrijfsgegevens, uw facturen en een overzicht van alle apps en applicaties van CRV waar u gebruik van maakt. Vanaf één centrale plek kunt u in alle programma’s inloggen.

Daarnaast is de nieuwe manier van inloggen toekomstbestendig. Wanneer u eenmaal ingelogd bent, kunt u namelijk eenvoudig wisselen tussen programma’s of locaties, zonder steeds opnieuw te moeten inloggen.

Als derde bestaat onze huidige software, waaronder VeeManager, inmiddels 20 jaar. Op het gebied van software zijn er de afgelopen decennia grote sprongen gemaakt. Overstappen naar nieuwe software biedt meer mogelijkheden om uit te breiden, programma’s gebruiksvriendelijker te maken en data nog beter te beveiligen.

Is het noodzakelijk dat ik een Mijn CRV-account aanmaak?
Als u gebruik wilt maken van de nieuwe apps van CRV, heeft u een Mijn CRV-account nodig. Gebruikt u VeeManager? Dan heeft u ook een Mijn CRV-account nodig, aangezien VeeManager overgaat in CRV Dier en CRV Bedrijf. Deze twee programma’s zijn straks alleen nog via uw persoonlijke Mijn CRV-account te bereiken. Wanneer u nu alvast inlogt, kunt u op uw gemak kennismaken met de nieuwe programma’s. Voor VeeManager-gebruikers is dit zelfs kosteloos.
Kan ik via Mijn CRV ook bij andere programma's van CRV die ik gebruik?
Jazeker! Zodra u inlogt in Mijn CRV, ziet u alle programma’s staan van CRV waar u gebruik van maakt. Naast CRV Dier en CRV Bedrijf vindt u hier bijvoorbeeld ook CRV HerdOptimizer, CRV Mineraal en CRV FosfaatPlanner (als u deze bij CRV afneemt). Als u eenmaal ingelogd bent in Mijn CRV, hoeft u voor CRV Dier, CRV Bedrijf en CRV HerdOptimizer niet opnieuw in te loggen als u deze programma’s opent. Klikt u op CRV Mineraal of CRV FosfaatPlanner, dan dient u extra in te loggen met uw UBN en wachtwoord. Zodra deze laatste programma’s ook overgezet zijn op de nieuwe software, hoeft u ook daarvoor niet meer dubbel in te loggen
Kan ik ook nog inloggen met mijn UVN?
Er zijn op dit moment nog applicaties, zoals CRV Mineraal en CRV FosfaatPlanner, waarbij u kunt inloggen via de huidige manier, met UVN en wachtwoord. In de toekomst zal deze manier van inloggen verdwijnen en kunt u alleen nog inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord.
Wat kan ik doen als ik de inloggegevens van Mijn CRV kwijt ben?
De gebruikersnaam van uw Mijn CRV-account is altijd een e-mailadres. Bent u alleen uw wachtwoord vergeten? Dan kunt u dit wijzigen via het inlogscherm van Mijn CRV via ‘wachtwoord vergeten’. Weet u niet meer met welk e-mailadres u bij ons geregistreerd staat? Neem dan contact op met CRV klantenservice: 078 15 44 44.
Komen er in de toekomst nog meer functionaliteiten in Mijn CRV?
Ja, binnenkort kunt u ook uw facturen inzien, machtigingen beheren, verloren oormerken doorgeven, documenten archiveren. Ook hoeft u niet apart in te loggen in de webshop als u al in Mijn CRV bent ingelogd.
Wanneer moet ik Mijn CRV geactiveerd hebben?
Elke veehouder krijgt (gefaseerd) een uitnodiging van ons om zich aan te melden bij zijn persoonlijke Mijn CRV-account. Om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat u overstapt zodra u de uitnodiging van ons krijgt. U kunt dan nog steeds tijdelijk VeeManager op de oude manier gebruiken.
Wat zijn de reacties van andere veehouders op Mijn CRV en de nieuwe programma’s?
Voor de totstandkoming van programma’s als Mijn CRV, CRV Dier en CRV Bedrijf werken wij altijd met testgroepen met daarin veehouders die de programma’s alvast gaan gebruiken. Zij testen de nieuwe programma’s net zolang totdat zij aangeven dat ze goed genoeg zijn om door alle klanten van CRV te laten gebruiken. De meeste veehouders uit de testgroepen geven aan dat het in het begin even wennen is, omdat alles er anders uitziet, maar dat ze nu niet anders meer willen.


CRV helpt u met advies, dienstverlening en slimme oplossingen voor uw veestapel. Onderstaand vindt u antwoorden op veelvoorkomende vragen.


Staat uw antwoord er niet bij? Neem dan contact op met onze klantenservice of stel uw vraag via ons informatieformulier.