Nieuws

Articles

 • Voerefficiëntie: beter voor het milieu én de portemonnee

  CRV wil, samen met partners, inzicht krijgen in de verschillen tussen dieren en rantsoenen. Met de kennis uit de onderzoeken worden vervolgens nieuwe oplossingen ontwikkeld waarmee veehouders kunnen sturen op methaanuitstoot. Een belangrijk uitgangspunt hiervan is het efficiënt benutten van voer, oftewel voerefficiëntie. Hiermee is er een gemiddelde besparing mogelijk van 10% van de voerkosten. In dit artikel beantwoordt CRV vragen over voerefficiëntie in relatie tot stikstof- en methaanuitstoot.
 • Terugkijken webinar vleesvee (vruchtbaarheid)

  Wat doet hittestress met de vruchtbaarheid bij koeien? Hoe zien we de koeien tochtig? Hoe krijgen we ze vlot drachtig? En wat is rol van voeding in dit verhaal?
 • Delta Pianist, de beste roodbonte stier voor gezondheid, uiers en benen

  Delta Pianist-Red is lijstaanvoerder op meerdere fronten. Hij is een topper voor gezondheid, kracht en fraai exterieur en stamt af van de Tilda-koefamilie. De moeder en grootmoeder van Pianist tonen waar een hoge genetische aanleg en goed management toe leidt.
 • CRV blijft veehouders helpen bij innovatie om stikstof terug te dringen

  Het stikstofbeleid van de Vlaamse en Nederlandse overheden zorgt voor veel onzekerheid bij veehouders en in de periferie van de sector. Er zijn volop kansen om de uitstoot van stikstof uit de veehouderij terug te dringen via innovatie en de sector is hiermee al volop aan de slag. Toch lijken de Vlaamse en Nederlandse overheden aan te sturen op sanering van de veehouderij.
 • CRV roept op tot innovatie om stikstofuitstoot te reduceren

  Het stikstofbeleid van de Vlaamse en Nederlandse overheid roept gevoelens van onmacht en onzekerheid op bij veel veehouders. Er zijn volop kansen om de uitstoot van stikstof uit de veehouderij terug te dringen via innovatie en de sector is hiermee ook al volop aan de slag. Toch lijken de Vlaamse en Nederlandse overheid aan te sturen op een ongekende sanering van de veehouderij.
 • Delta Bruiser slaat met kracht deuken in veel pakjes boter

  Het Engelse woord ‘bruiser’ betekent zoiets als krachtpatser. En dat is precies wat veehouders van de dochters van Delta Bruiser mogen verwachten. Deze nieuwe roodbonte InSire-stier tekent voor royaal ontwikkelde, opengebouwde melkkoeien met een enorme inhoud en extra breedte in voorhand en kruis.