Nieuws

Articles

 • Onderhoud CRV Applicaties

  Bij CRV streven we ernaar om u altijd de best mogelijke service te bieden. Om onze systemen up-to-date te houden en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen, voeren wij regelmatig gepland onderhoud uit. Hieronder vindt u een overzicht van de geplande onderhoudsmomenten voor de rest van het jaar 2024.
 • Ontwikkeling van SAP start van digitalisering fokkerij

  Tot de introductie van het StierAdviesProgramma werd het exterieur van koeien vastgelegd in letters. Maar om computermatig paringen te kunnen maken moesten exterieurkenmerken in cijfers worden vastgelegd. Zo luidde de ontwikkeling van het SAP het digitale tijdperk in de fokkerij in.
 • MPR helpt John van Kasteren ketose onder controle houden

  John van Kasteren uit het dorpje Lennisheuvel (bij Boxtel) is ervan overtuigd dat een gezonde hoogproductieve veestapel voor zijn bedrijf het meeste rendement oplevert. De veehouder bewerkt ongeveer 100 hectare land en verzorgt 185 melkkoeien en 100 stuks jongvee. Mais is het belangrijkste voedergewas en daarnaast teelt hij ook akkerbouwgewassen zoals suikerbieten en cichorei. Ook verhuurt hij grond verhuurd voor de teelt van uien.
 • Grip op vruchtbaarheid is grip op voerefficiëntie

  Het wordt wel eens over het hoofd gezien, maar een betere vruchtbaarheid betekent ook een betere voerefficiëntie. ‘Vervetting als gevolg van een lange lactatie is funest voor de melkproductie, de weerstand, de vruchtbaarheid en de voerefficiëntie in de volgende lactatie’, stelt vruchtbaarheidsspecialist Patrick Maassen van CRV.
 • Ki en et ontketenden revoluties in de fokkerij

  ‘Intensief gebruik van uitstekende dieren wordt mogelijk’, schreef pionier Jan Siebenga al in 1935 over de foktechnische kansen van ki. Een halve eeuw later konden ook koeien en pinken tientallen nakomelingen krijgen.
 • Harpet Sem, de witrikstier van hoog niveau

  Een hobby hoeft geen geld te kosten, integendeel! Harpet Sem, de witrikstier met holsteinafstamming, komt uit een zeer goede koefamilie en vererft een hoog totaalniveau (232 NVI). Bij gebruik op een normale kleuraftekening heeft de helft van de nakomelingen een witrikaftekening.