Nieuws

Articles

 • CRV brengt hoornloosheid op hoog niveau

  Bij de indexdraai van april 2022 heeft de rangschikking van zwartbonte stieren voor het eerst in de geschiedenis een hoornloze koploper. Daarbij melden zich in de top meerdere hoornloze zonen van Delta Nippon P. In de roodbontfokkerij is het gen voor hoornloosheid inmiddels zo breed verspreid dat CRV een stierenkaart kan presenteren met daarop vijf homozygoot hoornloze topstieren.
 • Totale ontzorging via vruchtbaarheidsaanpak CRV

  Het belangrijkste voor melkveehouder Reint en zijn neef Freddy Oostra uit Wapse in het streven naar een goede vruchtbaarheid van zijn veestapel is het in de gaten houden van zijn telefoon. ‘Daar krijg ik via de activiteitenmeting de tochtige koeien binnen. Het enige wat ik dan moet doen is via de app de koe aanmelden voor inseminatie.’ De melkveehouder met 106 koeien en melkrobots laat vanaf dat telefoontje de gehele vruchtbaarheid over aan CRV. ‘Ze zorgen voor de inseminatie van de koeien, allemaal met Belgische witblauwe stieren, waarvan de kalveren gemakkelijk geboren worden. CRV kiest die stieren. Bovendien scannen ze de koeien en uiteindelijk zorgen ze voor het drachtig worden. CRV ontzorgt me en dat bevalt me heel goed.’
 • Van de koeien insemineren we 50% met bwb

  Elke ochtend om zeven uur rijdt een inseminator van CRV het erf op bij Melkveebedrijf Mandeveld in Bakkeveen. Op het bedrijf met zo'n 400 koeien is er bijna elke dag wel een koe of een pink die geïnsemineerd moet worden. 'Het drachtig maken van de koeien laten we helemaal over aan CRV', vertelt melkveehouderij Jan Willem Haisma. '50% van de koeien wordt geïnsemineerd met een Belgische blauwe, de andere helft wordt drachtig gemaakt van een holsteinstier.'
 • Een hoge levensproductie met het beste van drie rassen

  Met een productie van meer dan 30.000 kg melk per hectare hebben melkveehouders Henk en Hein van Oosterhout een intensieve bedrijfsvoering. Om hier optimaal rendement uit te halen streven vader en zoon naar een hoge levensproductie per koe. Dan hoeven ze weinig jongvee op te fokken en kunnen ze eigen ruwvoer en mestplaatsingsruimte maximaal inzetten voor de productie van melk.
 • Stanova tekent voor sterke koeien

  ‘Sterke vaarzen die probleemloos en met twee vingers in de neus veel melk geven. ’Met deze omschrijving typeert Wilco van der Waaij uit Vaassen de drie dochters van de stier Van de Perzikhoeve Stanova die hij aan de melk heeft. ‘De Stanova’s hebben hellende kruizen, vast aangehechte uiers met een goede speenplaatsing en het beenwerk is gewoon best’, vertelt de veehouder. De drie vaarzen worden gemiddeld voorspeld op een lactatiewaarde van bijna 107 en de twee dieren die al werden ingeschreven kregen beiden 85 punten voor algemeen voorkomen. Wilco’s favoriet is Pinkie 39 (moedersvader Jobart). Zij wordt in haar eerste lijst voorspeld op 10.724 kg melk met 4,31% vet en 3,41% eiwit. ‘Ik heb Stanova met name ingezet om het eiwitgehalte te verbeteren. Dat is goed gelukt: de moeder van deze vaars had maar 3,10% eiwit’, verklaart hij.
 • E-Profit voor bewezen winst uit dikke melk

  Toen Harmen Bouma de cijfers van de stier De Leenhorst E-Profit bekeek was hij snel overtuigd. ‘Het is een complete stier die met zijn beste gehaltevererving helemaal past in ons fokdoel. We fokken op gehalten omdat onze bedrijfsvoering redelijk intensief is. Met hogere percentages vet en eiwit kunnen we binnen onze fosfaat- en mestplaatsingsruimte nog extra winst halen’, legt de veehouder uit. ‘Daarbij toont E-Profit over de hele linie goede gezondheidskenmerken en ook het exterieurplaatje is compleet met goede uiers en benen.’