Nieuws

Articles

 • Innoverend uit de stikstofcrisis (Column van Lammert Veenhuizen)

  Het stikstofbeleid van de Nederlandse en Vlaamse overheid baart ons grote zorgen. De CRV-medewerkers zien wat een dreigend saneringsbeleid doet met boeren en hun gezinnen en met de sector. Weet dat CRV met u meeleeft en naast u staat.
 • Delta Encourage, lijstaanvoerder én stiervader

  Efficiëntie is hét codewoord voor Delta Encourage. De hoogste stier voor NVI in de jongste fokwaardedraai is alleen beschikbaar via CRV-Delta-Satelliet-embryo’s. Uit de combinatie van vader Fragrant en een moederlijn van drie generaties nog actieve, hoogproductieve melkkoeien, is Encourage een waardevolle aanvulling als stiervader.
 • Futé: de meest complete stier

  Futé is een zoon van Grommit Hof ter Zilverberg en heeft via moederskant een wat andere, frisse bloedvoering. Zelf scoort Futé 90 punten voor bespiering, 88 punten voor beenwerk en een totaalscore van 89 punten.
 • Selectie top-stiermoeders van cruciaal belang in het mrij-fokprogramma

  Jaarlijks worden er een tiental jonge stieren gerekruteerd in het mrij-programma. Naast het NVI-niveau spelen meerdere aspecten een belangrijke rol. Speerpunten zijn vooral gehalten, bespiering (kracht), functionaliteit (uier en benen) en duurzaamheid. Verder spelen bij de selectie zaken mee als hoornloosheid, A2A2, rode haarkleur, geboorte-gemak en bloedspreiding.
 • Midwolder martin: de favoriete stier van Henk Verheij

  Foktechnisch specialisten zijn verantwoordelijk voor de stierselectie bij CRV. Eenmaal geselecteerd volgen zij de prestaties van deze stieren uiteraard op de voet. Reden genoeg om deze foktechnisch specialisten eens te vragen naar de persoonlijke favoriet. We gaan van start met de nestor van het foktechnisch team, Henk Verheij. Hij kiest voor de dochtergeteste stier Midwolder Martin en licht zijn keuze graag toe.
 • Serie koefamilies uit Remarlinda: Delta Rika

  De Franse stammoeder Remarlinda staat aan de basis van verschillende succesvolle koefamilies, ook op de CRV-testbedrijven. In eerdere reportages zijn sterke foklijnen uit Remarlinda bij de CRV-testbedrijven Nooijen en Van Erp aan bod geweest. In deel 3 nemen we bij CRV-testbedrijf Peeters in Geel de steeds beter wordende moederlijn die leidt naar Delta Rika, onder de loep.