Nieuws

Articles

 • Extra onderhoud CRV applicaties

  Om u snel en adequaat van management-data te voorzien en zo goed mogelijk van dienst te zijn, investeren wij continu in het verbeteren van onze applicaties en van onze IT-infrastructuur. Normaal gesproken vindt er daarom op iedere eerste zaterdagavond van de maand een onderhoudsmoment plaats. De komende periode zullen er een aantal extra onderhoudsmomenten worden ingepland, waardoor er verschillende applicaties minder beschikbaar of met minder functionaliteit beschikbaar zijn. Ook deze extra momenten worden op de zaterdagavonden gepland om u zo min mogelijk te belasten.
 • CrossFit en Mrij

  Veel bedrijven zijn op zoek naar een gezonde, vruchtbare en makkelijk te managen koe. Een hele goede optie in deze is om verschillende melkrassen met elkaar te combineren. Met het kruisen van verschillende rassen maak je gebruik van het heterosiseffect wat hierdoor optreed. Het effect hiervan is dat de nakomelingen over het algemeen gezonder zijn. De dieren zijn vruchtbaarder en robuuster.
 • Delta Positron PP persistente productieverver met dubbel P

  Ze is in de 320-koppige veestapel van Siemen en Jan Siemen van Berkum uit Elahuizen een opvallende verschijning. ‘Delta Afanja is een heel fraaie vaars met een sterk frame, een zeer solide uier en hard beenwerk. Bovendien realiseerde ze in haar eerste lijst een gemiddeld celgetal van 21 en werd ze direct drachtig van de eerste inseminatie’, vertelt Siemen van Berkum. Het meest opvallend aan Afanja noemt hij echter haar productie en persistentie. ‘Onze koeien geven veel melk, maar de gehalten zijn niet heel hoog. Afanja heeft juist heel hoge gehaltes’, verklaart de veehouder. In haar eerste lactatie produceerde ze in 305 dagen 10.494 kg melk met 4,84% vet en 4,24% eiwit. ‘Ze startte met 2,5 kg vet en eiwit per dag. Maar inmiddels is ze 424 dagen aan de melk, geeft ze dagelijks nog 3,4 kg vet en eiwit en staat haar lactatiewaarde op 116’, duidt Van Berkum haar persistentie. Afanja is een dochter van de uitsluitend voor het fokprogramma ingezette Delta Larry en voert terug op de Vero Annekoefamilie van René de Jong uit Molenschot.
 • Delta Starmate fokt sterke koeien, strakke uiers en solide beenwerk

  Krachtpatsers die probleemloos hoge levensproducties realiseren. Dat is wat veehouders mogen verwachten van Delta Starmate. Deze nieuwe InSire-stier combineert een productievererving van ruim 900 kg melk met +0,36% vet en +0,27% eiwit (406 Inet en +132 kg vet plus eiwit) met een levensduurvererving van 748 dagen. Dit betekent dat Starmatedochters gemiddeld meer dan een jaar langer productief zullen zijn en tekenen voor een extra levensproductie van meer dan 11.500 kg dikke melk.
 • ‘SAP blijft de beste manier om paringen te maken’

  Sinds 1981 is er veel veranderd in de fokkerij op het bedrijf van de familie Versteeg in Harmelen. De veehouders maken gebruik van merkerfokwaarden en de beste dieren worden geïnsemineerd met SiryX-sperma. Het StierAdviesProgramma is een constante factor. Dat garandeert al veertig jaar de beste paringen.