Veelgestelde vragen - Stamboek en registratie

Antwoord op veelvoorkomende vragen

Hoe kan ik starten met afstammingsregistratie?
Om te starten met afstammingsregistratie is het nodig dat:

 • er voor uw veebeslag uitwisseling is van diergegevens.
  • Hiervoor dient u het mandaat DGZ-CRV te activeren via Veeportaal. Als u meer wilt weten over het mandaat zie de informatie bij de vraag: Wat is een mandaat?
 • u een keuze maakt in uw deelname aan afstammingsregistratie. U kunt de gegevens:
 • u bevruchtingen van uw dieren registreert.

Als u tot op heden nog geen gegevens hebt geregistreerd bij CRV, maar u hebt wel zelf de afstammingen van uw dieren bijgehouden, dan kunt u deze in ons systeem laten opnemen via de C-regularisatie. Neem hiervoor contact op met de CRV klantenservice: 078 15 44 44.

Wat is een mandaat?
CRV baseert haar dienstverlening op de basisgegevens van uw dieren. Deze staan geregistreerd bij DGZ/Sanitel. U dient CRV toestemming te geven om deze gegevens te gebruiken. U kent dan een mandaat toe aan CRV om uw diergegevens te raadplegen en te verwerken:

 1. Standaard wordt een CONSULTATIEF mandaat aangemaakt.
  Hierbij is de uitwisseling éénzijdig: de meldingen die u registreert in Sanitel worden doorgestuurd naar CRV.
 2. Optioneel kan er ook een INTERACTIEF mandaat aangemaakt worden.
  ​Hierbij is de uitwisseling tweezijdig:
  • De meldingen die u registreert in Sanitel worden doorgestuurd naar CRV.
  • De meldingen die u bij CRV via Veemanager doet worden teruggekoppeld naar DGZ.

Hieraan zijn geen kosten verbonden. U kunt CRV een mandaat toekennen door contact op te nemen met de klantenservice. U kunt beide mandaten ook zelf activeren via Veeportaal. Heeft u hier hulp bij nodig? Neem dan contact op met de klantenservice.

Ik heb een kalf zonder bekende vader. Hoe kan ik deze geregistreerd krijgen?
Dit kan opgelost worden door middel van een DNA-onderzoek. Hiervoor neemt u contact op met de CRV klantenservice: 078 15 44 44.
U geeft aan welke stieren er als mogelijke vader onderzocht moeten worden. Dit doet u bij voorkeur met de ki-codes. Bij de aanvraag van het DNA-onderzoek kunt u een onbeperkt aantal stieren doorgeven.
Na afronding van het onderzoek ontvangt u de uitslag per brief. Indien gewenst kunt u een vervolgonderzoek opstarten waarbij u nieuwe mogelijke vaders opgeeft. Hiervoor worden geen extra kosten berekend.

Ik heb een gemengd bedrijf en wens enkel mijn vleesvee te laten registreren. Kan dit?
Als er uitwisseling is tussen DGZ en CRV, worden de basisgegevens van alle dieren overgemaakt aan CRV. Er kan geen splitsing gemaakt worden tussen melk- en vleesvee.

Verkeerde moeder doorgegeven bij geboortemelding kalf (verwisseling kalf). Wat moet ik doen?
Eerst dient de correcte moeder aangepast te worden bij DGZ. De gegevens van DGZ zijn leidend. Van zodra dit werd aangepast bij DGZ, zal dit aangepast worden bij CRV.

Hoe kan ik een naam geven aan een dier?
U kan zelf de naam van een dier toekennen of wijzigen via VeeManager of CRV Dier, bij detail dier.

Wat betekent afstammingsregistratie op mijn factuur?
Afstammingsregistratie op de factuur betekent dat de veehouder deelnemer is aan de registratie en hiervoor wordt een jaarlijkse bijdrage aangerekend en een bijdrage per dier.

Ik heb een brief gekregen voor haarstalen te nemen voor een steekproef. Wat houdt dit in en ben ik verplicht hieraan deel te nemen?
De steekproef wordt jaarlijks opgestart in januari. 1/250 kalveren wordt geselecteerd. Iedereen die deelneemt aan de registratie is verplicht om deze steekproef uit te voeren.