CRV Klauwgezondheid

CRV Gezondheid

Klauwgezondheid

 • Hogere levensduur
 • Betere voeropname
 • Lagere behandelingskosten

Het belang van goede klauwgezondheid

Een gezonde veestapel is de basis voor een goede melkproductie en een hoge levensduur. Koeien met gezonde klauwen presteren beter en zijn minder arbeidsintensief. Een van de meest voorkomende afvoerredenen is kreupelheid. Een groot deel van de koeien heeft gedurende haar leven last van één of meerdere klauwproblemen. De klauwgezondheid verbeteren levert dus gelijk resultaat: het welzijn van gezonde koeien is beter, ze produceren meer en ze hebben minder problemen. Een goede klauwgezondheid leidt tot een hogere levensduur, een verbeterde voeropname en lagere behandelingskosten.

klauwgezondheid

Vlog klauwgezondheid

CRV, koploper in klauwgezondheid

Door meerdere oplossingen te bieden voor een betere klauwgezondheid is CRV koploper in klauwgezondheid. CRV biedt de meest betrouwbare en nauwkeurige indexen en fokwaarden op het gebied van klauwgezondheid, met dank aan de grote hoeveelheid data, verzameld door Nederlandse en Vlaamse veehouders (via DigiKlauw).

Aantal klauwproblemen
Aantal klauwproblemen

Voordelen van klauwgezondheid

 • Gezonde klauwen: meer melk en meer weerstand

Met een stier met een fokwaarde van 108 bespaar je €1000 directe kosten, per 100 melkkoeien. Wanneer koeien makkelijk lopen, staan ze meer aan het voerhek en nemen ze meer voer op. Een goede voeropname zorgt voor een betere weerstand van de koeien, dat draagt bij aan een hogere opbrengst door meer melk.

 • Gezonde klauwen: minder werk en meer rendement

Met een stier met een fokwaarde van 108 bespaar je € 1000 directe kosten, per 100 melkkoeien. De tijd voor behandelen is hier niet in meegerekend. Je bespaart met gezonde klauwen dus ook tijd. Daarnaast produceren gezondere koeien veel gemakkelijker, wat ook nog eens extra rendement betekent.

 • CRV loopt voorop op het vlak van klauwgezondheid

De dochtergeteste stieren van CRV hebben gemiddeld veel meer dochterinformatie in de fokwaarde klauwgezondheid dan stieren van iedere andere ki-organisatie.

Door aandacht te besteden aan gezondheid is het aantal gevallen van mortellaro in mijn veestapel gedaald.
Kees Simons

Fokken op klauwgezondheid

Omdat klauwgezondheidsproblemen regelmatig voorkomen, is de CRV-index klauwgezondheid ontwikkeld. Zo kan er een koe gefokt worden die minder vatbaar is voor alle klauwproblemen. Deze index maakt het makkelijker om stieren of koeien te selecteren op basis van klauwgezondheid.

fokkerijvuistregels klauwgezondheid

Klauwgezondheid beween in de praktijk

Er is praktijkonderzoek gedaan onder 100.490 koeien op 900 bedrijven (zie onderstaande afbeelding). Hieruit bleek dat 25% van de beste koeien voor de index CRV Gezondheid 15% minder klauwproblemen hadden en minder kosten gerelateerd aan klauwproblemen, zoals een lagere productie en veterinaire zorg. De beste koeien hadden ook een significant hoger genetisch niveau voor klauwgezondheid en CRV Gezondheid. Fokken op klauwgezondheid bewijst zich dus in de praktijk!

klauwproblemen in de toekomst

Strategisch klauwverzorgen

Johan Hardeman is klauwverzorger in Werkendam. In deze video vertelt hij hoe strategisch klauwverzorgen wordt aangepakt en wat dit voor hem betekent

Klauwverzorger Johan Hardeman over strategisch klauwverzorgen

Wat leeft er rondom klauwgezondheid?

 • Je kunt niet op klauwgezondheid fokken

het is allemaal management. Management speelt natuurlijk een belangrijke rol. Slechte boxen en een slechte voeding hebben hun weerslag op klauwgezondheid. Binnen een veestapel zie je wel grote verschillen tussen koeien bij hetzelfde management, dat is voor een groot deel genetisch en dus de invloed van fokken.

 • Preventief klauwen goed behandelen, daar gaat het om

Veel aandacht voor de klauwen helpt natuurlijk, het kost wel tijd en geld. Door erop te fokken verbeter je de natuurlijke weerstand. Het opbouwen van natuurlijke weerstand geeft extra rendement door minder werk en minder gebruik van desinfecterende middelen.

 • Geen koeien aankopen, dan krijg je ook geen problemen met bijvoorbeeld mortellaro

Mortellaro of digitale dermatitis is een infectie van de huid op de overgang huid-hoorn en wordt het meest gezien in het balgebied tussen beide klauwen. De oorzaak is een bacteriële infectie (treponema). Door aankoop van dieren kun je de infectie binnenhalen. De ene koe is hier echter gevoeliger voor dan de andere. Kijk bijvoorbeeld naar de dochters van Stadel en Kian, dan zie je dat er genetisch ook verschillen zijn.

Oplossingen klauwgezondheid

 • Topstieren van verschillende rassen die gezonde klauwen vererven
 • CrossFit Gezondheid is CRV’s kruisingsconcept dat uitblinkt in gezondheid en gemak
 • Met HerdOptimizer kijken we met een merkertest naar de genetische aanleg van vrouwelijk dieren. In het computerprogramma kunt u gemakkelijk de dieren met de hoogste aanleg voor klauwgezondheid selecteren

Klauwgezondheid

Klauwgezondheid is een belangrijk onderdeel van het veestapelmanagement. Klauwgezondheid is onderdeel van CRV’s route naar een gezondere en meer efficiënte veestapel. Meer weten? Bekijk onze CRV Gezondheid en CRV Efficiëntie pagina.

Ook interessant voor u

DigiKlauw

Een gezonde veestapel is de basis voor goede melkproductie en hoge levensduur. Koeien met gezonde klauwen presteren beter en zijn minder arbeidsintensief.

StierAdviesProgramma (SAP)

Hogere omzet per koe, goed stieradvies en meer. Ons StierAdviesProgramma (SAP) en onze StierWijzer geven al zo'n 40 jaar diverse mooie resultaten.