DigiKlauw

DigiKlauw

Voor gezonde klauwen

  • Inzicht in klauwaandoeningen
  • Gerichte aanpak klauwgezondheid
  • Verhoogde levensduur, meer opbrengst

Het belang van goede klauwgezondheid

Een gezonde veestapel is de basis voor een goede melkproductie en een hoge levensduur. Koeien met gezonde klauwen presteren beter en zijn minder arbeidsintensief. Een van de meest voorkomende afvoerredenen is kreupelheid. De klauwgezondheid verbeteren levert dus gelijk resultaat: het welzijn van gezonde koeien is beter, ze produceren meer en ze hebben minder problemen.

Klauwgezondheid is onderdeel van de index CRV Gezondheid, een unieke index die helpt koeien te fokken die gemakkelijk te managen zijn en probleemloos produceren.

Klauwgezondheid, belangrijk onderdeel van CRV Gezondheid

Waarom DigiKlauw?

Door het actief bijhouden van klauwgezondheidsgegevens van uw veestapel in DigiKlauw heeft u een goed startpunt om klauwgezondheid te verbeteren. Op basis van de data kunnen we een meer betrouwbare fokwaarde van klauwgezondheid berekenen. Hier hebben alle veehouders profijt van bij hun fokkerijkeuze. DigiKlauw is een gezamenlijk product van CRV en de GD. Daarnaast is voor On the way to PlanetProof Melk-deelnemers DigiKlauw een handig hulpmiddel voor een betere controle op klauwgezondheid.

DigiKlauw

Wat is DigiKlauw?

DigiKlauw is een softwareprogramma waarmee de klauwgezondheidsgegevens die verzameld worden bij het bekappen in één systeem worden vastgelegd. De klauwverzorger of uzelf registreren tijdens het bezoek de klauwaandoeningen via een tablet of smartphone. Door de regelmatige registratie van klauwaandoeningen krijgt u inzicht in de klauwgezondheid op uw bedrijf. Bovendien kunt u de resultaten van uw eigen veestapel vergelijken met die van een gemiddeld bedrijf. Zo kunt u problemen op het gebied van klauwgezondheid beter in kaart brengen en oplossingen bedenken.

DigiKlauw is daarnaast ook de basis om structureel de genetische aanleg voor klauwgezondheid te verbeteren door de gevoeligheid voor klauwaandoeningen te verlagen. De stieren krijgen zo namelijk een meer betrouwbare fokwaarde voor klauwgezondheid. Veehouders kunnen in hun stierkeuze dus ook klauwgezondheid mee laten wegen.

De gegevens van DigiKlauw zijn uitsluitend door uzelf in te zien. U kunt eventueel de dierenarts of klauwbekapper machtigen om mee te kijken.

Hoe werkt DigiKlauw?

Wilt u meer weten over DigiKlauw? Bezoek dan de website van DigiKlauw. Wilt u zich meteen aanmelden? Dat kan. Neem dan een kijkje op deze pagina en meld u aan.