Veehouder Ton Willems over aAa

Een complete veestapel met dank aan SAP en aAa

‘Het moet hier lopen, anders krijg ik het werk niet gedaan’, stelt Ton Willems, die in Haarle een arbeidsintensief bedrijf met koeien en varkens runt. Hij maakt gebruik van het SAP in combinatie met aAa-codes om koeien te fokken die een hoge productieaanleg combineren met voldoende capaciteit.

Ton Willems (37) herinnert zich nog goed hoe zijn moeder de stierkeuze maakte. ‘Vaak zat ze wel een kwartier te puzzelen voordat ze de ki ging bellen’, vertelt hij. De zoon erfde de fokkerijliefhebberij, maar zijn werkwijze is een wereld van verschil met die van zijn moeder. ‘Als er een koe tochtig is, pak ik mijn telefoon en open de CRV Dier-app. Ik selecteer de koe, kijk welke stier door het SAP wordt geadviseerd en meld haar aan voor de ki. Binnen dertig seconden ben ik klaar en weet ik zeker dat ik een goede paring heb gemaakt’, aldus de veehouder.

Veehouder Ton Willems
Veehouder Ton Willems

Perfecte match voor een perfecte veestapel
Met fokkerij legt u de basis voor de prestaties van uw veestapel in de toekomst. U wilt koeien fokken die passen bij uw eigen bedrijfsomstandigheden en toekomstplannen. Fokkerij lijkt soms wel een puzzel. Het StierAdviesProgramma (SAP) helpt u bij het vinden van de juiste stukjes; het bepalen van een eigen fokdoel, het selecteren van de best passende stieren en het maken van paringen. SAP en StierWijzer vergemakkelijken voor u het maken van keuzes in de fokkerij. Samen met uw eigen deskundige SAP-begeleider bepaalt u uw fokdoel en selecteert u de best passende stieren. Het programma maakt voor ieder dier de perfecte match, waarbij ook inteelt wordt voorkomen. SAP en StierWijzer nemen u alle zorgen over de fokkerij uit handen. Zo realiseert u met minimale inspanningen een maximale genetische vooruitgang voor uw veestapel.

Het moet lopen
Ton heeft in maatschap met zijn vrouw Linda, moeder Hermien en vader Herman in Haarle een bedrijf met 90 melk- en kalfkoeien, die worden gemolken door een robot. Daarnaast houdt de maatschap 40 stuks jongvee, 1100 speenbiggen en 2000 vleesvarkens. ‘Mijn vrouw en moeder doen de administratie. Mijn vader heeft een chronische ziekte, waardoor hij niet volledig mee kan werken’, vertelt Ton. ‘De verzorging van de dieren doe ik dan ook grotendeels alleen. Het moet hier lopen, anders krijg ik het werk niet gedaan’.

Capaciteit brengt productie
Voor een probleemloze veestapel zoekt Ton in de fokkerij naar balans tussen productieaanleg en capaciteit. ‘Koeien hoeven niet groot te zijn, als ze maar voldoende breedte in de voorhand hebben. Dan kunnen ze veel voer opnemen en komt de genetische aanleg er ook echt uit’, stelt de veehouder. De stierkeuze maakt hij met behulp van het StierAdviesProgramma (SAP) in combinatie met aAa-codes. ‘SAP voorkomt inteelt en zorgt voor passende paringen op kenmerken als speenlengte en speenplaatsing’, legt Ton uit. ‘Het gebruik van aAa-codes voegt daar iets aan toe, omdat deze iets zeggen over de koe als geheel’, geeft hij aan. ‘Door beide paringssystemen te combineren fok ik eenvoudig de complete koe die ik zoek.’

‘Mijn moeder moest vroeger een kwartier puzzelen op de stierkeuze, nu is het in dertig seconden klaar’

In drie jaar plus 1500 kg melk
Op een relatief simpel rantsoen van gras, mais en bierbostel aan het voerhek en maximaal 9 kg krachtvoer in de robot en een voerstation, realiseren de koeien van de maatschap Willems-Hunneman een rollend jaargemiddelde van 11.200 kg melk met 4,10% vet en 3,60% eiwit. ‘Bij de laatste mpr hadden de vaarzen een bsk van gemiddeld 62,7’, vertelt Ton trots. ‘Toen ik nog op school zat, molk mijn moeder en gaven de koeien gemiddeld al meer dan 10.000 kilo melk’, herinnert de veehouder zich. ‘Zij was heel fanatiek. Toen ik op het bedrijf kwam, wilde ik gemakkelijker boeren en dat kostte productie. Maar toen we anders gingen voeren, wisten we niet wat we zagen. De gemiddelde productie is in drie jaar tijd met ruim 1500 kilo melk per koe gestegen’, vertelt Ton enthousiast. De veehouder is ervan overtuigd dat deze sterke productiestijging voor een belangrijk deel is toe te schrijven aan fokkerij. ‘Omdat de koeien het genetisch kunnen, komt de productie er nu ook uit.’