Stamboekregistratie Belgisch witblauw

Stamboekregistratie
Belgisch witblauw

Officiële afstamming vastgelegd

  • Toegevoegde waarde voor het ras en bedrijfsvoering
  • Deelname aan fokveedagen en keuringen
  • Makkelijkere verkoop van fokdieren aan ki-centra

Stamboekregistratie Belgisch witblauw

Met stamboekregistratie bwb hebt u zicht op de afstammingsgegevens van uw koeien. CRV verzorgt sinds jaar en dag het vastleggen en publiceren van de afstammingsgegevens.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over stamboekregistratie bwb? Vraag informatie aan via het informatieformulier.

Hoe werkt stamboekregistratie bwb?

Conform de EU-regelgeving is het Vlaams stamboek Belgisch witblauw een open stamboek waarbij men werkt met een hoofd- en een hulpstamboek. In het hoofdstamboek worden dieren opgenomen die Sanitel-geregistreerd zijn en waarvan de volledige afstamming is vastgelegd (S-registratie). Ook moeten de ouders en grootouders in het hoofdstamboek zijn genoteerd.

Een dier hoeft dus niet gekeurd te zijn om in het hoofdstamboek te worden opgenomen, maar de keuring bepaalt wel in welke klasse van het hoofdstamboek het dier wordt opgenomen. Deelnemen aan het stamboek kan dus vrij eenvoudig, waarbij de belangrijkste voorwaarde de deelname aan officiële afstammingsregistratie is.

Via de lineaire beoordeling van uw dieren legt u de prestatiegegevens van uw veestapel vast. Het zorgt zodoende voor meer informatie over de ingezette stieren. Maar bovenal is het voor elke vleesveehouder een objectieve vorm van zelfcontrole op het gekozen fokdoel en de vooruitgang op het bedrijf.

Deelname aan stamboekregistratie bwb

Voor deelname aan het Vlaams stamboek heeft u verschillende opties.
Vooreerst worden dieren die voldoen aan de voorwaarden van het hoofdstamboek automatisch opgenomen in dit stamboek. Het enige wat u als vleesveehouder hiervoor moet doen, is uw deelname melden bij de CRV Klantenservice.

Daarnaast zijn er drie opties met daarbij telkens een keuze tussen een vast en een tijdstarief:

  • U laat de dieren niet keuren. Op aanvraag ontvangt u de blauwe stamboekkaart met de vermelding ‘Hoofdstamboek, niet gekeurd’. Met deze optie is stamboekdeelname gratis.
  • U kiest voor een eenvoudige stamboekopname. De dieren worden enkel beoordeeld op de erfelijke bemerkingen. Er volgt dan ook geen uitslag van de lineaire beoordeling. Op verzoek ontvangt u een stamboekkaart waarop staat dat het dier gekeurd is, al dan niet met erfelijke bemerkingen. Op de achterzijde is de kaart blanco.
  • U kiest voor een verbrede keuring (stamboekopname en lineaire beoordeling) waarbij alle (of van een deel van de) dieren op de erfelijke bemerkingen worden gekeurd en waarbij de dieren ook lineair beoordeeld worden. Op aanvraag ontvangt u de blauwe stamboekkaart met de vermelding ‘gekeurd’, al dan niet met vermelding van erfelijke bemerkingen. De lineaire beoordeling komt op de achterkant van de kaart.

Start nu met stamboekregistratie bwb!

Wilt u meer weten over de stamboekregistratie bwb? Of heeft u interesse in deelname? Vraag informatie aan via ons informatieformulier.

Bekijk ook de actuele tarieven voor het tarief van dit product.

Subsidies Vlaamse overheid

Voor de uitvoering van een aantal programma’s wordt CRV Vlaanderen vzw door de Vlaamse overheid gesubsidieerd. Het gaat daarbij om de registratie van bevruchtings- en geboortegegevens, het uitvoeren van afstammingscontroles, de uitvoering van een programma voor het in stand houden van rassen, lineaire beoordeling melkvee en vleesvee, het nakomelingenonderzoek, melkproductieregistratie en fokwaardeschatting. De uitvoering hiervan heeft CRV Vlaanderen vzw belegd bij CRV BV en Coöperatie Koninklijke CRV U.A..

Vlaamse overheid

Ook interessant voor u:

Afstammingsregistratie

Met afstammingsregistratie hebt u zicht op de afstammingsgegevens van uw koeien. CRV verzorgt het vastleggen en publiceren van de afstammingsgegevens.

Afstammingsonderzoek

Verificatie van de afstamming is veelal een eis voor hoogwaardig fok- en exportvee. Hetzelfde geldt voor stiertjes die belangstelling genieten van de ki-organisaties.

Stamboekregistratie Belgisch witblauw

Met stamboekregistratie bwb hebt u zicht op de afstammingsgegevens van uw koeien. CRV verzorgt het vastleggen en publiceren van de afstammingsgegevens.