Afstammingsregistratie

Afstammings-
registratie

Registratie als basis voor veeverbetering

  • Snel zicht op afstammingsgegevens
  • Handel in dieren eenvoudiger met gekende afstamming
  • Inteelt beheersbaar door deelname stieradvies

Afstammingsregistratie

Met afstammingsregistratie* hebt u zicht op de afstammingsgegevens van uw koeien. CRV verzorgt sinds jaar en dag het vastleggen en publiceren van de afstammingsgegevens.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over afstammingsregistratie? Vraag informatie aan via het informatieformulier.

Hoe werkt afstammingsregistratie?

De erkende afstammingsgegevens geven u inzicht in de kwaliteiten van uw rundvee. Ze zijn de basis voor stieradviezen en officiële registratiedocumenten en worden ook gebruikt voor de fokwaardeschatting. De afstamming van een kalf wordt erkend en aan het stamboek toegevoegd als:

  • alle gegevens correct zijn
  • het kalf binnen drie werkdagen na de geboorte is aangemeld
  • het kalf binnen de gestelde draagtijd is geboren

Kwaliteit
Erkende afstammingsregistratie – erkend door de Vlaamse overheid – betekent dat CRV u de beste kwaliteit wil garanderen, daarom houden wij jaarlijks een steekproef onder een aantal willekeurig gekozen kalveren. Via dna-onderzoek controleren wij daarbij de vastgelegde afstamming.

Inclusief inseminatiemelding
Er wordt gewerkt met twee tariefdragers, zowel voor melkvee als vleesvee:

  • een vaste maandbijdrage per bedrijf
  • een vaste maandbijdrage per melkkoe en/of per aanwezige eerstekalfsvleeskoe

Daarnaast hebt u de optie om de registratiekaarten óf op papier via de post te ontvangen óf deze digitaal via de module Registratie in VeeManager zelf te raadplegen en eventueel af te drukken.

In deze tarifering zit zowel de geboorteregistratie van een kalf omvat als de registratie via internet van de bijhorende inseminatie- of bevruchtingsgegevens.

Start nu met afstammingsregistratie!

Wilt u meer weten over afstammingsregistratie? Of heeft u interesse in deelname? Vraag informatie aan via ons informatieformulier.

Bekijk ook de actuele tarieven voor het tarief van dit product.

* De holsteindieren waarvan CRV in haar databank de afstamming registreert, worden automatisch opgenomen in het holsteinstamboek waarvoor de CRV Vlaanderen vzw erkend is door de Vlaamse overheid. Als melkveehouder hoeft u dus verder niets te doen. Voor Belgisch witblauw is er een aparte werkwijze.

Subsidies Vlaamse overheid

Voor de uitvoering van een aantal programma’s wordt CRV Vlaanderen vzw door de Vlaamse overheid gesubsidieerd. Het gaat daarbij om de registratie van bevruchtings- en geboortegegevens, het uitvoeren van afstammingscontroles, de uitvoering van een programma voor het in stand houden van rassen, lineaire beoordeling melkvee en vleesvee, het nakomelingenonderzoek, melkproductieregistratie en fokwaardeschatting. De uitvoering hiervan heeft CRV Vlaanderen vzw belegd bij CRV BV en Coöperatie Koninklijke CRV U.A..

Vlaamse overheid

Ook interessant voor u:

Genetica

Genetica en CRV zijn al decennia lang onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gericht fokken helpt u de veestapel te bereiken die u voor ogen heeft.

Afstammingsonderzoek

Verificatie van de afstamming is veelal een eis voor hoogwaardig fok- en exportvee. Hetzelfde geldt voor stiertjes die belangstelling genieten van de ki-organisaties.

Stamboekregistratie Belgisch witblauw

Met stamboekregistratie bwb hebt u zicht op de afstammingsgegevens van uw koeien. CRV verzorgt het vastleggen en publiceren van de afstammingsgegevens.