Melkproductieregistratie

Melkproductie-
registratie

Direct aanmelden
Meer informatie uit melk
  • Direct inzicht in het celgetal per dier
  • De basis voor een goede rantsoenberekening
  • Gerichte hulp bij fokkerijkeuzes

Melkproductieregistratie (MPR)

Melkproductieregistratie (MPR ofwel melkcontrole) is een zeer belangrijke schakel in uw bedrijfsmanagement binnen de veestapel. Rantsoenberekeningen, fokbeleid en productieplanning worden veelal gebaseerd op de MPR-gegevens. Met de uitslag heeft u harde cijfers in handen die u helpen bij beslissingen op uw bedrijf.

De informatie van alle dieren samen vertelt u ook meer over de status van uw gehele koppel. Dit is niet alleen handig voor uzelf, maar ook voor bijvoorbeeld uw voeradviseur en uw dierenarts.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over MPR? Vraag informatie aan via het informatieformulier.

‘MPR levert objectieve informatie. De koe die volgens de melkmeters veel geeft, is niet altijd het meest economisch’
Melkveehouder Paul ter Haar uit Bergentheim over MPR

Wat levert MPR u op?

De basis van melkproductieregistratie is monstername, door uzelf of door CRV. Voor een erkende monstername kan worden gekozen voor een drie-, vier-, vijf- of zesweekse frequentie. Standaard worden alle monsters onderzocht op vet, eiwit, lactose, ketose, celgetal en dracht (naar wens toe te voegen).

CRV neemt u werk uit handen
Melkt u met een robot? Geen probleem! Ook voor melkmonsters met een robot heeft CRV alle materialen in huis. CRV kan een monsternameapparaat bezorgen en de melkmonsters ophalen. Ook kunnen dagelijks de melkgiften van uw veestapel vastgelegd worden met Elektronische MelkMeting van CRV. Een monsternemer van CRV kan u alle extra arbeid uit handen nemen, zodat u zich kan concentreren op het melken en de koeien. U bent dan verzekerd van een goede opname van deze bedrijfsgegevens. CRV regelt de planning en meldt wanneer de monsternemer bij u op bezoek komt.

Voert u de MPR zelf uit? De gratis CRV-app MPR Assistent maakt MPR in eigen beheer gemakkelijk.

Certificaat
De CRV-computers signaleren alle melkkoeien, waarvan zij de MPR-gegevens verwerken, die de grens van 100.000 of 200.000 kg melk of 10.000 kg vet en eiwit overschrijden. Hebt u een topproducente in uw stal en laat u de MPR door CRV verzorgen, dan ontvangt u een officieel CRV-certificaat. Meer hierover leest u op de website van Coöperatie CRV. Ook kunt u daar alle tien- en honderdtonners terugvinden.

VeeManager: module MPR
De proefmelking is direct na verzending van de gegevens in te zien bij de module MPR in VeeManager. Nadat de MPR-gegevens zijn verwerkt, is de MPR-uitslag daarna ook direct inzichtelijk in deze module.

Bekijk de video over MPR

Start nu met MPR!

Bent u ook benieuwd naar wat melkproductieregistratie (MPR) voor uw veestapel kan betekenen? Vraag hier informatie aan via ons informatieformulier.

Bekijk ook de actuele tarieven voor het tarief van dit product.

Subsidies Vlaamse overheid

Voor de uitvoering van een aantal programma’s wordt CRV Vlaanderen vzw door de Vlaamse overheid gesubsidieerd. Het gaat daarbij om de registratie van bevruchtings- en geboortegegevens, het uitvoeren van afstammingscontroles, de uitvoering van een programma voor het in stand houden van rassen, lineaire beoordeling melkvee en vleesvee, het nakomelingenonderzoek, melkproductieregistratie en fokwaardeschatting. De uitvoering hiervan heeft CRV Vlaanderen vzw belegd bij CRV BV en Coöperatie Koninklijke CRV U.A..

Vlaamse overheid
Ook interessant voor u:
VeeManager

VeeManager, hét managementpakket voor elke veehouder, maakt veestapelmanagement nog eenvoudiger.

StierAdviesProgramma (SAP)

Hogere omzet per koe, goed stieradvies en meer. Ons StierAdviesProgramma (SAP) en onze StierWijzer geven al zo'n 40 jaar diverse mooie resultaten.

Vruchtbaarheid op Maat

Betere vruchtbaarheidsresultaten en meer rendement van uw veestapel met Vruchtbaarheid op Maat. Naar wens ingericht en voor een vast maandbedrag.