150 jaar CRV

2024
Een jubileumjaar voor CRV

  Welkom op de gezinsdagen

  Gezinsdag in Beers
  Gezinsdag in Beers

  CRV bestaat 150 jaar. Dat vieren we onder meer met de CRV-gezinsdagen. Deze vinden plaats in juni en september met een inloop van 10.00 uur tot 16.00 uur. Op de CRV-gezinsdag vindt u tal van activiteiten waaraan u, uw gezin en uw medewerkers kunnen deelnemen. Daarnaast ontmoet u niet alleen uw collega’s maar ook de CRV-medewerkers en hun gezin. Kortom; een gezellige dag met lekker eten en drinken en vooral veel ontmoetingen. Zorg dat u de CRV-gezinsdag niet mist.

  • Zaterdag 29 juni CRV Dairy Breeding Center in Wirdum
  • Zaterdag 29 juni Zuivelboerderij Kaamps in Deurningen
  • Zondag 30 juni Vanhaelemeesch Bruno & Luc, Sint-Laureins, Vlaanderen
  • Zaterdag 14 september Familie De Wit in Montfoort (De Witte Welle)

  Klaar voor wat plezier? Dit is het programma voor de gezinsdagen! Doorlopend programma van 10.00 tot 16.00 uur.

  • Neem een kijkje in de MPR-distributiebus
  • KI-bus met daarbij een kunstkoe om te leren te insemineren
  • Bekijk embryo’s vanuit een mobiel embryolab
  • Een mooie groep koeien
  • Kalveren schetsen old-school
  • Veiligheidsspel
  • Rodeostier
  • Koe van de Toekomst (Young CRV)
  • Photobooth; met de mooiste koe op de foto
  • Maak je eigen paring; in de sjoelbak (Young CRV)
  • Museumboulevard; CRV van toen
  • Film; CRV 150 jaar
  • Voor de kleintjes o.a. schminken, springkussen, kleuren en CRV-hobby cowing.

  Wij ontmoeten u graag op één van de CRV-gezinsdagen!

  Vertrouw op CRV in een wereld vol verandering: al 150 jaar betrouwbaarheid.

  De wereld verandert, en boeren ervaren deze veranderingen dagelijks op hun bedrijven. Grondstoffen worden schaarser, beleidsmakers stellen hogere eisen aan de milieu-impact van landbouw, en consumenten bekijken boerenbedrijven kritischer. Maar verandering is essentieel aan het boerenbestaan en boeren hebben altijd oplossingen gevonden voor de uitdagingen die zich voordeden.

  CRV heeft de afgelopen anderhalve eeuw boeren wereldwijd ondersteund met genetica via onze vooraanstaande fokprogramma's en innovaties. Voor de komende 150 jaar is het onze missie om boeren op de best mogelijke manier te blijven ondersteunen, zodat zij betere koeien voor hun veestapel kunnen creëren en een beter leven kunnen leiden.

  'Veranderingen zijn van alle tijden. Uitdagingen zijn er altijd geweest en altijd hebben veehouders oplossingen gevonden.'
  Wietse Duursma, voorzitter van Coöperatie CRV

  Jubileumserie 150 jaar CRV

  In het 150-jarig bestaan van CRV is er veel veranderd in de rundveeverbetering. Dit jaar blikken we in een serie artikelen in het vakblad Veeteelt terug op deze veranderingen. En we kijken vooruit naar de oplossingen die veeverbetering kan bieden voor de uitdagingen die de komende jaren op de sector afkomen. De wereld verandert en CRV neemt u mee.

  Deze onderwerp komen aanbod

  Ontwikkeling van SAP start van digitalisering fokkerij
  Ontwikkeling van SAP start van digitalisering fokkerij

  2024... een jaar vol verrassingen!

  Wat staat er op het programma?

  • De regiobesturen organiseren in juni gezellige gezinsdagen, elk in hun eigen regio.
  • Het Fries Landbouw Museum in Leeuwarden besteed in juli en augustus aandacht aan het 150-jarig CRV-jubileum door middel van een tentoonstelling.
  • Gedurende het hele jaar zijn er diverse acties met aantrekkelijke prijzen te winnen.
  • Op de Agrarische nationale jongerendag (18 januari in Apeldoorn) was er speciale aandacht voor CRV's jubileumjaar.
  • In Veeteelt leest u iedere maand een artikel waarin we terug- en vooruitblikken.
  • Bereid u voor op een groots symposium op 15 oktober, waar we een blik werpen op de toekomst van de voedselsector.
  • Tijdens de HHH-show presenteren we op 16 november een bijzondere groep koeien.

  Van Nederlands Veestamboek tot CRV: 150 jaar innovatie in veeverbetering

  De oprichting van de Coöperatie Veeverbetering, nu bekend als CRV, gaat terug tot het jaar 1874. Op 5 december 1874 werd in Amsterdam het Nederlands Veestamboek (NRS) opgericht. Deze datum markeert de start van de Veeverbeteringscoöperatie in Nederland. Enkele jaren later namen veehouders in Vlaanderen het initiatief om gezamenlijk vee te registreren. Na de oprichting van het stamboek voor registratie volgden de introductie van exterieurbeoordeling, melkcontrole, fokwaardeschatting en stieradviesprogramma. En meer recentelijk de ontwikkeling van genomische tests en de FeedExcel-fokstrategie voor het verhogen van de voerefficiëntie.

  CRV door de jaren heen
  CRV door de jaren heen