Veehouder Jan de Groot over SAP

‘Met SAP is de fokkerij gegarandeerd goed geregeld’

Na een carrière als voeradviseur werd Jan de Groot vier jaar geleden zelfstandig boer. ‘Als je agrarisch ondernemer bent, komt er veel op je af’, merkt hij. ‘Maar over de fokkerij maak ik me geen zorgen. Die is met het gebruik van SAP gegarandeerd goed geregeld.’

Jarenlang dacht Jan de Groot (51) als voeradviseur met veehouders mee over hun bedrijfsvoering. Totdat hij vier jaar geleden de kans kreeg om zelf boer te worden. De jonge ondernemer Marc Plender wilde een bedrijf opstarten in Oekraïne en vroeg Jan of hij met hem wilde samenwerken en de dagelijkse leiding op het ouderlijk melkveebedrijf op zich wilde nemen. Samen met zijn vrouw Joke en met hulp van zijn kinderen runt hij sindsdien in Kamperveen een bedrijf met 115 melkkoeien en zo’n 55 stuks jongvee.

Jan de Groot over SAP
Veehouder Jan de Groot

Direct uniformer jongvee
‘Als voeradviseur zag ik veel bedrijven en als fokkerijliefhebber keek ik ook altijd naar de koeien’, vertelt hij. ‘Het viel me op dat veehouders die werken met het SAP en met stieren van CRV, een goede, uniforme veestapel hadden. De koeien produceerden gemakkelijk melk met goede gehalten. Toen ik zelf boer werd, ben ik dan ook gelijk met SAP en stieren van CRV gaan werken.’
De veestapel op melkveebedrijf Plender bestond op dat moment uit een verzameling van zwart- en roodbonte holsteins en brownswisskruislingen. De pinken waren voor een groot deel nakomelingen van een fleckviehstier die tussen de koeien had gelopen.
‘De ommezwaai naar het gebruik van de beste holsteinstieren en het maken van paringen met het SAP werd al na twee jaar zichtbaar. We zagen direct meer uniformiteit in het jongvee’, verklaart Jan.

Beste Danno’s uit passende paringen
Aanvankelijk liet de veehouder maximaal vier stieren meedraaien in het stieradvies. Om nog gerichter paringen te kunnen maken is dit inmiddels uitgebreid naar een tiental. Op dit moment staan de InSire-stieren Nippon P, Eloy rf, Lunar, Yes, Woody, Hotline en Nominator op het inseminatielijstje, maar ook de dochtergeteste stieren Rosebud en Danno. ‘Ik ben erg enthousiast over de Dannodochters op ons bedrijf’, verklaart Jan. ‘Ze zijn foutloos en dat komt doordat ze zijn geboren uit paringen die zijn gemaakt door het SAP. Daardoor heb ik de stier gericht gebruikt op de koeien waar hij echt op past.’

‘De combinatie Bedrijfsinspectie, CRV Fokkerij en SAP is gewoon ijzersterk’

Combinatie ijzersterk
Jan is onlangs ook gestart met Bedrijfsinspectie en sinds een aantal jaren werkt hij met CRV Fokkerij. ‘Dankzij merkeronderzoek kan ik nog gerichter selecteren en paringen maken’, verklaart hij.
Als voorbeeld wijst de veehouder op een koe met een minder fraai exterieur. ‘Omdat ik graag naar mooie koeien kijk, had ik haar als vaars drachtig gemaakt van een vleesstier’, vertelt hij. ‘Maar toen ik de uitslag van haar merkeronderzoek zag, werd ik op andere gedachten gebracht; ze bleek prima fokwaarden te hebben. Sindsdien paar ik deze koe met de beste holsteinstieren. En dat blijkt terecht: haar nakomelingen scoren uitstekend in het merkeronderzoek. En we hebben inmiddels een Brasildochter aan de melk die als vaars 86 punten kreeg. De combinatie Bedrijfsinspectie, CRV Fokkerij en SAP is gewoon ijzersterk’, stelt de veehouder. ‘Hiermee realiseer ik in onze veestapel gegarandeerd de hoogste genetische vooruitgang.’


Start nu met SAP!

Bent u ook benieuwd wat het StierAdviesProgramma voor uw veestapel kan betekenen? Meldt u zich dan aan via Mijn CRV. Daar vindt u ook meer informatie over de vervolgstappen na uw aanmelding.

Bekijk ook de actuele tarieven van dit product. Wilt u het StierAdviesProgramma liever eerst gratis uitproberen? Dat kan! Meld u dan aan voor een gratis advies inclusief een adviesgesprek met een deskundige SAP-begeleider.