Levensduur

Levensduur

voor een gezondere en efficiënte veestapel

  • Gezonde en productieve koeien
  • Lager vervangingspercentage
  • Goede productie over langer tijdsbestek

Waarom is een lange levensduur belangrijk voor uw veestapel?

Oudere koeien produceren meer en hebben een lagere milieu-impact. De eerste productieve jaren van een koe zijn belangrijk om de kosten van de opfok terug te kunnen verdienen. Pas in latere lactaties levert die investering iets op. Oudere koeien produceren gemiddeld meer melk en verlagen ook het vervangingspercentage in de veestapel, wat betekent dat er minder jongvee opgefokt hoeft te worden. Zo vormen gezonde en productieve koeien de basis van een lange levensduur en zorgen daarmee mede voor een goed bedrijfsinkomen.

Wij selecteren op melkproductie, sterke benen en gezondheid. Een lange levensduur vraagt een goede gezondheid.
Melkveehouders Ben en Jos Knoef

CRV, koploper in levensduur

CRV focust al jaren op een hoge levensproductie en levensduur. Mede dankzij de enorme hoeveelheid data, verzameld door Nederlandse en Vlaamse veehouders, en het gebruik van unieke voorspellers, is de fokwaarde voor levensduur een van de meest nauwkeurige en betrouwbare ter wereld. Levensduur is onderdeel van de index CRV Efficiëntie, een unieke index die helpt koeien te fokken die voer efficiënt omzetten in melk en die een hoge levensproductie halen.

Levensduur is onderdeel van CRV’s route naar een gezondere en efficiëntere veestapel.

Levensduur bewezen in de praktijk

Gert Jan van den Bosch, specialist veestapelmanagement bij CRV, geeft uitleg over de bouwsteen levensduur van CRV. Wat is het effect van fokken op levensduur en wat betekent dat in de praktijk?

Ook bij de familie Knoef uit Geesteren loont het om te fokken op levensduur. Ze hebben al veel van hun koeien de 100.000 liter zien passeren. Bekijk hieronder een impressie van deze toppers.

MPR: de uitblinker op het gebied van levensduur

De verzamelde data uit MPR (melkproductieregistratie) wordt niet alleen gebruikt voor de fokwaardeschattingen, maar middels MPR kunnen we ook de 10- en 100-tonners erkennen. Dit zijn koeien die hun levensduur bewijzen door een goede melkproductie gedurende meerdere lactaties. Meer dan 80% van alle melkkoeien die in Nederland en Vlaanderen aanwezig zijn, doen mee aan MPR. Het is een belangrijk middel om uw bedrijfsmanagement te ondersteunen.

Bent u benieuwd naar wat MPR voor uw bedrijf kan betekenen? Lees hier de voordelen van MPR.

Bewijs van effect van fokken op levensduur, geleverd door MPR
Big Boukje 192 (v. Cash) produceerde in haar leven maar liefst 208.000 liter melk met 4,64% vet en 3,86% eiwit.
Jos Knoef, melkveehouder in Geesteren, Nederland

Wij helpen u graag naar een veestapel met een lange levensduur

De fokwaarde ligt aan de basis van een goede levensduur. CRV heeft een uitgebreid aanbod van topstieren van verschillende rassen die een hoge levensduur vererven. Daarnaast kunnen het StierAdviesProgramma en Fokken op Maat ook een steentje bijdragen. Door het maken van perfecte paringen met de juiste stieren en het selecteren van de dieren met de hoogste genetische aanleg voor levensduur, legt u een fundamentele basis voor een veestapel met een lange levensduur.