Wat zijn ook alweer de voordelen van MPR?

Categorie: Efficiëntie
Melkproductieregistratie (MPR)

Meer dan 80% van alle melkkoeien die in Nederland en Vlaanderen aanwezig zijn, doen mee aan MPR (melkproductieregistratie). Het is een belangrijk middel om uw bedrijfsmanagement te ondersteunen.

Door regelmatig van alle melkgevende dieren de dagproductie en de gehalten in de melk te meten krijgt u gedetailleerde informatie over de prestaties van uw dieren. Gecombineerd met overige gegevens van uw dieren (onder andere lactatiestadium, seizoen van het jaar, hoe vaak de koe al gekalfd heeft) rekenen we allerlei kengetallen uit, die u inzicht geven voor de opvolging van individuele koeien om tot een goed totaalresultaat voor uw bedrijf te komen. Daarnaast kunt u rantsoenberekeningen, het fokbeleid en de productieplanning baseren op de MPR-gegevens. De MPR-gegevens zijn ook een belangrijke informatiebron voor uw dierenarts en uw voeradviseur.

De voordelen van MPR

  • Toegevoegde waarde bij verkoop of export van dieren: de MPR-resultaten staan op stamboekdocumenten zoals exportcertificaten en pedigrees
  • Een betere fokwaardeschatting, omdat we de MPR-resultaten meenemen in de fokwaardeschatting. Dit geldt zowel op koeniveau, zodat u beter kunt beoordelen wat uw beste dieren zijn, als op stierniveau, het geeft meer waarde aan de fokwaarden van stieren.
  • MPR-gegevens zijn de basis voor de oorkondes van de tien- en honderdtonners. Ze geven zekerheid dat deze mijlpalen op een correcte wijze daadwerkelijk gehaald zijn.
  • Uw MPR-gegevens worden vermeld in de jaarstatistiek, zodat u uw eigen bedrijf kunt vergelijken met dat van uw collega’s.

Ook meedoen aan MPR? Bekijk de productpagina van MPR.