Tarievenkaart 2021-2022

Met deze tarievenkaart informeert CRV u over de meest gangbare en actuele tarieven van CRV-producten en -diensten. Deze tarieven gelden van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022. Het is mogelijk dat er daarna bepaalde tarieven zijn of worden aangepast.

De prijzen van het actuele stierenaanbod zijn te raadplegen op de betreffende stierenkaart of in de CRV-webshop.

Informatieproducten

CRV Managementpakket

Vast bedrag

Per maand€ 4,00
1e - 200e dierPer dier per maand€ 0,16
201e - 400e dierPer dier per maand€ 0,08
401e - 600e dierPer dier per maand€ 0,04

Bovengenoemde tarieven gelden van 19 april 2022 tot en met 31 augustus 2022.

CRV Dier
Vast bedragPer maand€ 1,50
1e - 200e dierPer dier per maand€ 0,12
201e - 400e dierPer dier per maand€ 0,06
401e - 600e dierPer dier per maand€ 0,03

Bovengenoemde tarieven gelden van 19 april 2022 tot en met 31 augustus 2022.

CRV Bedrijf
Vast bedragPer maand€ 1,50
1e - 200e dierPer dier per maand€ 0,07
201e - 400e dierPer dier per maand€ 0,03
401e - 600e dierPer dier per maand€ 0,02

Bovengenoemde tarieven gelden van 19 april 2022 tot en met 31 augustus 2022.

CRV HerdOptimizer
Vast bedragPer maand€ 1,50
1e - 200e dierPer dier per maand€ 0,05
201e - 400e dierPer dier per maand€ 0,02
401e - 600e dierPer dier per maand€ 0,01

Bovengenoemde tarieven gelden van 19 april 2022 tot en met 31 augustus 2022.

Informatieproducten

VeeManager Melkvee€ +6%
Compleet (5 modules)per bedrijf per maand€ 4,45
1e-100e melkkoeper melkkoe per maand€ 0,32
101e-200e melkkoeper melkkoe per maand€ 0,15
201e melkkoe en daarbovenper melkkoe per maand€ 0,07
Moduleper bedrijf per module per maand€ 1,55
Module Registratieper melkkoe per maand€ 0,06
Module MPRper melkkoe per maand€ 0,12
Module Vruchtbaarheidper melkkoe per maand€ 0,12
Module Fokkerijper melkkoe per maand€ 0,12
VeeManager Vleesvee€ +6%
Compleet (3 modules)per bedrijf per maand€ 3,25
1e-50e eerstekalfs-vleeskoeper eerstekalfs-vleeskoe per maand€ 0,41
51e-100e eerstekalfs-vleeskoeper eerstekalfs-vleeskoe per maand€ 0,20
101e eerstekalfs-vleeskoe en daarbovenper eerstekalfs-vleeskoe per maand€ 0,10
Moduleper bedrijf per module per maand€ 1,55
Module Registratieper eerstekalfs-vleeskoe per maand€ 0,12
DigiKlauw€ +6%
Abonnement DigiKlauwper bedrijf per kwartaal€ 6,60
Fokken op Maat+6%
Basistariefper bedrijf per maand€ 3,75
1e-300e dierper melkkoe per maand€ 0,21
301e dier en daarbovenper melkkoe per maand€ 0,00
Merkertestper merkertest€ 24,95
Fokken op Maat + SAP deelnameper bedrijf per maand€ 6,95
Fokken op Maat + SAP deelname 1e-300e dierper melkkoe per maand€ 0,35
Fokken op Maat + SAP deelname 301e dier en daarbovenper melkkoe per maand€ 0,00
SAP melkvee/StierWijzer€ +6%
Abonnement SAP/StierWijzerper bedrijf per maand€ 3,20
Abonnement SAP/StierWijzer Budgetper bedrijf per maand€ 1,60
SAP/StierWijzerper aanwezig dier per maand€ 0,11
SAP Vleesvee€ +6%
Abonnement SAP Vleesveeper bedrijf per maand€ 3,20
Abonnement SAP Vleesvee Budgetper bedrijf per maand€ 1,60
SAP Vleesveeper vrouwelijk vleesdier per maand€ 0,05
Fokkerij-Overzicht€ +6%
Fokkerij-Overzichtper bedrijf per kwartaal€ 8,20
Fokkerij-Overzichtper dier/drachtigheid per overzicht€ 0,19
Veedata€ +6%
Veedata Opstart
Veedata opstartbestandper levering€ 19,70
Veehouderij en fokkerij (EVFW)per dier€ 0,46
Veedata mutaties
Veedata mutatiebestandper levering€ 2,70
Veehouderij (EVH)per melkkoe per kwartaal€ 0,31
Veehouderij en fokkerij (EVFW)per melkkoe per kwartaal€ 0,40
Veehouderij en veevoeding (EVVO)per melkkoe per kwartaal€ 0,34
Veehouderij, fokkerij en veevoeding (EVFV)per melkkoe per kwartaal€ 0,43
Kopieper kopie€ 3,40
Registratie & veevervanging (ERV)per dier per kwartaal€ 0,10
Veehouderij (EVE)per dier per kwartaal€ 0,11
MPR-uitslag – op papier€ +6%
MPR-uitslagper toegestuurde uitslag€ 5,80
Koe-Attenties – op papier€ +6%
Koe-Attentiesper levering€ 2,70
Twee of drie modulesper melkkoe per kwartaal€ 0,28
KoeKaart – op papier€ +6%
KoeKaartper stuk€ 0,84
KoeKaart aangevraagdper stuk€ 3,60Melkproductieregistratie

Melkproductieregistratie (MPR)€ +6%
Vaste bijdrage monsternameper maand€ 8,67
Monsterbijdrage (incl. vet, eiwit,
lactose, ureum, ketose)
per melkgevende koe€ 0,85
Monsterbijdrage celgetalper melkmonster€ 0,27
MPR Drachtper test per dier€ 3,95
Gebruik tru-testmeter door monsternemerper tru-testmeter
per monstername
€ 2,20
Huur tru-testmeter MEBper tru-testmeter
per maand
€ 2,50
Bezorgkostenper bezoek€ 15,75
Ophaalkostenper bezoek€ 15,75
Monsternemer
Basistariefper bezoek€ 7,90
Melktijdper minuut€ 0,36
Robotmonstername
Huur Lely Shuttleper apparaat€ 19,50
Huur DeLaval VMXper apparaat€ 19,50
Huur GEAper apparaat€ 19,50
Huur ORI monsterapparaatper apparaat€ 19,50
Aansluitservice

alle merken

€ 13,65
Afsluitservicealle merken€ 13,65Kunstmatige inseminatie

Insemineren€ + 6%
Basistariefper bezoek€ 12,15
Inseminatieper handeling€ 6,45
Dracht-/tochtcontrole€ +6%
Dracht-tochtcontrole basistariefindien geen inseminatie€ 12,15
Dracht-/tochtcontrole rectaal (door inseminator)indien geen inseminatie€ 4,95
Tochtcontroleindien wel inseminatie€ 2,55Embryotransplantatie

Embryowinning€ +6%
Basistariefper spoeling€ 35,85
Eerste spoeling op bedrijfper spoeling€ 265,50
Tweede en volgende spoeling op het bedrijfper spoeling€ 200,95
Spoeling zonder resultaatper spoeling€ 134,20
Invriezen embryo 0-10per embryo€ 30,35
Invriezen embryo vanaf 11per embryo€ 19,20
Embryotransplantatie
Basistariefinclusief tevergeefs bezoek€ 35,85
Transplantatieembryo: vers / ethyleenglycol / glycerol€ 54,90
Registratie van ingeplant embryoper ingeplant embryo€ 3,30Ovalert

Ovalert+6%
Ovalert Basis vastper bedrijf per maand€ 1,90
Ovalert Basis variabelper dier per maand€ 0,06
Sperma Inclusief
1e-75e dierper melkkoe per maand€ 4,75
76e-100e dierper melkkoe per maand€ 4,35
101e-150e dierper melkkoe per maand€ 4,20
151e-200e dierper melkkoe per maand€ 4,00
201e-250e dierper melkkoe per maand€ 3,70
251e dier en daarbovenper melkkoe per maand€ 3,60Registratie

Afstammingsregistratie€ +6%
Jaarlijkse bijdrage afstammingsregistratieper bedrijf per maand€ 2,75
Bijdrage afstammingsregistratiebijdrage per eerstekalfs-vleeskoe per maand€ 0,42
Bijdrage afstammingsregistratiebijdrage per melkkoe per maand€ 0,17
Registratiekaart maandelijkse verzendingper kaart€ 1,42
Registratiekaart directe verzendingper kaart€ 1,73
Registratiekaart heraanvraagper heraanvraag per kaart€ 2,75
Registratie dhz-ki/natuurlijke dekkingen€ +6%
Verwerkingskosten dhz-inseminaties via deklijstper inseminatie€ 0,77
Verwerkingskosten natuurlijke dekkingen via deklijstper bevruchting€ 0,77
Registratie importdieren€ +6 %
Dieren met officiële pedigree – minder dan 10per dier€ 18,85
Dieren met officiële pedigree – meer dan 10per dier€ 13,20
Dieren met officiële pedigree – uit Nederlandper dier€ 0,00
Mpr-koeien met officiële pedigree + lactatiesper dier€ 26,25
Mpr-koeien met officiële pedigree + lactaties – uit Nederlandper dier€ 0,00
Afstammingsonderzoeken€ +6%
Opstartkosten dna-onderzoekper onderzoek€ 11,50
Kosten dna-onderzoek (verificatie afstamming)per onderzoek€ 14,50
Vastleggen dna-profielper dier€ 32,80
Zoötechnisch certificaat€ +6%
Officieel zoötechnisch certificaatper kaart (geplastificeerd)€ 15,75
Fokkerijbenaming
Stalnaam€ 135,00Exterieurbeoordeling melkvee

Exterieurbeoordeling melkvee€ +6%
Bezoekbijdrage bedrijfsinspectieper bezoek€ 31,50
Bedrijfsinspectieper dier€ 7,20Stamboek Belgisch-witblauw

Stamboek Belgisch-witblauw€ +6%
Bedrijfsbezoekper bezoek€ 31,50
Stamboekopnameper dier€ 13,70
Additioneel lineaire beoordelingper dier€ 3,15
Stamboekopname met lineaire beoordeling basisper dier€ 10,50
Stamboekopname met lineaire beoordeling uurtariefper minuut€ 0,81
Afdruk Stamboekkaart, op aanvraagper kaart€ 1,45


Algemeen

Algemeen€ +6%
Coöperatie
Lidmaatschap coöperatieinclusief abonnement Veeteelt of VeeteeltVlees€ 78,50
Abonnementen (per 1-1-2022)
Abonnement Veeteeltper jaar€ 87,00
Abonnement VeeteeltVleesper jaar€ 79,00
Combi-abonnement Veeteelt + VeeteeltVleesper jaar€ 141,00Administratie

Administratie
Korting betaling via domiciliëringop het factuurbedrag exclusief btw1%Service containerhouders

Service Containerhouders€ +21%
Stikstof
Basistariefper bezoek/levering€ 14,45
Stikstofvullingper container€ 5,80
Glijmiddel
Glijmiddel – fles 500 mlper stuk€ 4,95
Glijmiddel – bus 5 literper stuk€ 14,90
Inseminatiematerialen
Gaines voor inseminatiekatheterper pak van vijftig stuks€ 5,45
Handschoenenper pak van honderd stuks€ 10,85Tarieven diergeneeskundige handelingen

Diergeneeskundige handelingen+6%
Basistariefper bezoek€ 12,15
Tochtcontroleindien wel inseminatie€ 2,55
Drachtcontrole rectaalper dier€ 4,95
Drachtcontrole rectaalper minuut (minimaal 15 minuten)€ 1,55
Drachtcontrole scannenper dier€ 6,70
Drachtcontrole scannenper minuut (minimaal 15 minuten)€ 2,15
Vruchtbaarheidsonderzoekper dier (zonder geneesmiddelen)€ 4,95
Vruchtbaarheidsbegeleidingper minuut (zonder geneesmiddelen)€ 1,55Tarieven geldig vanaf 1 september 2020 (alle tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld). Prijzen onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen of van publicatiefouten. CRV-verkoopvoorwaarden zijn te bekomen op eenvoudige aanvraag bij CRV Klantenservice.

Voor de uitvoering van een aantal programma’s wordt CRV Vlaanderen vzw door de Vlaamse overheid gesubsidieerd. Het gaat daarbij om de registratie van bevruchtings- en geboortegegevens, het uitvoeren van afstammingscontroles, de uitvoering van een programma voor het in stand houden van rassen, lineaire beoordeling melkvee en vleesvee, het nakomelingenonderzoek, melkproductieregistratie en fokwaardeschatting. De uitvoering hiervan heeft CRV Vlaanderen vzw belegd bij CRV BV en Coöperatie Koninklijke CRV U.A..

Met deze tarievenkaart informeert CRV u over de meest gangbare en actuele tarieven van CRV-producten en -diensten. De prijzen van het actuele stierenaanbod zijn te raadplegen op de betreffende stierenkaart of in de CRV-webshop. De genoemde prijzen op de tarievenkaart betreffen brutoprijzen. CRV biedt een aantal kortingen op de tarieven, bijvoorbeeld internetbestelkorting of korting bij automatische betaling. Lees hier meer over de kortingen die CRV biedt.


Voor de uitvoering van een aantal programma’s wordt CRV Vlaanderen vzw door de Vlaamse overheid gesubsidieerd. Het gaat daarbij om de registratie van bevruchtings- en geboortegegevens, het uitvoeren van afstammingscontroles, de uitvoering van een programma voor het in stand houden van rassen, lineaire beoordeling melkvee en vleesvee, het nakomelingenonderzoek, melkproductieregistratie en fokwaardeschatting. De uitvoering hiervan heeft CRV Vlaanderen vzw belegd bij CRV BV en Coöperatie Koninklijke CRV U.A..

Vlaamse overheid