Voerefficiëntie

Voerefficiëntie

hogere levensproductie met minder voer
  • Winst voor portemonnee én milieu
  • Fokwaarde voerefficiëntie
  • Meer melk uit minder voer

Hogere levensproductie met minder voer

Een efficiënte veestapel produceert meer melk of vlees met minder grondstoffen. Winst voor uw portemonnee én voor het milieu. We helpen u graag met onze genetica, maar ook met cijfers en producten voor een (nog) betere efficiëntie. CRV heeft een aantal hulpmiddelen beschikbaar om u te ondersteunen bij uw bedrijfskeuzes, zoals de fokwaarde voerefficiëntie.

Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen? Vraag hieronder meer informatie aan.

‘Bespaar 5 tot 10% op voerkosten’

De milieuwinst die we met fokken op voerefficiëntie behalen, laat zien dat wij als sector duurzaam bezig zijn.
Wilco Vroege, veehouder in Dalen

Voerefficiëntie: lagere voerkosten én hoge melkproductie

In december 2020 introduceerde CRV de unieke en betrouwbare fokwaarde voerefficiëntie. Deze fokwaarde geeft aan hoeveel melk een koe zal produceren per kg voer (drogestofopname). Met een betrouwbaarheid van meer dan 80%, een erfelijkheidsgraad van 18% en een grote variatie tussen veestapels en koeien een onmisbare fokwaarde om het rendement op uw bedrijf te vergroten.

De voerkosten vormen ongeveer 60% van alle variabele kosten om melk te kunnen produceren. Het is dus van belang om efficiënte koeien te fokken. Dat wil zeggen: koeien die hun voer beter benutten om melk te produceren. De inschatting is dat door verbetering van de voerefficiëntie bij melkkoeien ongeveer 2 cent per kg melk aan voerkosten kan worden bespaard. Dit is ongeveer 10% van de voerkosten. Daarnaast heeft een efficiëntere benutting van het voer ook een positief effect op het milieu, omdat er dan minder broeikasgassen worden uitgestoten en er minder schaarse grondstoffen nodig zijn.

voerefficiëntie infographic

Voeropnamedata verzamelen bij vijf praktijkbedrijven

Dagelijks verzamelt CRV van 1800 lacterende koeien de voeropnamedata. Doel: voerkosten voor melkproductie verlagen via de fokwaarde voerefficiëntie. De voeropnamedata zijn daarvoor de basis. We nemen een kijkje bij de vijf praktijkbedrijven en horen waarom de deelnemende veehouders enthousiast zijn.

Eyeopeners van drie jaar ervaring met meten voerefficiëntie bij Wietse Duursma

Veehouder Wietse Duursma uit Bellingwolde vertelt over zijn ervaringen met het meten van voerefficiëntie op zijn bedrijf.

stieradvies voerefficiëntie

Voerefficiëntie in het StierAdviesProgramma

StierAdviesProgramma (SAP) van CRV helpt u bij het vinden van de juiste stukjes van uw fokkerijpuzzel. Nu ook via voerefficiëntie in uw stieradvies. Een efficiënte veestapel realiseert immers een hogere levensproductie met minder voer. Wilt u ook voerefficiëntie in uw fokdoel? Vraag ernaar bij uw adviseur of neem contact op met CRV Klantenservice.
Probeer SAP gratis

Tonnie Vissers geeft uitleg over (voer)efficiëntie

Tonnie Vissers, specialist veestapelmanagement bij CRV, geeft uitleg over de index CRV Efficiëntie. De drie bouwstenen voor deze index zijn: productie, levensduur en voerefficiëntie.

Barclaydochter Laurin helpt Tonnie om uit te leggen waar de gegevens voor voerefficiëntie vandaan komen!

voerefficiëntie

Stieren met hoogste voerefficiëntie

In onze webshop selecteert u gemakkelijk de stieren met de hoogste fokwaarde voor voerefficiëntie (via de filteroptie fokwaarden). Voor holstein, zwartbont hebben wij dit alvast voor u gedaan.
Zwartbont: hoogste voerefficiëntie

Welke koe is het meest efficiënt?

Vier koeien op een rij. Kunt u zien welke het meest efficiënt is? Specialist veestapelmanagement Gert Jan van den Bosch neemt u mee.

Voerefficiëntie - ook interessant voor u:
CRV Gezondheid en Efficiëntie

CRV is wereldwijd koploper in gezondheid en efficiëntie. Wij ondersteunen veehouders in het fokken van een gezonde, efficiënte en duurzame veestapel.

CRV-indexen en bouwstenen

CRV maakt fokken op gezondheid en efficiëntie makkelijker met de CRV-indexen en bouwstenen. Lees hier meer over de CRV-indexen en bouwstenen.

Met fokken op voerefficiëntie naar een hoger voersaldo

De hoeveelheid melk die wordt geproduceerd uit een kilo voer verschilt sterk van koe tot koe. Een belangrijk deel van deze verschillen is erfelijk bepaald. Met de fokwaarde voerefficiëntie maakt CRV het gemakkelijk om via fokkerij de voerefficiëntie te verhogen.