DigiKlauw ondersteunt ook de klauwverzorger

Gespecialiseerd klauwverzorger Rens Raat
Gespecialiseerd klauwverzorger Rens Raat

Gespecialiseerd klauwverzorger Rens Raat registreert in DigiKlauw alle afwijkingen en behandelingen van de koeien die hij in zijn bekapbox krijgt. Zo ligt deze informatie vast en kunnen gericht analyses van problemen worden gemaakt. Dit helpt klauwverzorgers, veehouders en adviseurs om doelgericht te werken aan een betere klauwgezondheid.

‘Als ik een koppel koeien in de bekapbox heb gehad, heb ik meestal wel een goede indruk van de klauwgezondheid op een bedrijf. Maar als ik alles wat ik tegenkom registreer in DigiKlauw, ligt het vast en is deze informatie later terug te vinden en beschikbaar voor de veehouder en zijn adviseurs.’ Dit vertelt Rens Raat, gespecialiseerd klauwverzorger bij Abeos. Bij tientallen veehouders in Oost-Nederland komt hij met vaste regelmaat in de stal om de koeien in een bepaald lactatiestadium preventief te bekappen. Vaak is dat op enkele weken voor droogzetten en op ongeveer honderd dagen na afkalven. Ook zijn er bedrijven die regelmatig het hele koppel laten bekappen. Een groot aantal veehouders die Abeos inhuren om de klauwen te verzorgen, maken gebruik van het programma DigiKlauw. In deze online applicatie kan de klauwverzorger via een tablet, die is bevestigd aan zijn bekapbox, per koe en per klauw eenvoudig registreren elke afwijkingen hij tegenkomt en welke behandelingen hij uitvoert.

Rens Raat, klauwverzorger: ‘In DigiKlauw zie ik het effect van behandelingen. Daar leer ik van’

Nuttig hulpmiddel bij dagelijks werk

Ook de ernst van een aandoening kan in DigiKlauw worden vastgelegd. ‘Invoeren van gegevens kost wat extra tijd’, erkent Rens. ‘Maar als je er een beetje handigheid in ontwikkelt, vraagt registreren in DigiKlauw op een ochtend bekappen hooguit tien minuten tot een kwartier extra werk.’ De klauwverzorger ervaart DigiKlauw als een nuttig hulpmiddel in zijn dagelijkse werk. ‘Koeien die ik heb behandeld, zie ik graag nog een keer terug. Dat kan ik invoeren in DigiKlauw en zo verschijnen deze koeien de volgende keer weer op de attentielijst voor de veehouder. Ook kan ik veehouders via het programma attenderen op koeien waarbij ik een klauwverband heb aangebracht. Niet iedereen is alert op het tijdig verwijderen van zo’n verband. Een herinnering helpt dan’, merkt Rens. De klauwverzorger kan in DigiKlauw met een paar klikken de geschiedenis van de klauwgezondheid van iedere koe bekijken. ‘Zo weet ik of dieren in het verleden problemen hebben gehad en zie ik ook wat het effect is geweest van behandelingen die ik heb uitgevoerd. Daar leer ik van’, merkt hij.

Ontwikkeling zichtbaar in een oogopslag

Op dit moment volgt Rens een opleiding tot klauwadviseur. In deze opleiding wordt uitgebreid aandacht besteed aan DigiKlauw. De applicatie is namelijk ook gebouwd om klauwproblemen te analyseren. Zo berekent het programma na iedere bekapbeurt een klauwgezondheidsscore als kengetal voor de gezondheid van de klauwen van een koppel koeien. Het verloop van dit getal maakt in een oogopslag de ontwikkeling van de klauwgezondheid op een bedrijf zichtbaar. Ook kan een veehouder met behulp van dit kengetal de situatie op zijn bedrijf direct vergelijken met de situatie bij collega’s. ‘In DigiKlauw kun je bijvoorbeeld ook zien of problemen meer voorkomen bij bepaalde leeftijdsgroepen of in een bepaald stadium van de lactatie’, voegt Rens toe. ‘Of dat er verschillen zijn tussen perioden in het jaar. Deze informatie is voor een veehouder heel nuttig. Het kan hem helpen om zijn management aan te passen en daarmee te werken aan verbetering van de klauwgezondheid’, legt hij uit. ‘Zo zien we wel eens dat koeien op een bedrijf rond de 70 dagen na afkalven kreupel worden. Als je dan standaard op 100 dagen na afkalven bekapt, loop je achter de feiten aan. Als we dit vaststellen, adviseer ik de veehouder om wat eerder in de lactatie te laten bekappen om problemen voor te zijn’, geeft hij als voorbeeld.

Ook voor adviseurs

Klauwverzorger Rens zou het een goede zaak vinden als ook andere adviseurs, zoals voeradviseurs en dierenartsen, meer gebruik zouden maken van de informatie uit DigiKlauw. De klauwgezondheid op een bedrijf wordt namelijk bepaald door veel factoren. ‘Naast de belasting van de klauwen kunnen voerregime en rantsoen bijvoorbeeld veel invloed hebben’, vertelt hij. ‘De voeradviseur is de specialist als het gaat om voeding en via DigiKlauw kan hij terugzien welke invloed rantsoenaanpassingen hebben op de klauwgezondheid.’