Bedrijfsinspectie

Bedrijfsinspectie

Inzicht in sterke en zwakke punten van elk dier

  • In één oogopslag zicht op vooruitgang veestapel
  • Uitslag bedrijfsinspectie vormt basis voor paringsadvies (SAP)

Bedrijfsinspectie

Direct zicht op de sterktes en zwaktes van uw veestapel. De CRV-bedrijfsinspectie heeft een goed oog voor goede koeien.

Werken met mooie koeien is plezieriger en bovendien bereiken koeien met een goed exterieur een hogere levensproductie doordat ze langer op het bedrijf blijven. Zo scoorden honderdtonners als vaars gemiddeld ruim 82 punten.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over bedrijfsinspectie? Vraag informatie aan via het informatieformulier.

Hoe werkt bedrijfsinspectie?

U krijgt elke 8 maanden de inspecteur op bezoek. Hij beoordeelt alle melkgevende vaarzen en legt aan de hand van het keuringsrapport de exterieurscores vast. De keuring is volledig objectief doordat inspecteurs niet over afstammingsgegevens beschikken.

U ontvangt na afloop de uitslag in de vorm van een bedrijfs- en een dieroverzicht: praktische managementinformatie die u helpt bij het maken van beslissingen voor de toekomst.

Als deelnemer aan VeeManager vindt u de uitslagen van de inspectie meteen terug in de module Fokkerij.

Nog meer voordelen:

  • Voorgaande bedrijfsinspecties worden ook vermeld, dus u ziet direct de vooruitgang van uw veestapel
  • De gegevens bewijzen ook hun dienst bij het StierAdviesProgramma (SAP)

Niet alleen uw bedrijf profiteert van deelname aan bedrijfsinspectie, maar de hele sector. Gebruikskenmerken en gegevens op het keuringsrapport worden namelijk ook ingezet voor het bepalen van de fokwaarden van stieren en koeien. U werkt samen met CRV aan de toekomst van de veehouderij.

Start nu met bedrijfsinspectie!

Wilt u meer weten over bedrijfsinspectie? Of heeft u interesse in deelname? Vraag informatie aan via ons informatieformulier.

Bekijk ook de actuele tarieven voor het tarief van dit product.

Subsidies Vlaamse overheid

Voor de uitvoering van een aantal programma’s wordt CRV Vlaanderen vzw door de Vlaamse overheid gesubsidieerd. Het gaat daarbij om de registratie van bevruchtings- en geboortegegevens, het uitvoeren van afstammingscontroles, de uitvoering van een programma voor het in stand houden van rassen, lineaire beoordeling melkvee en vleesvee, het nakomelingenonderzoek, melkproductieregistratie en fokwaardeschatting. De uitvoering hiervan heeft CRV Vlaanderen vzw belegd bij CRV BV en Coöperatie Koninklijke CRV U.A..

Vlaamse overheid

Ook interessant voor u

StierAdviesProgramma (SAP)

Hogere omzet per koe, goed stieradvies en meer. Ons StierAdviesProgramma (SAP) en onze StierWijzer geven al zo'n 40 jaar diverse mooie resultaten.

Module Fokkerij Vleesvee

De module Fokkerij van VeeManager Vleesvee geeft u toegang tot het StierAdviesProgramma (SAP) Vleesvee.

Fokkerijadvies achter de koe

Wilt u paringsadvies voor uw veestapel, zodat u sneller uw fokdoel haalt? Met Fokkerijadvies achter de koe geven wij per koe advies in uw stal.