‘Als koeien het voer goed benutten, blijft de kostprijs laag’

Categorieën: Fokwaarden, Efficiëntie
Melkveehouder Hans Janssen uit Groesbeek
Melkveehouder Hans Janssen uit Groesbeek

Melkveehouder Hans Janssen wil wat hij heeft zo goed mogelijk benutten. Dat geldt voor het land, de melkrobots en ook voor het zelf geproduceerde ruwvoer. ‘We hebben koeien nodig die voer efficiënt omzetten in melk’, legt hij uit. ‘Ook fokkerij kan ons daarbij helpen.’

Ook in Groesbeek was 2021 een geweldig groeizaam jaar, dat in één klap de tekorten van de afgelopen jaren heeft goedgemaakt. ‘Met een productie van rond de 18.000 kilogram melk per hectare is ons bedrijf normaal gesproken ruimschoots zelfvoorzienend voor ruwvoer. Maar toen we drie droge jaren achter elkaar kregen, was onze voorraad op en zo hebben we afgelopen winter onder andere bierbostel en graszaadhooi moeten kopen’, vertelt Hans Janssen.

Met zijn vader Harrie en broer Jeroen heeft hij een bedrijf met ongeveer 115 koeien en 70 stuks jongvee. De koeien worden gemolken met twee robots en tekenen voor een rollend jaargemiddelde van 10.900 kg melk met 4,25% vet en 3,65% eiwit.

Hoge benutting, lage kostprijs

De ervaringen van de afgelopen jaren waren voor Janssen een bevestiging dat een goede benutting van voer een belangrijke succesfactor is voor een goed economisch resultaat. Maar eigenlijk wist hij dat allang. ‘Voordat ik volledig thuis op het bedrijf kwam, werkte ik bij een agrarisch adviesbureau. Daar leerde ik veel over het nut van voerefficiëntie. Als koeien het voer goed benutten, blijft de kostprijs van de melk laag’, stelt de veehouder.
Voor zijn eigen veestapel bepaalt Janssen in het stalseizoen regelmatig de efficiëntie van de omzetting van voer in melk. ‘Als het lekker loopt, maken de koeien gemiddeld ruim 1,5 kilo melk uit een kilo droge stof voer’, vertelt hij. ‘Om de voerefficiëntie op peil te houden, streven we naar een tussenkalftijd van minder dan 400 dagen en een gelijkmatig afkalfpatroon, zodat het gemiddelde aantal lactatiedagen tussen de 170 en 180 blijft.
Dat helpt ons ook om de melkcapaciteit van de robots maximaal te benutten’’, legt de veehouder uit.

‘SAP helpt ons bij het maken van paringen.
Voerefficiëntie gaan we daarin nu zeker meenemen’

Niet blindstaren op voerefficiëntie

‘Voerefficiëntie wordt vooral bepaald door de kwaliteit van het ruwvoer, de gezondheid van de koeien en de vruchtbaarheid van de veestapel’, leerde Janssen. Maar ook tussen koeien ziet hij verschillen. Het betekent volgens hem dat fokkerij mogelijkheden biedt om de voerefficiëntie te verhogen. ‘Het StierAdviesProgramma helpt ons bij het maken van paringen en nu het mogelijk is om voerefficiëntie hierin mee te nemen, zullen we daar zeker gebruik van maken’, vertelt hij. ‘Maar het kenmerk voerefficiëntie is niet iets om je blind op te staren’, benadrukt de veehouder. ‘We hebben niks aan koeien die met weinig voer veel melk geven als dat ten koste gaat van hun conditie en gezondheid. Het SAP kan ons helpen om koeien te fokken met de juiste balans.’

Voerefficiëntie nu ook in SAP

In december 2020 introduceerde CRV de fokwaarde voerefficiëntie. Deze fokwaarde geeft aan hoeveel kilogrammen melk dochters van de ene stier meer halen uit een kilo voer dan de dochters van een andere stier. De fokwaarde voerefficiëntie is een relatieve index met een gemiddelde van 100. Hierbij staat een score boven de 100 voor een betere voerefficiëntie. Iedere vier punten in de fokwaarde van een stier staat voor 2 procent meer melk uit hetzelfde voer bij zijn dochters. Dochters van een stier met een fokwaarde van 108 zullen (bij een gemiddelde productie van 10.000 kg melk per koe per jaar) op jaarbasis met hetzelfde voer zo’n 400 kg melk meer produceren dan dochters van een stier met een fokwaarde van 100. Bij een melkprijs van 35 cent komt dat neer op een extra voersaldo van 140 euro per koe per jaar.

Vanaf nu worden de fokwaarden voerefficiëntie ook meegenomen in het StierAdviesProgramma (SAP). Zo wordt het nog gemakkelijker om te fokken op een veestapel die voer efficiënter omzet in melk.

Ook fokkerij helpt

‘Een efficiënte omzetting van voer in melk behaal je alleen als het op het bedrijf goed loopt. Dat betekent bijvoorbeeld dat de koeien gezond en vruchtbaar zijn en het rantsoen klopt’, benadrukt de veehouder. ‘Maar ik ben er zeker van dat ook fokkerij kan helpen om de voerefficiëntie op ons bedrijf stapje voor stapje verder te verhogen.’

Bent u benieuwd naar wat het StierAdviesProgramma voor uw bedrijf kan betekenen en hoe het kan helpen een veestapel te fokken die voer efficiënter omzet in melk? Vraag dan nu hier een gratis stieradvies aan. Of neem contact op met uw CRV-veestapeladviseur of bel met CRV Klantenservice: 078-15 44 44.