‘SAP blijft de beste manier om paringen te maken’

Fam. Versteeg-Nieuwenhuizen uit Harmelen
Fam. Versteeg-Nieuwenhuizen uit Harmelen

Sinds 1981 is er veel veranderd in de fokkerij op het bedrijf van de familie Versteeg in Harmelen. De veehouders maken gebruik van merkerfokwaarden en de beste dieren worden geïnsemineerd met SiryX-sperma. Het StierAdviesProgramma is een constante factor. Dat garandeert al veertig jaar de beste paringen.

Peter Versteeg was nog maar een ventje toen zijn vader Anton al het StierAdviesProgramma (SAP) inzette voor het maken van de paringen in de veestapel. Veertig jaar later is Peter zelf vader, heeft hij samen met zijn vrouw Maryse het melkveebedrijf overgenomen en is er in de bedrijfsvoering veel veranderd. De koeien worden gemolken door robots, de veestapel is gegroeid tot 75 koeien en de productie gestegen tot een rollend jaargemiddelde van 10.150 kg melk met 4,58% vet en 3,70% eiwit. Het SAP bleef. ‘Dat is nog altijd de beste manier om de juiste paringen te maken’, vindt de veehouder.

Sneller vooruit dan ooit

Waar het SAP voor vader Anton het paringsadvies nog enkel baseerde op afstamming en gegevens van mpr en bedrijfsinspectie, beschikken Peter en Maryse over een schat aan data. Zo zijn ze deelnemer aan CRV Fokkerij, waardoor ze van alle vaarskalveren merkerfokwaarden hebben. ‘Deze wijken soms behoorlijk af van de verwachtingswaarden’, constateert Peter. ‘Door merkerfokwaarden mee te nemen in het SAP wordt het paringsadvies – met name bij de pinken en vaarzen – nog nauwkeuriger’, stelt hij. De veehouders gebruiken SiryX-sperma op de dieren met de hoogste fokwaarden. Het ondereind van de veestapel wordt uitgesloten voor de fokkerij door het te insemineren met sperma van Belgisch-witblauwstieren. Ook hierbij maakt het SAP de selectie. ‘We gaan genetisch sneller vooruit dan ooit’, stelt Peter vast. ‘Zo is de Inet van de melkgevende dieren gemiddeld 80, die van het jongvee 178 en die van de drachtigheden al 237. De vaarzen werden bij de laatste bedrijfsinspectie ingeschreven met 81,8 punten voor algemeen voorkomen, ruim een punt boven het landelijk gemiddelde’, toont hij.

Blijven fokken op eiwit

Vader Anton legde in de fokkerij altijd sterk de nadruk op percentage eiwit en zijn zoon en schoondochter doen dat nog steeds. ‘In grote lijnen is ons fokdoel niet veranderd’, vertelt Peter. ‘Ook wij vinden eiwitgehalte erg belangrijk. En dat zien we terug in de resultaten. Zo leveren we de laatste tijd melk met rond de 4,85% vet en 3,85% eiwit. Daarmee beuren we natuurlijk mooi wat extra melkgeld’, stelt hij vast. Wel leggen de veehouders de laatste jaren iets minder de nadruk op productie en iets meer op exterieur en gezondheid. De instelling van het SAP staat nu op 30% productie, 50% exterieur en 20% gezondheid. ‘De productieaanleg is in de veestapel sterk verankerd. Door wat meer te fokken op exterieur- en gezondheidskenmerken kunnen we de levensproductie verderverhogen’, denkt Peter.

Peter Versteeg ‘Veertig jaar SAP bracht ons een uniforme veestapel, die probleemloos produceert’
In het kader van 40 jaar SAP maakte CRV een filmpje op het bedrijf van de familie Versteeg.

Een uniforme veestapel

‘Veertig jaar gebruik van het SAP heeft ons een uniforme veestapel opgeleverd, die probleemloos een goede productie realiseert’, stelt Peter vast. ‘Wij gaan hier dan ook zeker mee door. We genieten van mooie koeien en vinden fokkerij leuk. Maar ik heb geen tijd om alle cijfers van koeien en stieren uit te pluizen. Dat laten we met een gerust hart over aan het SAP.’

Veertigjarig SAP klaar voor de toekomst

Het StierAdviesProgramma (SAP) bewijst zich al meer dan 40 jaar in de praktijk. Het geeft objectief advies over de best passende paringen, maar biedt ook persoonlijke begeleiding op maat door uw eigen SAP-adviseur. Zo realiseert u met minimale inspanning maximale genetische vooruitgang op uw eigen fokdoel. Met nieuwe fokdoelen en kenmerken is stieradvies van CRV klaar voor de toekomst. Zo blijven we samen met u werken aan een gezonde veestapel, die probleemloos een hoge levensproductie realiseert en voer efficiënt omzet in melk.