De wereld verandert al 150 jaar en CRV verandert mee

150 jaar CRV

In 2024 bestaat de coöperatieve rundveeverbetering in Nederland en Vlaanderen 150 jaar. Dat is een mijlpaal om trots op te zijn. CRV laat dit jubileumjaar dan ook niet onopgemerkt voorbij gaan.

In 2024 belichten we, gekoppeld aan het thema ‘de wereld verandert’, de meerwaarde die innovaties van CRV in deze 150 jaar voor leden-veehouders hebben betekend. En we zullen vooruit kijken naar wat CRV voor de nieuwe generatie veehouders wil betekenen.

Verandering is van alle tijden

De wereld verandert. Veehouders over de hele wereld merken het dagelijks in hun bedrijf. ‘Maar veranderingen zijn van alle tijden. Uitdagingen zijn er altijd geweest en altijd hebben veehouders weer oplossingen gevonden om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden. Al 150 jaar is CRV hierin voor de leden-veehouders een innovatieve en betrouwbare partner’, vertelt Wietse Duursma, voorzitter van Coöperatie CRV. Want de wereld verandert al 150 jaar en CRV verandert mee.

Opgericht in 1874

Op 5 december 1874 werd in Amsterdam het Nederlandsche Rundvee-Stamboek (N.R.S) opgericht. Deze datum markeert de start van de coöperatieve rundveeverbetering in Nederland. Enkele jaren later namen ook veehouders in Vlaanderen het initiatief om de registratie van runderen gezamenlijk op te pakken. Na de oprichting van het stamboek voor registratie volgde onder andere de introductie van exterieurbeoordeling, melkcontrole, fokwaardeschatting en StierAdviesProgramma. En meer recent de ontwikkeling van merkeronderzoek en de fokkerijstrategie FeedExcel voor verhoging van de voerefficiëntie.

Actief in 60 landen

CRV is in de afgelopen 150 jaar uitgegroeid tot een internationaal toonaangevend bedrijf dat actief is in meer dan 60 landen in de wereld. Zo’n 2000 medewerkers zijn iedere dag met passie aan het werk om veehouders te ondersteunen bij het fokken van een gezonde en efficiënt producerende veestapel. Met topgenetica, slimme fokkerijmanagementoplossingen en persoonlijk advies werken we aan onze belofte naar leden-veehouders en klanten. Wij geloven dat betere koeien leiden tot een beter leven voor veehouders en hun omgeving. CRV staat voor Better Cows > Better Life.

Nieuwe uitdagingen vragen aanpassing

‘De huidige generatie veehouders staat voor nieuwe uitdagingen. Grondstoffen worden schaarser, beleidsmakers stellen hogere eisen aan de impact van de veehouderij op milieu en klimaat en consumenten kijken kritischer mee met de bedrijfsvoering’, ervaart Duursma. ‘Met data-oplossingen en onze fokprogramma’s die internationaal leidend zijn in de fokkerij op gezondheid en efficiëntie staat CRV naast veehouders in het vinden van oplossingen voor deze nieuwe uitdagingen’, benadrukt hij.

Houd komend jaar de communicatiekanalen van CRV in de gaten. Wij laten u graag zien hoe we u kunnen ondersteunen om voorbereid te zijn op de uitdagingen die op u af komen.