Van de koeien insemineren we 50% met bwb

Melkveehouder Jan Willem Haisma
Melkveehouder Jan Willem Haisma

Elke ochtend om zeven uur rijdt een inseminator van CRV het erf op bij Melkveebedrijf Mandeveld in Bakkeveen. Op het bedrijf met zo'n 400 koeien is er bijna elke dag wel een koe of een pink die geïnsemineerd moet worden. 'Het drachtig maken van de koeien laten we helemaal over aan CRV', vertelt melkveehouderij Jan Willem Haisma. '50% van de koeien wordt geïnsemineerd met een Belgische blauwe, de andere helft wordt drachtig gemaakt van een holsteinstier.'

'We hebben liever een licht kalf dat we een week langer aanhouden om op gewicht te komen dan een zware kalving waardoor de koe meer opstartproblemen in de lactatie heeft’

SAP maakt het duidelijk

Dankzij het StierAdviesProgramma (SAP) is voor iedereen duidelijk wat er moet gebeuren wanneer een koe tochtig is. Bij de keuze voor een vleesstier is het helemaal gemakkelijk. De jonge ondernemer kiest al twee jaar voor één en dezelfde Belgische blauwe stier: Polly van de Blomsteeg. 'Uit het segment van vlot kalven, heeft hij een hoge score voor geboortegemak', verklaart Jan Willem. 'We hebben liever een licht kalf dat we een week langer aanhouden om op gewicht te komen dan een zware kalving waardoor de koe meer opstartproblemen in de lactatie heeft. Bij Polly weten we zeker dat de kalveren gemakkelijk geboren worden. Daarbij is de stier ook nog eens een goede bevruchter.’

Veehouder Jan Willem bij zijn bwb gebruikskruisingskalf
Veehouder Jan Willem bij zijn bwb gebruikskruisingskalf

Houd het simpel

'Houd het simpel', luidt de strategie in de bedrijfsvoering van de familie Haisma. Drie jaar geleden verplaatsten ze hun bedrijf naar deze locatie waar ze een melkveebedrijf konden overnemen. 'Dat was een mooie kans voor ons om te groeien, maar het was ook een leerproces om met een veestapel van bijna 400 melkkoeien optimaal te draaien', vertelt Jan Willem. Hij kwam er al snel achter dat met zes melkrobots en vreemde arbeid een simpele en duidelijke bedrijfsvoering noodzakelijk is. 'Dan draait het ook door wanneer ik er niet ben.'

Ontzorgen van de fokkerij

Ook het ontzorgen van de fokkerij hoort bij deze strategie. 'Je kunt dan het beste maar met één partij zaken doen, dat is wel zo overzichtelijk’, geeft de melkveehouder aan. Na elke indexendraai overlegt Jan Willem met zijn veestapeladviseur Lute Wedekind. 'Dan kiezen we stieren en zetten het stiergebruik via het SAP voor drie maanden vast.' Ook kijken ze hoe ze verbeteringen in de fokkerijresultaten kunnen halen. Zo verhoogden ze bijvoorbeeld het percentage koeien voor een vleesstier naar 50%. 'We hielden eigenlijk altijd wel wat teveel jongvee aan. Als er een nieuwe vaars in de koppel kwam, vertrok er een oudere koe.' Met het uitbesteden van de jongveeopfok krijgt het melkveebedrijf de rekening van veel jongvee elke dag gepresenteerd. 'We houden rekening met 25% vervanging en proberen wat beter op onze oudere koeien te passen. Zo werken we telkens weer verder aan verbeteringen.'

Lees meer over BWB gebruikskruizing