CrossFit-strategie

Voor makkelijk en probleemloos managen van uw veestapel
CrossFit-strategie

Met CrossFit werkt u met de kruising die past bij uw bedrijfsvoering en uw wensen. Ieder ras binnen CrossFit heeft zijn unieke voordelen en er zijn verschillende strategieën mogelijk die wij onderstaand voor u uiteenzetten.

‘Kruisen zorgt voor een flexibele veestapel. We selecteren stieren met de hoogste productie en krijgen de gezondheidseigenschappen er als bonus bij’ ‒ Veehouder Han Krol, Hengstdijk

Verschillende strategieën
Er zijn verschillende strategieën mogelijk. U kunt kruisen met de gehele veestapel, of met een deel ervan. Met één of meerdere rassen en met een vast kruisingsschema, of door per individuele koe te bepalen welk ras en welke stier het best past. In het laatste geval zal onze fokkerijadviseur, aan de hand van uw fokdoel en specifieke koekenmerken, de beste match vinden. Met Fokkerijadvisering bent u verzekerd van een maximaal fokresultaat. De kracht van kruisen berust grotendeels op het heterosiseffect. Dat zorgt voor meer vitaliteit en gezondere dieren met een hogere vruchtbaarheid. In de eerste generatie (F1) is dit effect optimaal. Bij kruisen zijn er verschillende manieren om uw doel te bereiken. Belangrijke vraag: wat ga ik na de eerste generatie doen? Zorg voor een langetermijnvisie. Van de stier die u vandaag inzet, ziet u immers pas over drie jaar resultaat.

Neem de tijd om te bepalen welke vorm van kruisen bij u past:

  • Veredelingskruising
  • Verdringingskruising
  • Kruisen per kenmerk
  • Twee-, drie- of vierwegkruising


Rotatiekruising

Bekende kruisingsstrategieën zijn de twee- en de driewegkruising ofwel rotatiekruising. Hierbij kruist u in een vaste volgorde met twee, dan wel drie rassen. Het is zelfs mogelijk om vier rassen in te zetten, het liefst rassen die genetisch zo min mogelijk verwant zijn. Door bij elke paring een ander ras in te zetten zorgt u voor maximale heterosis. Het effect op vruchtbaarheid, vitaliteit, levensduur en andere gezondheidskenmerken is dan het grootst. Met meerdere rassen brengt u ook meerdere gunstige kenmerken van deze rassen in. Een rotatiekruising met bijvoorbeeld drie rassen geeft ook minder kans op inteelt. Het vraagt echter wel kennis van de verschillende rassen en aandacht voor de juiste stierkeuze.

Veredelingskruising
Om uw bestaande veestapel te veredelen kan een veredelingskruising uitkomst bieden. Hiervoor kruist u één of hooguit twee keer met een ander ras en daarna fokt u weer verder met het oorspronkelijke ras. Zo brengt u een aantal sterke kenmerken van het nieuwe ras in uw veestapel. Het nadeel is dat de heterosis uit de eerste en eventueel tweede kruising langzaam weer verdwijnt bij het terugkruisen.

Verdringingskruising
Bij de verdringingskruising schakelt u over van het ene ras op het andere. Door bij het insemineren telkens voor het nieuwe ras te kiezen, verdringt u als het ware het oude ras. Door verdringingskruising worden de kenmerken van het nieuwe ras steeds sterker in uw veestapel verankerd. De heterosis die in eerste instantie ontstaat, verdwijnt uiteindelijk ook weer naarmate de veestapel steeds vaker gekruist wordt met het nieuwe ras.

Kruisen per kenmerk
Een andere mogelijke strategie voor inkruisen is kruisen per kenmerk. U kijkt dan naar een bepaald kenmerk van de koe dat verbetering vraagt. Vervolgens zoekt u een ras dat dit specifieke kenmerk verbetert. Gevolg hiervan is dat er veel verschillende rassen worden gebruikt. Een kruisingsprogramma is bij deze strategie dan ook bijna onmisbaar.

Start nu met CrossFit!

Succesvol kruisen vraagt om een gerichte stierkeuze en om kennis van het effect van kruisen. Dat is allesbehalve eenvoudig. In een gesprek met u zet onze specialist de inrichting van uw bedrijf, uw veestapel, uw doelen en eisen op een rij. Doordat hij precies op de hoogte is van de prestaties en mogelijkheden van de verschillende rassen, kan hij u gericht adviseren over de kruisingen die u het beste resultaat opleveren.

Bent u ook benieuwd wat CrossFit voor u kan betekenen? Meldt u zich dan aan via Mijn CRV. Daar vindt u ook meer informatie over de vervolgstappen na uw aanmelding.

Meer weten? Bekijk hier de veelgestelde vragen