Vruchtbaarheid

Vruchtbaarheid

voor een vruchtbare en efficiënte veestapel

  • Goede (dochter)vruchtbaarheid, minder afvoer
  • Efficiënte veestapel door minder inseminaties
  • Een kortere tussenkalftijd

Het belang van goede (dochter)vruchtbaarheid

Vruchtbare koeien laten hun tocht op tijd zien en worden snel en makkelijk drachtig. Goede vruchtbaarheid is essentieel voor de continuïteit van de veestapel en het bedrijfsinkomen. Drachtige koeien zorgen na afkalven door hun melkproductie immers voor inkomen en voor jonge aanwas in de veestapel. Slechte vruchtbaarheid is een van de belangrijkste afvoerredenen. Een verbeterde vruchtbaarheid zal daarom leiden tot een kortere tussenkalftijd, een langere levensduur van de koe, minder inseminaties en minder veterinaire behandelingen.

Top 5 vruchtbaarheid

Top 5 dochtervruchtbaarheid zwartbont
Top 5 dochtervruchtbaarheid zwartbont
Top 5 dochtervruchtbaarheid roodbont
Top 5 dochtervruchtbaarheid roodbont

Vruchtbaarheid, onderdeel van CRV Gezondheid

Met de index CRV Gezondheid focust u niet alleen op vruchtbaarheid, maar neemt u ook meteen klauwgezondheid en uiergezondheid mee. Een stier met een fokwaarde van 104 op vruchtbaarheid, realiseert een 7 dagen kortere tussenkalftijd en 3% gunstigere non-return. De dochters van deze stier zullen sneller drachtig worden met minder rietjes.

CRV Gezondheid

Vruchtbaarheid in de praktijk

Hoe ziet dat er nu uit in de praktijk, fokken op vruchtbaarheid? Gert Jan van den Bosch, specialist veestapelmanagement bij CRV, geeft uitleg over CRV Gezondheid en onderstreept hierin het belang van goede vruchtbaarheid.

‘Door gezondheidskenmerken mee te nemen, is onze tussenkalftijd gedaald van 412 naar 388 dagen’
Kees Simons, melkveehouder Steenbergen, Nederland

Aandacht voor vruchtbaarheid met Vruchtbaarheid op Maat

Naast fokken op vruchtbaarheid kunt u meer doen om de vruchtbaarheid op uw bedrijf te optimaliseren. Bij Vruchtbaarheid op Maat regelt u de dienstverlening zoals u dat wilt. Denk bijvoorbeeld aan tocht- en drachtcontrole of insemineren. U bepaalt welke handelingen u nodig heeft en wij zorgen voor een pakket op maat. Zo werkt u naar betere vruchtbaarheidsresultaten en een hoger rendement van uw veestapel.

Vruchtbaarheid op Maat

Wist u dit al over vruchtbaarheid?

  • CRV registreert al vruchtbaarheidsdata sinds 1978. Voor de genetische evaluatie worden vruchtbaarheidsdata van ongeveer 19 miljoen dieren gebruikt
  • De stieren in het portfolio voor dochtervruchtbaarheid zijn van wereldklasse: de gemiddelde score van de vruchtbaarheidsindex van de CRV-stieren is gestegen met meer dan 10 punten sinds 2000
  • De tussenkalftijd van koeien in Nederland is gedaald met 10 dagen sinds 2010
  • De spermavruchtbaarheid (non-returncijfers) van stieren wordt maandelijks gemonitord. Alleen stieren die aanzienlijk boven het gemiddelde reproductievermogen scoren (+4%), krijgen het unieke CRV BullsEye-label
  • Vruchtbaarheid is onderdeel van de index CRV Gezondheid, een unieke index die helpt koeien te fokken die gemakkelijk te managen zijn en probleemloos produceren