Robotverwerking na monstername

Robotverwerking MPR

Indien u storing heeft gehad, geef aan in het berichtenveld welke storing u gehad heeft. Noteer hierbij de eerste- en laatste koe met de daarbij behorende tijden.

Daarnaast kunt u in het berichtenveld diernummers, levensnummer en dierstatussen van koeien toevoegen.

Doe dit als volgt: (diernr/levensnummer/dierstatus)
VB: 53/NL261556366/code 50