Releases - CRV Dier

Alle aanpassingen van de verschillende versies in beeld
Releases CRV Dier
1.54.1 (release datum: 6 mei 2024)
 • Het is nu ook mogelijk om naam en ID-code als eerste dierherkenning te kiezen.
 • Op mobiel staan de kolommen van tabellen dichter bij elkaar.
 • Op mobiel worden op sommige lijsten alleen uw eerste dierherkenning getoond.
 • In de hele applicatie kunt u nu door met uw muis over het vruchtbaarheidsstatus icoon te bewegen zien wat het icoon betekent.
 • Op de lijst tochtattenties zijn nu ook de tochtstadium balkjes in de tabel te zien
 • Op mobiel is onder de lijst tochtattenties een legenda toegevoegd waarin staat beschreven wat de icoontjes in de kolom ‘type’ betekenen. Op desktop kunt u zien wat het icoon betekent door met uw muis eroverheen te gaan.
 • De lijsten geplande behandelingen, wachttermijnen en gezondheidsattenties zijn visueel verbeterd
 • De printversies zijn visueel verbeterd.
 • Op mobiel kunt u zelf bepalen welke kolommen u op de zoek dier pagina wilt zien.
 • Op mobiel is in het meer menu een de nieuwe pagina ‘Andere CRV applicaties’ toegevoegd.
 • Als u de instellingen van lijsten verandert dan wordt nu duidelijker getoond welke waarde u wijzigt.
 • Een probleem is opgelost waarbij het mogelijk was om letters als chargenummer in te vullen bij uw spermavoorraad.
 • Een probleem is opgelost waarbij Duitse levensnummers niet correct geformatteerd werden.
1.53.0 (release datum: 16 april 2024)
 • Een probleem is opgelost waarbij in sommige gevallen de sortering van de kolom 'Dagen tot afkalven' op de lijst afkalven niet goed ging
 • Een probleem is opgelost waarbij in sommige gevallen de melkgrafiek niet getoond werd van voorgaande lactaties
 • Een probleem is opgelost waarbij in sommige gevallen de kolom 'celgetal (oud-nieuw)' op de lijst droogzetten niet goed getoond werd
1.52.2 (release datum: 12 april 2024)
 • Op de lijst vruchtbaarheidscontrole zijn nu de “bolletjes” (bekend van VeeManager) toegevoegd waarmee de drachtcontrole makkelijk is in te vullen.
 • De lijst vruchtbaarheidscontrole kan nu gefilterd worden op melkvee en jongvee.
 • De kolom ‘laatste inseminatiedatum’ is toegevoegd aan de lijst vruchtbaarheidscontrole
 • Het is nu mogelijk om kolommen aan en uit te zetten op de lijst vruchtbaarheidscontrole
 • Het wijzigen van een opmerking en het verwijderen van een handmatig toegevoegd dier kan nu met het pennetje en prullenbakje aan het einde van de regel. Hieraan kunt u nu ook herkennen dat deze dieren handmatig aan de lijst is toegevoegd.
 • De lijsten vruchtbaarheidscontrole, afkalven, droogzetten, veearts en tocht & inseminatie zijn aangepast en visueel verbeterd
 • De lijsten pagina op desktop is visueel aangepast
 • De manier van attenties tonen op de lijsten pagina is aangepast
 • Het getal bij ‘Nu tochtig’ zijn nu de dieren die daadwerkelijk tochtig gemeld zijn
 • Een nieuwe lijst ‘Tochtattenties’ is toegevoegd. Dieren komen automatisch op deze lijst als ze een ovalert tochtattentie hebben.
 • De tochtattenties zijn nu niet meer te vinden op de lijst tocht en inseminatie
 • De lijst tochtattenties kan gefilterd worden op attentie type
 • Attentie type wordt nu op de lijst tochtattenties aangeduid met een vinkje, vraagteken of kruisje
 • De kolom tocht index is toegevoegd aan de lijst tochtattenties
 • Op de lijst tocht en inseminaties is nu altijd 1 tabel te vinden waarin de zowel de tochtig gemelde dieren in staan als de dieren voor tochtcontrole
 • De kolom ‘dagen’ is nu ook toegevoegd in de lijst tocht en inseminatie
 • De lijst tocht en inseminatie is nu ook te filteren op melkvee en jongvee
 • U kunt nu op de lijst tocht en inseminatie meerdere dieren tegelijk selecteren en meldingen doen
 • U kunt nu ook op de lijst tochtattenties meerdere dieren tegelijk selecteren en meldingen doen
 • Alleen op mobiel en bij meer dan 500 dieren worden de dieren over meerdere pagina’s verdeeld om de snelheid van de Zoek dier pagina de waarborgen
 • De snelheid van de zoek dier pagina is verhoogd
 • De vruchtbaarheidsformulier worden nu niet meer getoond als een stier geselecteerd is
 • Een nieuwe lijst ‘Robotattenties’ is toegevoegd. Dieren komen automatisch op deze lijst als ze ontbreken in de uitwisseling tussen uw robot en CRV
 • De lijsten Tochtattenties, Robotattenties, Gezondheidsattenties en Geplande afvoer kunnen een attentie kleur krijgen op de lijsten pagina
 • Alle printversies zijn verbeterd
 • In het geboorte formulier is het nu niet meer mogelijk om een gewicht lichter dan 15kg en zwaarder dan 80kg in te vullen
 • Een probleem is opgelost waarbij in sommige gevallen in het geboorte formulier het leek alsof gewicht optioneel was terwijl het wel ingevoerd moest worden
 • In het drachtcontrole formulier is het nu verplicht om aantal dagen dracht op te geven als er geen inseminatie van het dier bekend is
 • In invoer menu is nu ook antibiotica test te vinden
 • Het formulier waarmee een antibiotica test gemeld kan worden is aangepast
 • Een probleem is opgelost waarbij een geboortemelding in sommige gevallen een technische fout kreeg
 • Een probleem is opgelost waarbij in sommige gevallen de melkgrafiek niet getoond werd
 • Een probleem is opgelost waarbij in sommige gevallen dubbele meetpunten in de melkgrafiek te zien waren
 • Een probleem is opgelost waarbij in sommige gevallen de opmerking van het formulier bewust gust en verwerping niet opgeslagen werd
 • Een probleem is opgelost waarbij dieren in sommige gevallen niet geladen werden
 • Een probleem is opgelost waarbij in sommige gevallen het wisselen van dieren niet werkte
 • Een probleem is opgelost waarbij dieren met antibiotica in sommige gevallen niet op de lijst wachttermijnen getoond werden
 • Een probleem is opgelost waarbij in sommige gevallen op de lijst tijdelijk verblijf de kleur van de diergegevens pagina verdwenen was
1.51.0 (release datum: 14 maart 2024)
 • Op de lijsten pagina wordt nu een attentie getoond als dieren ontbreken in de uitwisseling tussen CRV en uw robot. Op de vervolgpagina is dan te zien wat u daaraan kunt doen.
 • In het geboorte formulier is het nu niet meer mogelijk om letters als geboortegewicht op te geven. In dit veld worden nu alleen getallen geaccepteerd.
 • Als u op mobiel een dier bekijkt via de ‘Zoek dier’ pagina dan kunt u op de licht blauwe balk bovenin naar links of rechts swipen/vegen om naar het volgende of vorige dier in de lijst te gaan.
 • De grootte van het lettertype in de gehele applicatie past zich automatisch aan, aan uw systeem- / browser instellingen.
 • Een probleem is opgelost waarbij foutmeldingen in het meldoverzicht op mobiel niet goed getoond werden.
1.50.0 (release datum: 1 maart 2024)
 • Er zijn Instellingen toegevoegd voor automatische afvoer
 • U kunt (mits automatische afvoer aan staat) de reden voor afvoer noteren in het VKI formulier.
 • De lijst Geplande afvoer is toegevoegd. Hierop staan de nuka's en dieren waarvoor u een VKI heeft gemeld.
 • U kunt nu ook dieren aan de lijst tijdelijk verblijf toevoegen die al bij de opfokker staan.
 • De datum ‘moment van toedienen’ wordt niet meer vast gehouden in het behandelingsformulier.
 • De lijst klaarzetten voor KI is aangepast.
 • De lijst samenweidingen is aangepast.
 • Een probleem is opgelost waarbij de lactatiewaarde op verschillende lijsten niet zichtbaar was
 • Een probleem is opgelost waarbij werknummers van buitenlandse dieren soms niet correct getoond werden.
 • Een probleem is opgelost waarbij in sommige gevallen in het meldoverzicht bij afvoer meldingen onterecht stond dat het dier op tijdelijk verblijf was.
 • Een probleem is opgelost waarbij het geslacht van sommige dieren op de lijst tijdelijk verblijf niet correct werd getoond.
1.47.6 Hotfix (release datum: 19 februari 2024)
 • Voorkomen dat veehouders met meerdere bedrijven witte schermen krijgen, als de CRV Dier app 2 uur of langer niet gebruikt is
1.47.2 (release datum: 29 januari 2024)
 • Het zoeken in Zoek dier is verbeterd. De beste overeenkomst wordt bovenaan getoond.
 • Bij het invoeren van een geboorte is het vanaf nu mogelijk om de sortering van vrije oormerken om te draaien
 • Het toevoegen van dieren aan de lijst Vruchtbaarheidscontrole is verbeterd
 • Het is nu mogelijk om medicijnen toe te voegen op de Medicijnaankopen pagina
 • De getallen op de Zoek dier pagina zijn beter uitgelijnd
 • Een tekst fout is opgelost op de Zoek dier pagina, jongevee is nu jongvee
 • Het is nu mogelijk om de stierkeuze in Opgave-KI of DHZ-KI ook te openen door op het pijltje te klikken
 • De tweede en derde kolom op de Zoek dier pagina zij nu standaard naam en ID-code
 • Standaard wordt de lijst Tijdelijk verblijf nu getoond, net als andere lijsten. Dit kan uitgezet worden in de Instellingen
1.46.0 (release datum: 11 december 2023)
 • Het is nu mogelijk om een dier toe te voegen aan de lijst tijdelijk verblijf
 • Het is nu mogelijk om via de lijst tijdelijk verblijf alleen het tijdelijk verblijf te verwijderen bij een dier, hiermee blijft de afvoermelding bestaan. U kunt ook nog steeds via deze lijst het dier aanvoeren.
 • De tabel op de Zoek dier pagina is vernieuwd
 • Het is nu mogelijk om op de Zoek dier pagina kolommen aan en uit te zetten
 • Het is nu mogelijk om de Zoek dier pagina te printen
 • Het meldoverzicht is vernieuwd. Er worden nu in eerste instantie 50 meldingen getoond en de regels zijn iets smaller. Op mobiel is dit hetzelfde gebleven.
 • Het meldoverzicht is printbaar gemaakt.
 • De doorklik naar aanvoer via de zoek dier pagina of het dier zelf is er nu niet meer.
 • Op de lijst afkalven, droogzetten, vruchtbaarheidscontrole en tocht & inseminatie is het nu te zien of het dier drachtig/geïnsemineerd is van/met gesekst sperma. In de kolom stier is dan naast de naam van de stier een vrouwelijk of mannelijk icoontje te zien.
 • De detail melding in het meldoverzicht van een behandeling is uitgebreid.
 • De pagina medicijnaankopen is toegevoegd waarop alle aankopen te zien zijn
 • Bij het geboorteformulier krijgt een dier met een ET geen waarschuwingsmelding meer
 • De hulp en service pagina is vernieuwd
 • De link waarmee u feedback kunt geven is vernieuwd
 • De instellingen pagina op mobiel is vernieuwd
 • De voorraadbeheer pagina op mobiel is vernieuwd
 • Het lettertype in de applicatie is vernieuwd
 • Alle buttons in CRV Dier zijn vernieuwd
 • Een probleem is opgelost waarbij het in sommige gevallen voorkwam dat het scherm vast liep of er een wit scherm te zien was als een behandelding ingevuld werd in het behandelingsformulier
 • Een probleem is opgelost waarbij het soms voorkwam dat onder laatste gebeurtenissen 2 keer ‘Geboren’ stond.
 • Een probleem is opgelost waarbij in sommige gevallen op de lijst droogzetten het celgetal en de melkproductie getoond werd van een eerdere lactatie.
 • Een probleem is opgelost waarbij soms gewijzigde lijst instellingen niet direct zichtbaar waren
 • Een probleem is opgelost waarbij het onbedoeld mogelijk was om een behandeling in te voeren zonder eenheid van medicijn hoeveelheid.
 • Een probleem is opgelost waarbij het mogelijk was om te lage waarde mee te geven aan de lijst instellingen.
 • Een probleem is opgelost waarbij het doorklikken naar een volgend dier niet meer goed ging na het wijzigen van een naam of nummer.
 • Een probleem is opgelost waarbij de pagina soms vast kon lopen bij het selecteren van een dier.
 • Een probleem is opgelost waarbij een technische foutmelding ontstond als een formulier verzonden werd nadat CRV Dier te lang inactief was geweest
 • Een probleem is opgelost waarbij gebruikers met meerdere locaties op het ‘Samenweiding’ formulier dieren kon selecteren van verschillende locaties. Er moet nu eerst een locatie geselecteerd worden.
 • Een probleem is opgelost waarbij gebruikers met meerdere locaties op het ‘Natuurlijke dekking’ formulier dieren kon selecteren van verschillende locaties. Er moet nu eerst een locatie geselecteerd worden.
1.45.3 (release datum: 11 oktober 2023)
 • De gebeurtenissen waarvan een melding in het meldoverzicht staat zijn nu klikbaar gemaakt onder laatste gebeurtenissen van het dier. Dit is te zijn aan het pijltje wat er dan naast staat.
 • Het formulier waarmee een diernummer gewijzigd kan worden is vernieuwd
 • Het formulier waarmee de naam van het dier gewijzigd kan worden is vernieuwd
 • De details van een gewijzigd diernummer of naam in het meldoverzicht is nu ook voorzien van ID-code
 • Op de lijst afkalven is stier voorzien van ‘.. (ET)’ als het om een embryo gaat
 • Op de lijst samenweidingen is het nu ook mogelijk om op vruchtbaarheidsicoon te sorteren.
 • Op de lijst samenweidingen zijn nu op mobiel direct meerdere kolommen te zien.
 • In het afvoer formulier worden de te selecteren dieren nu altijd met ID-code getoond
 • In het DHZ-KI formulier wordt canister automatisch voorgeselecteerd als er maar 1 gevonden is in spermavoorraad.
 • In het geboorte formulier is het weer mogelijk gemaakt om recent afgevoerde dieren te selecteren.
 • Op desktop gaat u na het versturen van een formulier alleen terug naar vorige pagina als deze relevant is.
 • Het meldoverzicht is voorzien van een nieuwe tabel.
 • Spermavoorraad toevoegen en wijzigen is vernieuwd.
 • Medicijnvoorraad toevoegen en wijzigen is vernieuwd.
 • Medicijnverlies melden is vernieuwd.
 • Het formulier waarmee een standaardbehandeling gemaakt en gewijzigd kan worden is vernieuwd.
 • Dieren die tijdelijk op een bedrijf verblijven waarvan u toestemming tot inzagen heeft, ziet u nu op de lijst afkalven. Deze dieren worden met een sterretje aangeduid.
 • De lijst afkalven is nu voorzien van groep filter (alle, koeien, jongvee). Hierbij staat ook nog ‘Op tijdelijk verblijf’ indien u toestemming heeft tot inzagen van die dieren op die locatie.
 • In het aan- en afvoer formulier worden nu gebruikte UBN’s onthouden zodat deze bij een volgende melding makkelijker geselecteerd kunnen worden.
 • Bij het selecteren van de hoeveelheid van een medicijn wordt nu indien relevant ‘per kwartier’ of ‘per poot’ getoond.
 • Het gebruiksgemak van het selecteren van meerdere dieren op mobiel is verder verbeterd.
 • Het afvoer formulier is voorzien van functionaliteit om aan te geven dat het om uitscharing gaat.
 • Een probleem is opgelost waarbij de instellingen van lijsten niet goed bleven staan.
 • Een probleem is opgelost waarbij het niet mogelijk was om oormerken te bestellen op mobiel
 • Een probleem is opgelost waarbij het in sommige gevallen niet mogelijk was om een drachtcontrole te melden op mobiel
 • Een probleem is opgelost waarbij een foutmelding in het meldoverzicht ontstond na het melden van een behandeling
 • Een probleem is opgelost waarbij in sommige gevallen in het samenweidings formulier een onterechte foutmelding getoond werd
 • Een probleem is opgelost waarbij soms onder laatste gebeurtenissen ‘undefined’ te lezen was.
 • Een probleem is opgelost waarbij dieren die twijfel gemeld waren of handmatig waren toegevoegd niet van de lijst gingen na het melden van dracht.
 • Een probleem is opgelost waarbij dieren soms niet direct van de lijst droogzetten gingen na het melden ervan.
 • Een probleem is opgelost waarbij het versturen van een afvoer melding fout ging als Overnemer niet met grote letters ingevuld werd.
 • Een probleem is opgelost waarbij het niet mogelijk was een 2e SAP of 2e voorkeursstier te selecteren als het om dezelfde stier ging als de eerste (maar dan gesekst).
 • Een probleem is opgelost waarbij het mogelijk was om andere karakters in te vullen in het diernummer veld van het geboorte formulier.
 • Een probleem is opgelost waarbij het mogelijk was om hetzelfde oormerk te selecteren bij het melden van een meerling in het geboorte formulier.
1.44.1 (release datum: 13 september 2023)
 • Een probleem is opgelost waarbij de sortering van vrije oormerken in het geboorte formulier niet klopte.
 • Een probleem is opgelost waarbij Aankomst niet meer in het invoer scherm op mobiel getoond werd.
1.44.0 (release datum: 11 september 2023)
 • Vanaf nu is het mogelijk om in te loggen als medewerker. Een Medewerker kan in Mijn CRV toegevoegd worden.
 • Vanaf nu is het mogelijk om op de 'Zoek dier' pagina meerdere dieren te selecteren en daarmee invoer te doen.
 • Het formulier waarmee een geboorte gemeld kan worden is vernieuwd.
 • Het formulier waarmee een drachtcontrole uitslag gemeld kan worden is vernieuwd.
 • Het formulier waarmee een samenweiding gemeld kan worden is vernieuwd.
 • Het gebruiksgemak van het selecteren van meerdere dieren is verder verfijnd.
 • Een probleem is opgelost waarbij het kort na een afkalving niet meer mogelijk was om melkgegevens terug te zien van vorige lactaties.
 • Een probleem is opgelost waarbij in sommige gevallen in het formulier het dier niet voorgeselecteerd werd.
 • Een probleem is opgelost waarbij in sommige gevallen DHZ-KI meldingen niet verstuurd werden.
 • Een probleem is opgelost waarbij in het Geboorte formulier onterecht een foutmelding getoond werd als een 2e kalf gemeld werd.
 • Een probleem is opgelost waarbij onder 'Moeder' op de 'Zoek dier' pagina onterecht 'Onbekend' getoond werd.
 • Een probleem is opgelost waarbij in het geval van ET, natuurlijke dekking en samenweiding op de lijst afkalven een onjuiste stier getoond werd.
1.43.0 (release datum: 14 augustus 2023)
 • Het gebruiksgemak van het DHZ-KI formulier is verder verfijnd
 • De Diergegevens pagina die u op desktop ziet als u via zoek dier een dier aanklikt is uitgebreid met volgende/vorige knoppen waarmee u snel door de dieren heen kunt bladeren.
 • De Diergegevens pagina is uitgebreid met het onderdeel 'Fokwaarden', deze verwijst naar de dierpagina in CRV Fokkerij
 • Na het versturen van een melding op desktop navigeert u alleen nog terug naar de voorgaande pagina als deze relevant is. In alle andere gevallen wordt het invoer formulier geleegd en kunt u eventueel gelijk een nieuwe invoer doen.
 • De medicijn-zoekfunctie is uitgebreid met een verzoekformulier. Staat uw medicijn er niet tussen? Dan kunt u vanaf nu dit formulier gebruiken om een verzoek in te dienen om het medicijn toe te voegen.
 • Het behandelingsformulier is vernieuwd.
 • Het invoer scherm dat u op desktop te zien krijgt als u via zoek dier een invoer wilt doen is compacter gemaakt, zodat alle invoer opties gelijk zichtbaar zijn.
 • Handmatig toegevoegde dieren op de lijst vruchtbaarheidscontrole worden nu onder zowel Drachtcontrole als Na te kijken dieren getoond
 • Bij het formulier Oormerken bestellen wordt nu standaard ID-code getoond
 • Het dierselectie scherm is op veel plekken groter gemaakt
 • Een probleem waarbij het dierselectie scherm bij het tocht-formulier niet weg wilde is opgelost
 • Een probleem waarbij soms geselecteerde dieren verdwenen als er gezocht werd naar andere dieren bij het tocht-formulier is opgelost
 • Een probleem waarbij soms het gesekst icoon niet zichtbaar was bij de voorkeurstieren is opgelost
 • Een probleem waarbij het soms niet mogelijk was om een tocht te melden via de lijst Tocht en Inseminatie is opgelost
1.40.3 (release datum: 13 juli 2023)
 • Een probleem is opgelost waarbij in sommige gevallen een witte pagina te zien was als een dier geselecteerd werd
1.40.2 (release datum: 5 juli 2023)
 • Een probleem waarbij in sommige gevallen het SAP advies bij DHZ-KI niet getoond werd is opgelost.
 • Kleine verbeteringen omtrent het invullen van de stierkeuze bij DHZ-KI
1.40.1 (release datum: 3 juli 2023)
 • Een probleem waarbij het automatisch invullen van een dier via diergegevens of lijst niet goed ging is opgelost.
 • Bij DHZ-KI wordt het type ‘Recent gebruikt op bedrijf’ voorgeselecteerd als het eerste advies van het dier Vleesstier’ betreft.
1.40.0 (release datum: 3 juli 2023)
 • Het selecteren van dieren is in verschillende formulieren aangepast waardoor het makkelijker wordt om het juiste dier te vinden
  • Tijdens het zoeken wordt de beste match bovenaan gezet
  • Dieren zijn voorzien van status icoon
  • Op desktop zijn er gelijk meerdere dieren te zien
 • Het veld waarmee een datum geselecteerd kan worden is in verschillende formulieren voorzien van een plus en min
 • Het formulier van DHZ-KI is aangepast. Het is nu overzichtelijker om meerdere dieren tegelijk in te voeren.
1.38.0 (release datum: 9 mei 2023)
 • Een probleem waarbij het in bepaalde situaties niet mogelijk was om een behandeling te melden is opgelost.
 • Een probleem waarbij het in bepaalde situaties niet mogelijk was om voorgaande lactaties van een dier te bekijken is opgelost.
 • Een probleem waarbij de scroll positie soms niet meer onthouden werd is opgelost.
 • Een technisch probleem rondom de vruchtbaarheidslijsten was al eerder opgelost (20 april).
1.37.0 (release datum: 17 april 2023)
 • Het melden van drachtcontrole resultaten is eenvoudiger en sneller gemaakt op de lijst vruchtbaarheidscontrole.
 • Het is nu mogelijk om de basis van een oude behandeling (datum, dier en opmerking) te gebruiken voor een nieuwe behandeling. U kunt dit kopiëren via de melding in het meldoverzicht.
 • Het dialoog dat u te zien krijgt na het melden van een nieuwe behandeling (dat nog geen standaardbehandeling is) is vernieuwd.
 • Het is nu mogelijk gemaakt om in de afstamming ook op dieren door te klikken die niet (meer) op het bedrijf zijn. U wordt dan naar de afgevoerde dieren pagina in CRV Bedrijf gestuurd.
 • Het submenu van instellingen is aangepast waardoor de onderliggende pagina's toegankelijker zijn op een tablet.
 • Het icoon in het datum selectieveld van het tochtformulier is nu ook klikbaar.
 • Een probleem waarbij kalenders niet goed werkte is opgelost.
 • Een probleem waarbij de titels van deelbehandelingen niet meer getoond werden is opgelost.
 • Een probleem waarbij het selectieveld voor een dier in het tochtformulier onder het toetsenbord kwam is opgelost.
 • Een probleem waarbij haarkleur niet juist getoond werd in het meldoverzicht is opgelost.
1.36.0 (release datum: 15 maart 2023)
 • Op de vruchtbaarheidscontrole lijst is nu ook te zien hoeveel dieren gevonden zijn
 • Het tochtformulier is voorzien van een slim veld waardoor het makkelijker kan worden om dieren te selecteren
 • De naam van het geselecteerde bedrijf wordt nu ook bij consultanten in de blauwe balk op desktop getoond
1.35.0 (release datum: 13 februari 2023)
 • Bepaalde instellingen van lijsten zijn nu beter omschreven
 • Een probleem waarbij de lijsten leeg bleven is opgelost
1.34.0 (release datum: 2 februari 2023)
 • De instellingen voor de lijst Vruchtbaarheidscontrole zijn aangepast en uitgebreid waardoor u meer controle heeft over welke dieren op deze lijst getoond moeten worden
 • Een probleem is opgelost waarbij het tabblad 'Alle dieren' op de lijst Afkalven tijdens het handmatig toevoegen van dieren niet compleet was
 • Een probleem is opgelost waarbij de sortering van de kolom 'Dagen' op de lijst Tocht en Inseminatie op mobiel niet goed ging
1.33.0 (release datum: 18 januari 2023)
 • Het is nu mogelijk om meerdere doodgeboren kalveren tegelijk te melden
 • De kolom 'Levensproductie' is toegevoegd aan de Zoek dier pagina
1.32.0 (release datum: 15 december 2022)
 • De lijst Tijdelijk verblijf is aangepast en verbeterd. De lijst toont nu de correcte dieren op een tijdelijk verblijf in 1 tabel.
 • Op de lijst Vruchtbaarheidscontrole komen nu ook de dieren met de status 'niet drachtig'.
 • Op de Zoek dier pagina wordt nu standaard naast de eerste en tweede dierherkenning, naam of ID-code getoond.
 • In het linker menu op desktop is Hulp & Service toegevoegd. Hiermee gaat u direct naar de CRV Dier service pagina op de CRV website. Daar vindt u onder andere veelgestelde vragen, wat er met elke versie aangepast is en contactgegevens.
 • De feedback link is uit het menu op desktop gehaald en komt nu onderaan elke pagina terug.
1.31.1 (release datum: 13 december 2022)
 • Een probleem dat meldingen op 'Ingediend' blijven staan is verholpen.
 • Alle meldingen uit andere systemen worden weer in het Meldoverzicht getoond.
1.31.0 (release datum: 5 december 2022)
 • Op de lijsten pagina op desktop en in de outbox op mobiel wordt nu getoond wanneer de synchronisatie voor het laatst gestart is zodat u weet naar welke data u kijkt
 • Het meldoverzicht toont nu alleen de meldingen van de geselecteerde locatie
 • De outbox toont nu alleen de meldingen van de geselecteerde locatie
 • Er wordt sinds deze versie alleen nog gesynchroniseerd als de applicatie actief is
1.30.0 (release datum: 23 november 2022)
 • De kolom Dagen tot afkalven is nu ook zichtbaar op de lijst droogzetten op desktop
 • Een probleem waarbij medicijnvoorraad soms niet werd afgeboekt is opgelost
1.29.2 (release datum: 17 november 2022)
 • Bij het versturen van meldingen op desktop wordt nu weer een juiste groene melding getoond
1.29.0 (release datum: 7 november 2022)
 • Het zoeken naar een dier op de zoek dier pagina is verbeterd
 • Het wijzigen en intrekken van een afvoer melding is nu mogelijk tot 120 kalenderdagen na melddatum.
1.28.0 (release datum: 27 oktober 2022)
 • Een zoekfunctionaliteit is toegevoegd waarmee de gebruiker kan zoeken en navigeren over de verschillende applicaties heen
 • In de melkgrafiek zijn de buttons Later en Eerder weer zichtbaar gemaakt
 • Het instellingen menu op desktop is visueel verbeterd
1.27.0 (release datum: 13 oktober 2022)
 • De printbare versies van de lijsten zijn compacter gemaakt
 • De lijsten pagina op desktop heeft layout verbeteringen gekregen
 • De lijsten pagina op desktop is uitgebreid met links naar de meest bezochte formulieren
 • De lijsten pagina op desktop is uitgebreid met onderdelen van CRV Bedrijf
 • Aanvoer en afvoer van meerdere dieren op desktop is nu vergemakkelijkt
 • Het invoer menu op desktop is nu compacter waardoor de gebruiker direct alle onderdelen kan zien
 • De status intrekken Opgave KI wordt nu correct getoond
 • DigiKlauw meldingen worden nu volledig getoond onder gezondheid van het dier
 • De lijst Klaarzetten voor KI heeft layout verbeteringen gekregen
 • De status Voorlopig verwerkt wordt niet meer gebruikt in het Meldoverzicht
 • Alle datums worden direct getoond in de melk grafiek van een dier
 • De kolom "Verwachte afkalfdatum" is toegevoegd aan de lijst droogzetten
 • U kunt nu een geboorte en VKI melden bij een dier dat net is afgevoerd
1.26.0 (release datum: 25 augustus 2022)
 • U kunt vanaf nu verwerpingen intrekken via het meldoverzicht
 • U kunt vanaf nu ook natuurlijke dekkingen intrekken via het meldoverzicht
 • Er is een bug m.b.t. lege diergegevens overzichten opgelost
1.25.0 (release datum: 16 augustus 2022)
 • Verschillende performance verbetering gerealiseerd op o.a. de zoek dier pagina en bij het ophalen van lijsten
 • I&R meldingen die fout zijn kunnen gewijzigd of ingetrokken worden
 • Op de Vruchtbaarheidscontrolelijst is een filter toegevoegd m.b.t. drachtcontrole en na te kijken dieren
 • Bij ET worden de id-codes van de vader en moeder getoond
 • Voor Vertrekmeldingen in Vlaanderen is het mogelijk om het Inrichtingsnummer (10) of Operatornummer (11) in te vullen
 • Verder zijn er verschillende layout verbetering gedaan
1.24.0 (release datum: 21 juli 2022)
 • Snelheidsverbeteringen zijn doorgevoerd op de Zoek dier pagina
 • Het is nu te allen tijde mogelijk om haarkleur of geslacht van een kalf te wijzigen als de geboortemelding in CRV Dier gedaan is
 • In detail spermavoorraad wordt het chargenummer nu ook getoond
 • Bij een tochtattentie worden nu ook op mobiel het aantal uren en het type getoond
1.23.0 (release datum: 4 juli 2022)
 • Het probleem dat sommige gebruikers onverwachts een wit scherm kregen is opgelost
 • De spinner die voorheen na inloggen of openen van de app werd getoond is vervangen door een tekst om duidelijker te maken dat uw gegevens worden opgehaald. Op dat moment kan er al wel naar diverse menu onderdelen worden doorgeklikt.
 • Binnen spermavoorraad is het mogelijk om gelijk naar de webshop te gaan. Dit kan ook bij de individuele stieren.
 • Ook is het nu mogelijk om een diernaam te wijzigen.
1.22.0 (release datum: 22 juni 2022)
 • U kunt nu een tocht melding intrekken via meldoverzicht
 • U kunt nu een drachtcontrole melding intrekken via het meldoverzicht
 • De Tocht & Inseminatie lijst is uitgebreid
 • Het melden van DHZ inseminaties is nu mogelijk voor meerdere dieren tegelijk met verschillende datums
 • Van ouderdieren die niet meer aanwezig zijn wordt nu ook de naam getoond
 • Er is een bug opgelost omtrent het maken van een afspraak KI op zondag
 • Er is een probleem opgelost met betrekking tot scrollen op een tablet
 • Het is nu ook mogelijk om lijsten te printen op mobiel
1.21.1 (release datum: 25 mei 2022)
 • Bij kleine apparaten viel het toetsenbord over het invoerscherm heen bij het wijzigen van een diernummer onder Diergegevens
 • Na het insturen van feedback volgt er geen automatische bevestigingsmail meer
 • De lijst Afkalven is uitgebreid met meerdere kolommen
 • De lijst Droogzetten is uitgebreid met meerdere kolommen
 • De lijst Vruchtbaarheidscontrole is uitgebreid met meerdere kolommen
 • Het zoeken naar een dier- of werknummer in de lijst Tocht & Inseminatie zorgde ervoor dat deze nummers over meerdere kolommen werden verdeeld, dit is opgelost
 • Veelgestelde vragen is toegevoegd onder het Meer menu op mobiel
 • Hotfix voor goed tonen van diernummer/werknummer op lijst tocht en inseminaties voor tochtige dieren
1.20.0 (release datum: 12 mei 2022)
 • Droogzetten van meerdere dieren met behandeling vanuit de lijst Droogzetten.
  • Via de lijst Droogzetten kunnen nu dieren aangevinkt worden om ze met of zonder behandeling droog te zetten
 • Het account menu is uitgebreid met veelgestelde vragen en een doorklik naar Mijn CRV
1.19.0 (release datum: 7 april 2022)
 • Medicijnvoorraad is toegevoegd onder Voorraadbeheer
  • Bij start maakt u eenmalig een nieuwe voorraad aan. De huidige voorraad in Veemanager wordt niet overgenomen
  • Van elk toegevoegd medicijn is de aankoophistorie inzichtelijk
  • De voorraad in CRV Dier wordt automatisch bijgewerkt:
   • Bij het melden van een behandeling met een medicijn uit de voorraad, behalve bij een behandeling waarbij 'medicijn van veearts' wordt gemeld
   • Bij het melden van een verlies van het betreffende medicijn
 • Op desktop is het vaste Lijsten menu vervangen door een nieuwe weergave
 • De volgende lijsten zijn omgezet naar een weergave die printbaar is op desktop
  • Lijst Afkalven
  • Lijst Tocht & Inseminatie
  • Lijst Droogzetten
  • Lijst Vruchtbaarheidscontrole
 • Ook voor Nederlandse klanten is het geslacht nu verplicht gemaakt bij het melden van een doodgeboorte
 • Bij een drachtcontrole melding wordt de 2e dierherkenning nu ook correct getoond
 • Vanuit alle invoer formulieren in op desktop de dropdown om een diergroep te selecteren verbeterd
 • Meerdere Gezondheid problemen gemeld via feedback zijn opgelost
  • De volledige naam van de gekozen behandeling wordt nu getoond bij Invoer > Behandeling, Standaardbehandeling en bij Diergegevens > Gezondheid
  • Het wijzigen van de wachttermijnen bij een standaardbehandeling is verbeterd
 • De doorklik vanuit een Ovalert tocht- of gezondheidsattentie naar de grafiek is verbeterd
1.18.0 (release datum: 20 januari 2022)
 • Probleem verholpen waardoor nu geen scherm met ongeldig account getoond wordt bij switchen tussen de verschillende applicaties op desktop
 • De lettergrootte van menu-items op desktop zijn hersteld en gelijkgetrokken met de ontwerpen
1.17.0 (release datum: 15 december 2021)
 • De lijst Droogzetten is aangepast waarmee handmatig toegevoegde dieren tussen de overige dieren worden getoond en weer handmatig kunnen worden verwijderd.
 • Meerdere snelheidsverbeteringen zijn doorgevoerd, onder meer op de lijst Afkalven.
1.16.0 (release datum: 10 november 2021)
 • Voor de lijst Afkalven wordt nu op de Lijsten pagina op mobiel een blokje getoond waarop getoond wordt welke dieren er binnenkort kunnen afkalven.
 • Op de lijst Vruchtbaarheidscontrole zijn de onderdelen Drachtcontrole en Na te kijken dieren nu samengevoegd in één lijst, zodat er gemakkelijker gesorteerd kan worden op alle dieren
 • Meldingen stonden soms verborgen op het Meldoverzicht en konden alleen gevonden worden als er gezocht wordt. Dit is opgelost waardoor meldingen weer getoond worden.
 • Er kunnen nu ook behandelingen ingetrokken worden als een dier al is afgevoerd
 • Het melden van een behandeling na middernacht gaf een technische fout. Dit probleem is nu opgelost.
 • Bij invoer DHZ-KI en Afspraak KI wordt nu eerst gecontroleerd of er een SAP-deelname is en dan worden de SAP-adviezen getoond
 • Meerdere snelheidsverbeteringen door de gehele applicatie
 • Meerdere visuele verbeteringen, waaronder een vernieuwde kalender bij de datumselectie.
1.15.0 (release datum: 21 oktober 2021)
 • Er kan vanaf de Diergegevens direct een invoer gemeld worden
 • Bij Diergegevens worden weer alle afkalvingen getoond onder Vruchtbaarheid
 • Bij Diergegevens wordt nu bij een dier de voorkeurstier getoond indien deze bekend is
 • De werking van de lijst Vruchtbaarheidscontrole is verbeterd
 • Als er bij een Drachtcontrole een dier twijfel dracht gemeld wordt, wordt daarna op de lijst Vruchtbaarheidscontrole getoond op welke datum deze twijfel dracht voor een dier gemeld is.
 • Opmerkingen die bij een tochtmelding geregistreerd worden, worden nu ook getoond op de lijst Tocht & Inseminatie onder Nu tochtig
 • Bij de Ovalert gezondheidsattenties wordt nu getoond of het een urgente melding is en kan er doorgeklikt worden naar de grafieken in VeeManager
 • Ovalert tochtattenties worden oplopend per categorie (tochtig, verdacht, niet voor inseminatie) gesorteerd
 • Op de lijst Wachttermijnen worden niet-melkgevende dieren niet meer getoond als ze een wachttermijn voor melk hebben
 • Op de lijst Wachttermijnen wordt nu op de detailpagina de juiste wachttermijn getoond voor biest koeien
 • Bij alle invoerformulieren staan de dieren nu standaard voorgeselecteerd op ‘Alle dieren’ i.p.v. op een bepaalde categorie, zodat een dier sneller gevonden kan worden
 • Als er nu een melding fout gaat die onder overige meldingen valt (zoals behandeling en DHZ-KI) wordt er nu ook een rode melding bovenin getoond net zoals bij I&R meldingen
1.13.1 (release datum: 20 september 2021)
 • Bij Afspraak KI en DHZ-KI kan er nu gemakkelijk sperma gekozen worden uit het eigen vat
 • Op de lijst Afkalven en Droogzetten wordt nu een icoon getoond bij een meerlingdracht
 • De lactatiedagen en afkalvingen worden weer correct getoond bij Diergegevens
 • Bij voorkeurstieren die een gesekst advies hebben wordt nu een vrouwelijk of mannelijk icoon getoond
1.12.1 (release datum: 3 september 2021)
 • Er is een lijst toegevoegd waarop Ovalert gezondheidsattenties getoond worden.
 • Via Voorraadbeheer kan nu gemakkelijk de Responderbeheer in VeeManager bekeken worden.
 • Bij Afspraak KI en DHZ-KI kan er bij Stierkeuze nu ook gekozen worden voor een stier die de optie Voorkeurstier toegevoegd indien deze bekend is.
 • Bij Zoek Dier en Diergegevens werden de afkalvingen en lactatiedagen niet correct getoond, met name bij embryotransplantaties en doodgeboortes. Dit is aangepast en de juiste data wordt nu getoond.
 • Bij Invoer Geboorte lukte het soms niet om een geboorte te melden bij een doodgeboorte of als een dier niet werd aangehouden. Ook dit is aangepast en werkt weer.
 • Er zijn performance verbeteringen doorgevoerd:
  • Het melden van bepaalde meldingen (zoals Behandeling) werkte niet als je offline was. Hiervoor is een aanpassing doorgevoerd, waardoor het nu wel correct verstuurd wordt.
  • De synchronisatie van data gebeurt nu altijd direct als de app geopend wordt, waardoor sneller de juiste data getoond wordt.
1.10.0 (release datum: 2 augustus 2021)
 • In Nederland kan een geboorte-, aanvoer-, afvoer- en doodmelding ingetrokken worden (indien dit nog in de wettelijke termijn is)
 • In Nederland kan een aanvoermelding gewijzigd worden (indien dit nog in de wettelijke termijn is)
 • Bij Invoer Behandeling worden de Standaardbehandelingen direct getoond bij de selectie van een behandeling i.p.v. de meest gebruikte behandelingen
 • Bij Na te kijken dieren op de lijst Vruchtbaarheidscontrole kan er op de detailpagina van deze dieren nu direct een behandeling gemeld worden
 • Als er bij Invoer Behandeling nog geen dier geselecteerd is, wordt u hier nu op geattendeerd doordat er een rode validatietekst bijkomt dat dit veld verplicht is
 • Meerdere visuele verbeteringen, waaronder de menu’s op desktop. Daarnaast is de styling verbeterd voor tabellen, zoekvelden, checkboxen en knoppen
1.9.1 (release datum: 19 juli 2021)
 • Bij de Diergegevens kan er gekozen worden om de vruchtbaarheidshistorie te tonen van eerdere lactaties
 • Bij invoer DHZ-KI, Natuurlijke dekking en Behandeling kunnen nu ook afgevoerde dieren gemeld worden (tot 1 jaar terug)
 • Meerdere tekstuele en visuele verbeteringen, waaronder de weergave van Afstamming bij Diergegevens
 • Op de desktop is het nu in de Chrome-browser mogelijk om CRV Dier als applicatie te downloaden. Dit kunt u doen door op het download icoon rechts in de adresbalk te klikken.


1.8.0 (release datum: 1 juli 2021)
 • U kunt nu uw Medicijnverlies wijzigen en verwijderen
 • Via het meldoverzicht kan een DHZ-KI ingetrokken worden
 • In de invoerformulieren en bij Zoek dier is het nu mogelijk om de dierlijst te filteren op diergroepen
 • In de vorige versie konden er offline geen dieren opgehaald worden. Hiervoor is een aanpassing gedaan waardoor dit nu weer correct wordt opgehaald.
 • Voor de desktop is er een optimalisatie gedaan voor Medicijnverlies, zodat de werking en styling aansluiten bij de rest van de applicatie. Daarnaast is er een gemakkelijkere URL beschikbaar gekomen en u kunt de desktopversie nu openen via www.crvdier.nl (voor Nederland) of www.crvdier.be (voor België).
1.7.0 (release datum: 10 juni 2021)
 • U kunt u uw medicijnverlies beheren onder Voorraadbeheer. Er is een overzicht van al uw verloren medicijnen die u gemeld heeft via CRV Dier en er is een formulier toegevoegd om verlies te melden. In de volgende versie zal nog toegevoegd worden om gemeld medicijnverlies te wijzigen of verwijderen.
 • Via Invoer Oormerken bestellen kunnen nu ook meerdere type oormerken besteld worden en deze voorkeur kunt u in het formulier doorgeven.
 • Via het meldoverzicht kan een afspraak KI die bijvoorbeeld verkeerd gemeld is, ingetrokken worden indien het tijdsvenster voor de afspraak nog open is.
 • Als u nu op Uitloggen klikt, word u direct uitgelogd i.p.v. dat er eerst nog een scherm in beeld komt of u dit zeker weet.

Er zijn ook nog meer optimalisaties gedaan voor de desktop waarbij de werking en styling verbeterd is, namelijk voor:

 • De lijst Geplande behandelingen
 • De lijst Wachttermijnen In België voor het melden van een antibiotica testuitslag
 • De instellingenpagina’s voor lijsten, eigen vat en standaardbehandelingen
 • Het overstap scherm naar Gezondheid
1.6.0

In deze versie (1.6) is er een versie voor op de desktop beschikbaar gekomen. Dit is de eerste versie die beschikbaar komt voor u als gebruiker die speciaal voor desktop ontwikkeld is.

1.5.1 (release datum: 18 mei 2021)
 • Via zowel invoer Drachtcontrole als via de lijst Vruchtbaarheidscontrole is het nu mogelijk om meerdere dieren tegelijk te melden
 • De Vandaag pagina is verwijderd. De Lijsten pagina is nu definitief de startpagina van de app.
 • Bij meerdere locaties wordt de laatstgekozen locatie nu onthouden
 • Als er bij invoer Afspraak KI voor een controlehandeling tocht of dracht is gekozen, dan wordt de stierkeuze optioneel
 • Bij Ovalert attenties op de lijst Tocht & Inseminatie wordt nu ook het type attentie (tochtig, verdacht, niet voor inseminatie) direct op de lijst getoond
 • Op de lijst Tocht & Inseminatie wordt nu in de tweede kolom getoond hoeveel dagen sinds de laatste tocht, inseminatie, dekking of implantatie het is geweest i.p.v. de mogelijke tochtdatum
 • Er is een nieuw statusicoon toegevoegd voor ‘Niet drachtig’ zodat deze dieren beter onderscheiden kunnen worden
 • Via Zoek dier kan er gesorteerd worden op de statussen.
 • Bij zoek dier kan de tweede kolom nu ook aangepast worden naar vader en moeder
 • Bij het overstapsscherm naar gezondheid wordt nu een introductievideo getoond i.p.v. een lange uitleg.
 • Bij standaardbehandelingen die in het verleden zijn aangemaakt, werd de wachttermijn niet altijd correct opgeslagen. Dit probleem hebben we in deze versie opgelost.
 • Daarnaast hebben we ook nog meerdere tekstuele verbeteringen doorgevoerd
1.4.0 (release datum: 6 mei 2021)
 • In het VKI-formulier is het nu mogelijk om ook vragen op Ja te antwoorden en daarbij de behandelingen en gebruikte medicijnen te vermelden. Als u gezondheid bijhoudt in CRV Dier wordt dit formulier automatisch vooringevuld.
 • In het meldoverzicht kunt u vanaf nu ook droogzetmeldingen (die gemeld zijn zonder behandeling) intrekken.
 • Voorheen werden behandelingen die ingetrokken werden nog steeds getoond bij de Laatste Gebeurtenissen op de Diergegevens pagina. Dit is aangepast, waardoor hier de ingetrokken behandelingen nu niet meer getoond worden.
 • Bij invoer DHZ-Ki werd de optie laatste stierkeuze per ongeluk niet meer getoond. Dit is aangepast en wordt nu weer getoond.
 • Bij zoek dier kan de kolom aangepast worden naar celgetal, maar als er dan aflopend gesorteerd werd kwamen er dieren bovenaan te staan die geen waarde voor celgetal hadden. Dit is aangepast, waardoor deze dieren nu onderaan deze pagina komen te staan.
 • Als er nu bij zoek dier de kolom aangepast wordt naar lactatiedagen, dan worden ook alleen de melkgevende dagen van een dier getoond. Dus de dagen in de droogstand worden niet meegeteld.
 • Bij Invoer Behandeling en Standaardbehandelingen worden de wachttermijnen nu naast elkaar getoond i.p.v. onder elkaar om ruimte te besparen.
 • Bij Invoer Tocht, Invoer Drachtcontrole en Invoer Droogzetten zijn verbeteringen doorgevoerd in de dierselectie waardoor meer relevante informatie getoond wordt bij het selecteren van een dier.
1.1 (release datum: 1 december 2020)
 • Het is nu mogelijk om behandelingen die gemeld zijn via CRV Dier te kunnen verwijderen in het Meldoverzicht.
 • We hebben het zoeken in de zoek dier pagina versneld, zodat de resultaten sneller getoond worden.
 • Op Zoek dier hebben we ook de mogelijkheid toegevoegd om de tweede kolom te wijzigen naar een andere waarde, zoals geboortedatum, levensproductie (kg), haarkleur en lactatiedagen.
 • Op de lijst Tocht & Inseminatie hebben we ook de mogelijkheid toegevoegd om de tweede kolom te wijzigen naar een andere waarde, zoals dagen na inseminatie/dekking, dagen na tocht en aantal inseminaties.
 • Het is nu mogelijk om vanaf de lijst Droogzetten door te klikken om een Droogzetmelding met behandeling te melden.
 • Er zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd aan het formulier voor Tijdelijk Verblijf om deze gebruiksvriendelijker te maken
 • Bij spermavoorraad zijn er twee nieuwe kleuren toegevoegd, namelijk bruin en transparant groen.
 • In het scherm om een oormerk te selecteren bij een geboorte kon niet meer gescrold worden een iPhone. Dit hebben we hersteld en is nu wel weer mogelijk.
 • Verder hebben we ook nog andere kleine technische verbeteringen in de achterkant doorgevoerd.

Daarnaast hebben we ook voor alleen Vlaamse veehouders een aantal wijzigingen doorgevoerd:

 • De lijst Wachttermijnen is uitgebreid, zodat hier nu ook een positieve uitslag van de test voor antibiotica geregistreerd kan worden.
 • Doodgeboortes gingen fout als er geen geboortegewicht ingevuld werd. Dit veld is nu verplicht gemaakt.
 • Er zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd aan de formulier Vertrek en Aankomst (voorheen Afvoer en Aanvoer) om deze gebruiksvriendelijker te maken
1.0 (release datum: 21 oktober 2020)
 • De lijst Wachttermijnen is uitgebreid met koeien die uitgehouden moeten worden voor biest. Bij deze dieren komt er nu een icoon van een kalf bij te staan.
 • De selectie van een wachttermijn voor melk of vlees bij een (standaard)behandeling is aangepast naar een “picker wheel”, waarbij je door te scrollen snel de gewenste wachttermijn kan selecteren.
 • We hebben het formulier voor zowel invoer Behandelingen als het formulier van Standaardbehandelingen verbeterd, waardoor het selecteren van een medicijn nu duidelijker en sneller uitgevoerd kan worden zonder dat er naar een andere pagina genavigeerd wordt.
 • De lijst met medicijnen in CRV Dier is uitgebreid. Hierna is de data uit VeeManager nogmaals in CRV Dier geladen. Dit kan betekenen dat waar u voorheen medicijnen miste bij een behandeling in CRV Dier, deze nu wel getoond worden.

Daarnaast hebben we nog een aantal andere verbeteringen doorgevoerd, onder andere:

 • We hebben een probleem opgelost waarbij in het geboorteformulier de gekozen ID-code soms bleef staan, terwijl deze bij een eerdere geboortemelding al gebruikt was.
 • Er werd soms onterecht een melding in het DHZ-KI formulier getoond dat de stierkeuze niet in het eigen vat zat, terwijl dat wel zo was. Dit hebben we aangepast, zodat deze melding niet meer onterecht getoond wordt.
 • Verder hebben we ook nog andere kleine technische verbeteringen in de achterkant doorgevoerd.
0.38 (release datum: 28 september 2020)
 • Er ontbraken een aantal kleuren voor de rietjes die geselecteerd konden worden bij het toevoegen van een nieuwe stier. De volgende kleuren zijn nu toegevoegd: wit, transparant, transparant grijs, rood pastel, roze en lichtblauw.
 • Het aanmaken en wijzigen van een eigen vat was onduidelijk. Daarom hebben we deze pagina aangepast zodat het nu gemakkelijker is om een vat aan te maken en ook om een vat weer te kunnen verwijderen.
 • We hebben een aantal introductieschermen over spermavoorraad toegevoegd bij het openen van de app. Hiermee wordt uitgelegd wat er mogelijk is met het nieuwe onderdeel spermavoorraad.

Daarnaast hebben we nog een aantal andere verbeteringen doorgevoerd, onder andere:

 • Op de Lijsten pagina is een blokje toegevoegd waarmee er vanuit CRV Dier nu ook snel aangemeld kan worden voor de andere applicatie CRV Bedrijf. In CRV Bedrijf kunt u onder andere uw MPR bedrijfsuitslag en de overzichten van Gezondheid terugvinden.
 • Op de lijst Vruchtbaarheidscontrole wordt nu de dagen na een inseminatie of dekking getoond i.p.v. de datum van een inseminatie of dekking.
 • Als er vanaf de lijst Vruchtbaarheidscontrole een dier drachtig gemeld werd, kwam er een vraag of er bijzonderheden waren. Deze vraag hebben we weggehaald en gaat u nu direct naar het formulier.
 • Bij Invoer Geboorte worden de moeders nu gesorteerd op dagen tot afkalven i.p.v. op diernummer, zodat sneller de juiste moeder gekozen kan worden.
 • In het afvoerformulier worden de redenen voor afvoer nu alfabetisch gesorteerd en wordt dit nu schermvullend getoond, zodat er meer redenen getoond kunnen worden.
 • Als u een natuurlijke dekking wilde melden voor meer dan 4 maanden geleden dan werkte dit niet. We hebben dit weer werkend gemaakt.
 • Er zijn verbeteringen doorgevoerd in het formulier voor Invoer Drachtcontrole, waarbij onder andere de uitslag van de drachtcontrole niet vooraf ingevuld staat en de vraag ‘Zijn er bijzonderheden’ weggehaald is.
 • Bij het invoeren van behandeling is het veld reden/veroorzaker optioneel, maar dit werd niet weergegeven. Dit hebben we nu wel toegevoegd.
 • De Instellingen pagina hebben we aangepast, waardoor er nu een aparte kopje is met instellingen voor de registratie onderdelen.
 • In het meldoverzicht kwam direct het toetsenbord in beeld bij het openen van deze pagina. Dit hebben we aangepast dat deze pas in beeld komt als er op het zoekveld geklikt wordt.
 • Bij de diergegevens wordt er nu een waarschuwing getoond als een dier een verhoogd celgetal heeft.
 • Bij de diergegevens is de weergave van de nakomelingen verbeterd.
 • We hebben enkele snelheidsverbeteringen doorgevoerd waardoor de gegevens nu sneller opgehaald worden en de pagina’s sneller geladen worden.
 • Verder hebben we ook nog andere kleine tekstuele en visuele aanpassingen doorgevoerd.