Releases - CRV Bedrijf

Alle aanpassingen van de verschillende versies in beeld
Releases CRV Bedrijf
1.60.0 (release datum: 6 mei 2024)
 • Het eiwit - ureum overzicht is toegevoegd aan de MPR Voeding pagina
 • Een probleem is opgelost waarbij het mobiele menu van Overzichten en Veestapel niet geladen werd
1.59.1 (release datum: 2 mei 2024)
 • Duurzaamheid is uitgebreid met vervangingsinformatie, het landelijke gemiddelde en een filter voor periode 1 of 3 jaar
 • De vruchtbaarheidskengetallen pagina is uitgebreid met een groepsfilter voor melkvee/vleesvee
 • Het MPR dieroverzicht van de laatst bekende MPR is weer voorzien van het vruchtbaarheidsstatus icoon
 • In de hele applicatie kunt u nu door met uw muis over het vruchtbaarheidsstatus icoon te bewegen zien wat het icoon betekent
 • Het is nu mogelijk om naam of ID-code als eerste dierherkenning te selecteren
 • De printversie is visueel verbeterd
 • Samenweidingen en natuurlijke dekkingen worden nu ook getoond op de registratiekaart
 • Dieren met ET krijgen nu ook een verwachte afkalfdatum op de stallijst vruchtbaarheid
 • Dieren met ET zijn nu ook zichtbaar op de afkalfkalender
 • De pagina Afgevoerde dieren is aangepast.
 • Op mobiel is in het meer menu een de nieuwe pagina ‘Andere CRV applicaties’ toegevoegd
 • Een probleem is opgelost waarbij het soms niet mogelijk was om een koekaart te downloaden van een afgevoerd dier.
 • Een probleem is opgelost waarbij in sommige gevallen de fokwaarden niet getoond werden op de koekaart
1.57.0 (release datum: 26 maart 2024)
 • Alle printversies zijn verbeterd
 • Het dashboard is visueel aangepast
 • Proefmelking wordt nu eerder getoond dan voorheen
 • Er worden nu meerdere meetpunten op de pagina Kengetallen getoond als deze beschikbaar zijn
 • De tabellen op de vruchtbaarheidspagina’s zijn aangepast
 • De kolom ‘aantal’ (voor BSK) is toegevoegd aan het MPR bedrijfsoverzicht
 • Het contrast van sublabels op het MPR dieroverzicht is verhoogd
 • Het totaal van niet-geleverde melk past zich nu ook aan als er gezocht wordt
 • Een probleem is opgelost waarbij de sortering van de kolom Kg melk op de pagina Melkleveranties niet het gewenste resultaat gaf
1.56.0 (release datum: 5 maart 2024)
 • Een probleem opgelost met tankcelgetal gegevens voor klanten met meer dan 1 tank
 • MPR overzicht bedrijf layout aangepast
 • Ondergrens grafiek voor ureum, vet% en eiwit% ingevoerd.
 • Een probleem opgelost met de sortering op celgetal op MPR Dier overzicht
 • Query voor het ophalen van afgevoerde dieren voor duurzaamheidsoverzicht verbeterd
 • Snelzicht overzicht. BSK/NO/Kg melk/ % vet en % eiwit. Alleen de laatste 13 MPR kpi’s tonen op basis van MPR-datum
 • Probleem opgelost m.b.t. HelixS token (error 400)
1.55.0 (release datum: 20 februari 2024)
 • De Gezondheidspagina's zijn aangepast
 • Het menu Melk is aangepast
 • De overzichten voor MPR Dier en Bedrijf zijn aangepast
 • De kolom Opmerking is toegevoegd aan het MPR Dier overzicht
 • De sortering op het Proefmelking overzicht houd nu rekening met 1e of 2e dierherkenning
 • Op Koeattentie overzicht worden dieren zonder diernummer het werknummer getoond
 • De lijngrafieken op de melk overzichten zijn vervangen door staafgrafieken
 • Toevoegen maand gemiddelden aan MPR Bedrijfsoverzicht
1.54.0 (release datum: 24 januari 2024)
 • De pagina Snelzicht is toegevoegd
 • Bij Veestapel - Stallijst worden dieraantallen getoond
 • Het printen van de pagina Proefmelking vanaf een tablet is verbeterd
 • Een probleem is opgelost waarbij het niet mogelijk was de dierinstellingen pagina te openen
 • Een probleem is opgelost waarbij de scroll balk werd getoond op de print van Koe attenties
 • De grafieken van EMM op het dashboard zijn voorzien van waardes op de assen
 • De bepaling van de hoog celgetal groepen op de pagina Koe attenties is verbeterd
 • De sortering in het onderdeel Duurzaamheid is verbeterd
 • Onder veelgestelde vragen is een uitleg toegevoegd over de vruchtbaarheidsiconen
1.53.1 (release datum: 9 januari 2024)
 • Een probleem is opgelost waarbij in sommige gevallen onterecht "U bent niet geautoriseerd" te lezen was.
1.53.0 (release datum: 20 december 2023)
 • De pagina Koe attenties is aangepast
 • De pagina Koe attenties is nu printbaar
 • De attentie Pensverzuring is toegevoegd
 • De attentie Laag vet is toegevoegd
 • De pagina Duurzaamheid is aangepast
 • De pagina Duurzaamheid is nu printbaar
 • Een overzicht van afvoerredenen van de afgelopen 3 jaar is toegevoegd aan de pagina Duurzaamheid
 • Het lettertype van de applicatie is aangepast
 • Het printen op een tablet is verbeterd
 • De data op de pagina Proefmelking is beter uitgelijnd
 • Een probleem is opgelost waarbij soms de instellingen pagina Dierherkenning niet zichtbaar was
1.52.0 (release datum: 20 november 2023)
 • De pagina Proefmelking is toegevoegd
 • De pagina voor Hulp & Service is aangepast
 • De link waarmee u feedback kunt geven heeft een iets andere uitstraling
 • Een probleem is opgelost waarbij soms de haarkleur niet goed getoond werd
 • Een probleem is opgelost waarbij soms op de koekaart de stamboek status niet correct getoond werd
 • Een probleem is opgelost waarbij de vinkjes op de pagina Status Veestapel niet goed werkten
1.51.0 (release datum: 11 september 2023)
 • Vanaf nu is het mogelijk om in te loggen als medewerker. Een Medewerker kan in Mijn CRV toegevoegd worden.
 • Een probleem is opgelost waarbij de dieren van kengetal 'Verwachte tussenkalftijd' niet getoond werden
1.48.0 (release datum: 6 april 2023)
 • Het attentie gedeelte uit MPR uitslag per dier heeft een aparte pagina gekregen, genaamd 'Koe attenties'
 • U heeft nu een weergave selectie veld op desktop bij zowel MPR uitslag per dier als MPR bedrijfsuitslag. Hiermee kunt u bepalen op welke manier u de MPR wilt bekijken.
 • Op het dashboard is nu ook een samenvatting te zien van stallijst vruchtbaarheid
 • Voor het totaal overzicht van niet-geleverde melk kunt u nu ook een start- en einddatum selecteren
 • Het dierenoverzicht van niet-geleverde melk is nu ook printbaar
 • Het submenu van instellingen is aangepast waardoor de onderliggende pagina's toegankelijker zijn op een tablet
 • Datum selectievelden zijn door de hele applicatie op desktop kleiner gemaakt
 • Het icoon in datum selectievelden is nu ook klikbaar
1.47.0 (release datum: 23 maart 2023)
 • Er worden nu ook submenu's gehanteerd bij de onderdelen Vruchtbaarheid en Gezondheid
 • Er is een button toegevoegd aan de desktopversie van MPR uitslag per dier en MPR bedrijfsuitslag waarmee de weergave aangepast kan worden
 • 'Afstamming' is nu ook zichtbaar bij de diergegevens
 • Het is mogelijk gemaakt om op de dieren in de afstamming te klikken. Het vult dan automatisch de ID-code in op de 'Afgevoerde dieren' pagina.
 • Bij stieren op de 'Afgevoerde dieren' pagina wordt de button 'Koekaart downloaden' niet meer getoond.
1.46.0 (release datum: 9 maart 2023)
 • De pagina 'Afgevoerde dieren' is toegevoegd. Op deze pagina kunt u alle afgevoerde dieren zoeken op naam, diernummer, werknummer of id-code. U kunt vervolgens de koekaart downloaden van het dier.
 • De gekozen sortering wordt nu ook overgenomen op de printversie van de MPR uitslag per dier.
1.45.0 (release datum: 12 januari 2023)
 • Veestapel is in het menu opgenomen. U kunt nu via Veestapel naar uw Stallijst of Duurzaamheid overzicht navigeren.
 • De tekstkleur op de printversie van de koekaart, registratiekaart, MPR en het geboortebewijs is donkerder gemaakt.
 • U kunt nu ook sorteren op celgetal en aantal inseminaties op het duurzaamheid overzicht - afgevoerde dieren.
 • Een probleem waarbij sommige gebruikers een foutmelding kregen tijden het downloaden van een koekaart is opgelost.
1.44.0 (release datum: 14 december 2022)
 • Op de stallijst wordt nu standaard eerste dierherkenning, naam en ID-code getoond.
 • In het linker menu op desktop is Hulp & Service toegevoegd. Hiermee gaat u direct naar de CRV Bedrijf service pagina op de CRV website. Daar vindt u onder andere veelgestelde vragen, wat er met elke versie aangepast is en contactgegevens.
 • De feedback link is uit het menu op desktop gehaald en komt nu onderaan elke pagina terug.
1.43.0 (release datum: 18 november 2022)
 • Afkalfkalender
  • De printversie is aangepast. U print nu daadwerkelijk een kalender met de dieren erin.
  • U kunt het overzicht en de printversie filteren op diergroep.
  • De maanden in het overzicht staan nu op volgorde
  • Maanden in het nieuwe jaar hebben nu ook het jaartal ernaast staan
  • U kunt nu doorklikken op de maand om de dieren te zien
  • Op de dieren in de maand kan ook doorgeklikt worden om de vruchtbaarheidsgegevens van het dier te bekijken
 • Stallijst vruchtbaarheid
  • Bij het scrollen blijft de bovenste regel van de tabel staan
  • Sublabels hebben nu een eigen kolom gekregen waar nu ook op gesorteerd kan worden
  • Ook op de printversie zijn deze kolommen nu goed te zien
 • Overzicht dekkingen
  • Bij het scrollen blijft de bovenste regel van de tabel staan
  • Sublabels hebben nu een eigen kolom gekregen waar nu ook op gesorteerd kan worden
  • Ook op de printversie zijn deze kolommen nu goed te zien
1.42.0 (release datum: 3 november 2022)
 • MPR Uitslag per dier
  • Kolommen lactatienummer en kg vet + eiwit zijn toegevoegd
  • De volgorde van de kolommen zijn aangepast
  • Het is nu mogelijk gemaakt om te sorteren op de sublabels van het Lactatie/305d overzicht
1.41.0 (release datum: 21 oktober 2022)
 • Een zoekfunctionaliteit is toegevoegd waarmee de gebruiker kan zoeken en navigeren over de verschillende applicaties heen
 • Het contrast van tekst op de printversie van MPR uitslag per dier is verbeterd
 • Een probleem waarbij verkeerde kolommen getoond werden bij Duurzaamheid op mobiel is opgelost
 • Een probleem waarbij de datum van de MPR soms in een onleesbare taal getoond werd is opgelost
 • Een probleem waarbij de selectie van type dekking op het overzicht dekkingen soms niet werkte is opgelost
 • De uitlijning van melkgegevens van het dier is verbeterd
1.40.0 (release datum: 6 oktober 2022)
 • Meerdere performance verbeteringen zijn uitgevoerd
 • Duurzaamheid overzichten zijn compacter opgezet zodat er direct meer data te zien is zonder kolommen te wisselen
 • De leesbaarheid van het geboortebewijs is verbeterd
 • De leesbaarheid van de registratiekaart is verbeterd
 • De printversies van overzicht dekkingen, stallijst en stallijst vruchtbaarheid maken nu beter gebruik van de ruimte waardoor er meerdere dieren op 1 a4'tje passen
 • De actuele stallijst heeft nu een titel gekregen op het dashboard
 • Als een gebruiker geen dieren heeft wordt de (lege) actuele stallijst nu wel op het dashboard getoond
 • Ook bij afgevoerde dieren kunt u nu een koekaart downloaden via de blauwe balk van het dier
1.39.0 (release datum: 15 augustus 2022)
 • U kunt nu met een selectieveld bij MPR uitslag per dier een attentie groep selecteren
 • De registratiekaart wordt nu ook getoond als de vader niet bekend is
 • De printversie van MPR uitslag per dier resulteerde soms in een lege PDF, dit probleem is nu opgelost
1.38.0 (release datum: 14 juli 2022)
 • U kunt nu op de afkalfkalender zien hoeveel dieren per maand verwachten af te kalven
 • De registratiekaart en het geboortebewijs vindt u nu ook bij het dier zelf onder Registratie
 • De koekaart vindt u nu ook bij het dier zelf. U kunt deze downloaden door op het PDF icoontje in de blauwe balk van het dier te klikken.
 • De kolommen van MPR uitslag per dier staan nu dichter bij elkaar
 • De bovenste balk van MPR uitslag per dier blijft nu staan als u naar beneden scrollt
 • Lactatienummer is toegevoegd bij productie van MPR uitslag per dier
 • De schaalverdeling op mobiel van EMM:BSK op het dashboard wordt nu netter getoond
 • Een probleem waarbij vleesvee gebruikers "Geen gegevens beschikbaar" op het dashboard kregen is opgelost
1.37.0 (release datum: 7 juli 2022)
 • MPR, Stallijst en Duurzaamheid zijn toegevoegd aan het dashboard
 • Op koekaart wordt het aantal dagen lactatie nu correct berekend tot de droogzetdatum
1.36.0 (release datum: 20 juni 2022)
 • Bij Vruchtbaarheid en Gezondheid wordt nu gebruik gemaakt van tabs waardoor de gebruiker makkelijker tussen overzichten kan wisselen
 • Problemen met betrekking tot sorteren op de 'MPR uitslag per dier' pagina zijn verholpen
1.35.0 (release datum: 8 juni 2022)
 • Bijgewerkte voorwaarden kunnen nu in CRV Bedrijf geaccepteerd worden
1.34.0 (release datum: 23 mei 2022
 • Details van melkleveranties zijn nu op desktop in aan de zijkant zichtbaar, vergelijkbaar met MPR Uitslag per dier
 • Het veestapel overzicht van aanwezige dieren heeft een nieuw ontwerp gekregen
 • Op mobiel is een link naar veelgestelde vragen toegevoegd onder de knop Meer
 • Er volgt nu geen automatische e-mail meer na insturen van feedback
1.33.0 (release datum: 5 mei 2022
 • U kunt nu de overzichten Duurzaamheid en Dekkingen printen of dowloaden als PDF
 • Een probleem waarbij MPR dierattenties naar verkeerde pagina's linkte is verholpen
 • Vader en moeder wordt nu getoond bij ET
 • Naam vader wordt nu getoond bij Natuurlijke dekking en Samenweiding
1.32.0 (release datum: 4 april 2022
 • Timeouts op de pagina MPR uitslag per dier worden nu zo veel mogelijk voorkomen
1.31.0 (release datum: 14 maart 2022)
 • Submenu Melk is toegevoegd
 • Styling grafieken is subtiel verbeterd
 • Als het dashboard leeg is wordt nu een illustratie
 • Scroll interacties zijn op verschillende plekken verbeterd.
 • Het laden van melk, gezondheid, vruchtbaarheid en veestapel is rustiger gemaakt.
 • Het e-mailadres van de gebruiker wordt nu in de blauwe balk getoond
 • De tabs bij MPR uitslag per dier en bedrijf zijn aangepast
 • De uitlijning van het geslachtsicoon op de stallijst is verbeterd
 • De styling van de diergegevens pagina is verbeterd
 • Er worden andere knoppen gebruikt bij het downloaden van registratiekaart, geboortebewijs en koekaart
 • Lactatiewaarde valt nu niet meer buiten beeld bij MPR uitslag per dier
 • Bij niet-geleverde melk wordt nu het juiste icoon gebruik bij zoekveld
1.30.0 (release datum: 20 december 2021)
 • De interactie met de print en download knop op de MPR pagina's is verbeterd
 • De problemen rondom Duurzaamheid zijn opgelost
1.29.0 (release datum: 9 december 2021)
 • ET's en natuurlijke dekkingen zijn nu ook op de registratiekaart te zien
 • Verschillende stylings verbeteringen zijn doorgevoerd
1.28.0 (release datum: 15 november 2021)
 • Verschillende verbeteringen op de MPR pagina's zijn doorgevoerd
 • U kunt nu MPR bedrijfsoverzicht downloaden als PDF
 • Een probleem rondom vruchtbaarheidsgegevens is opgelost
1.27.0 (release datum: 25 oktober 2021)
 • Het rollend jaargemiddelde is toegevoegd bij MPR bedrijfsoverzicht
 • Een probleem rondom de barcode op registratiekaart en koekaart is opgelost
 • Een probleem rondom de zoek functie op de stallijst is opgelost
 • Een probleem rondom de rasbalk op de koekaart is opgelost
 • Er wordt nu een vrachtwagen icoon getoond als het dier is afgevoerd
 • Hulp en service pagina is aangepast
 • Onder vruchtbaarheid heeft u nu een overzicht van dieren die bijdragen aan kengetal met daarbij een grafiek