Nieuws

Articles

  • Vlaamse melkkoeien realiseren record-levensproductie

    De leeftijd en levensproductie van de koeien op de melkveebedrijven in Vlaanderen die deelnemen aan de mpr, is afgelopen jaar opnieuw toegenomen. De gemiddelde melkproductie per lactatie steeg nauwelijks, maar nooit eerder behaalden de Vlaamse koeien een hogere levensproductie.
  • CRV introduceert Young CRV

    CRV introduceert Young CRV. Jongeren tussen de 16 en 36 jaar met interesse in de rundveehouderij kunnen lid worden!