Zoekt en gij zult vinden: speciale kenmerken

Categorie: Fokwaarden
Lamore (V. Watt), moeder van Worldcup

Naast productie, exterieur, gezondheid en efficiëntie nemen speciale kenmerken een steeds belangrijker rol in de stierkeus. Bij CRV zijn die speciale kenmerken bekend én in de webshop te vinden.

Vlak na de geboorte van een kalf is met een genoomtest te bepalen welke eigenschappen het dier heeft. Van stieren met een ki-carrière in het vooruitzicht is een hele reeks eigenschappen bekend, waaronder een steeds langer wordend lijstje met specifieke kenmerken. Denk bijvoorbeeld aan hoornloosheid, A2A2-melk, robotgeschiktheid of kappa-caseïne. Verder laat CRV van alle stieren ook de aAa-code bepalen. Veehouders kunnen zo de door hen gewenste informatie raadplegen bij het uitzoeken van geschikte stieren, passend bij hun fokdoel.

"Speciale kenmerken spelen een steeds belangrijkere rol in de stierkeus. Bij CRV zijn die speciale kenmerken bekend én u kunt in onze webshop selecteren op die kenmerken."

Maak uw eigen stierselectie

Veehouders die stieren zoeken met specifieke kenmerken, kunnen hiervoor terecht in de webshop. In het menu links op de pagina kunt u aangeven op welke kenmerken u wilt selecteren. De speciale kenmerken staan onder aan het selectielijstje. Zo maakt u gemakkelijk uw eigen bedrijfsspecifieke stierenlijst. Of klik hieronder direct op het kenmerk waar u naar zoekt (voor zwartbont en roodbont).

Kappa-caseïne

Kaasmakers zullen in het lijstje speciale kenmerken vooral zoeken naar stieren die voor kappa-caseïne de BB-variant bezitten. Koeien met BB in hun melk leveren namelijk een hogere kaasopbrengst.

Zwartbonte stieren met kappa-caseïne

Roodbonte stieren met kappa-caseïne

Robotgeschikt

Robotmelkers willen graag stieren gebruiken die dochters geven die gemakkelijk automatisch te melken zijn. Stieren met gewenste fokwaarden voor melksnelheid, achterspeenplaatsing en speenlengte worden als ‘robotgeschikt’ weergegeven. Bij het aan de melk komen van de dochters van de stier zijn de fokwaarden robotefficiëntie, melk-robotinterval en melkrobotgewenning beschikbaar. Deze zijn opgebouwd uit de data van de automatische melksystemen over het functioneren van de dochters.

Zwartbonte stieren met robotgeschiktheid

Roodbonte stieren met robotgeschiktheid

Hoornloos

Een stier met de toevoeging PP is homozygoot hoornloos en dat betekent dat alle kalveren van deze stier hoornloos geboren worden. Hoornloosheid heeft namelijk een dominante vererving, vergelijkbaar met de zwartbonte kleur. Van stieren met een enkele P zal 50% van de kalveren zonder hoorns geboren worden. Het onthoornen van de kalveren is bij het hoornloos fokken niet meer nodig.

Zwartbonte hoornloze stieren

Roodbonte hoornloze stieren

A2A2

De laatste tijd is er behoorlijk aandacht voor A2-melk, omdat een aantal melkverwerkers zuivel produceert met uitsluitend A2-melk. Deze melk heeft een iets andere eiwitsamenstelling en is naar verluidt voor een aantal mensen makkelijker te verteren. Om koeien met deze gewenste A2-melk te fokken moeten de stieren in het bezit zijn van het A2A2-genotype.

Zwartbonte stieren met A2A2

Roodbonte stieren met A2A2

aAa

Bij CRV kunt u terecht voor stieren met alle denkbare aAa-codes. Bovendien kunnen de aAa-codes meedraaien in het SAP en in de StierWijzer om zo veehouders te ondersteunen bij het maken van de beste combinaties. Een aAa-analist komt langs om de stieren – nog voordat ze ingezet worden – te voorzien van een aAa-code. De codes staan vermeld in de Stierenaanbodcatalogus en u kunt ze natuurlijk vinden op de website van CRV. Of zoek in de webshop stieren met een specifieke code.

Tjerk Hof, Oldeberkoop: ‘Ook aAa gaat mee in het SAP’


Al achttien jaar gebruikt melkveehouder Tjerk Hof uit Oldeberkoop aAa in de stierenkeuze voor zijn 130 melkkoeien. ‘Jarenlang hebben we gefokt op Inet om zo meer melk onder de koeien te krijgen, maar de koeien werden te hoog en te smal. Nu fokken we meer balans in de koeien.’

De eerste selectie van de stieren maakt hij op basis van de fokwaarden van benen, uier, celgetal en vruchtbaarheid, daarna komen de aAa-codes van de stieren in beeld. ‘De code is niet heilig, we zoeken eerst de beste stieren uit en met de aAa-code van de stier maken we dan een goede combinatie tussen koe en stier.’

Omdat het veel uitzoekwerk – en dus veel tijd – vroeg, is de melkveehouder vorig jaar begonnen alle wensen mee te nemen in het SAP. ‘We krijgen nu gemakkelijke overzichten, zijn meteen het probleem van inteelt kwijt en ook de genoominformatie uit FokkerijDataPlus neemt het SAP mee. Zo krijgen we een afgewogen, nauwkeurig advies.’ Dankzij deze focus heeft Hof meer lijn in de fokkerij van zijn veestapel en jongvee gekregen. ‘We fokken al jaren weinig jongvee op, tegenvallers kunnen we dus niet gebruiken. Met dit pakket van FokkerijData Plus en SAP zitten we erop en krijgen we de veestapelkwaliteit die we verwachten.’