Weelder Esmonique 22 passeert 100.000 kg grens

Weelder Esmonique 22 VG88 (v. Planet)

Opnieuw heeft een invloedrijke koe vanuit ons fokprogramma de 100.000 kg melk barrière weten te slechten. Ditmaal is het de nog altijd zeer vitale Weelder Esmonique 22 VG88 (v. Planet) van de familie Van de Kamp uit Putten. Zij is de grootmoeder van de hoog genoteerde en beschikbare fokstieren Weelder Esperanto en Weelder Empire. Stieren die sterk scoren op o.a. levensduur, klauwgezondheid en andere gezondheidskenmerken. Belangrijke ingrediënten voor een hoge productie.

We hebben nog meer troeven uit deze familie beschikbaar. Zo is onze hoogst beschikbare NVI-stier Delta Endless rf een achterachterkleinzoon van Esmonique 22. Dit geldt ook voor zijn populaire volle broer Eloy rf , maar ook voor Everton die via dochters van Jorben, Metallic en G-Force terugvoeren op de Planetdochter. Ook Elst en Upward zijn stieren uit deze Esmonique-familie. Bijzonder is dat Endless, Everton en Elst alle drie BullsEye stieren zijn.

De koefamilie bewijst dat Esmonique 22 niet een toevalstreffer is. Haar volle zus heeft inmiddels al een levenstotaal van dik 85.000 kg melk gerealiseerd en de Fictionhalfzus staat al op 94.000 kg melk. Deze drie koeien zijn nog steeds aanwezig op het bedrijf. Dit geeft natuurlijk extra vertrouwen voor de vele jonge stieren die we uit deze familie in het portfolio hebben zitten.