Vruchtbaarheid onder controle met een vaste coördinator

Vruchtbaarheid onder controle met een vaste coördinator
Melkveehouders Janneke, Erik en Ruben van der Scheer uit Lopik

Elke vier weken krijgen melkveehouders Janneke, Erik en Ruben van der Scheer bezoek van hun vruchtbaarheidscoördinator van CRV. Hij scant volgens vaste afspraken op dracht en brengt probleemkoeien in beeld. ‘Zo zitten we altijd kort op de vruchtbaarheid en voorkomen we koeien met extreem lange tussenkalftijden’, vertellen de veehouders.

Werken aan vruchtbaarheidsresultaten is nooit klaar, zo blijkt maar weer uit het verhaal van melkveehouders Janneke en Erik van der Scheer. Samen met hun oudste zoon Ruben hebben ze in Lopik een melkveebedrijf met 140 melkkoeien met een rollend jaargemiddelde van ruim 9.000 kg melk met 4,43% vet en 3,52% eiwit. ‘We vonden anderhalf jaar geleden dat we te veel inseminaties nodig hadden om de koeien drachtig te krijgen’, vertelt Janneke. ‘We besloten daarom de wachttijd tot eerste inseminatie te verlengen van minimaal 60 naar minimaal 75 dagen. Verlagen van het inseminatiegetal is goed gelukt. Nu zijn gemiddeld nog maar 1,9 inseminaties nodig voor een dracht’, stelt de veehouder vast. Maar ze ziet ook een ander effect. Het aantal dagen tussen afkalven en eerste inseminatie is nu 91 en de tussenkalftijd is opgelopen naar 402 dagen.

Probleemkoeien snel in beeld

De familie Van der Scheer streeft naar een tussenkalftijd van minder dan 400 dagen. ‘Onze koeien zijn niet heel persistent. Als ze te ver uitlopen zakt de productie en gaan ze met te veel conditie de droogstand in’, legt Janneke uit.
Om de vruchtbaarheid onder controle te houden werken de veehouders al jaren samen met CRV. Ze maken gebruik van de inseminatieservice en iedere vier weken krijgen ze op donderdagochtend bezoek van hun vaste vruchtbaarheidscoördinator Arie de Haaij. Hij checkt alle koeien op dracht vanaf 30 dagen na de laatste inseminatie. Maar de specialist scant ook de koeien die vanaf 30 dagen na afkalven nog niet tochtig zijn gezien. ‘Hierdoor hebben we problemen als witvuilen of cystes op de eierstokken snel in beeld. We kunnen dan direct maatregelen nemen en deze koeien alsnog op tijd insemineren’, vertelt Janneke. ‘Met vruchtbaarheidsbegeleiding volgens vaste afspraken voorkomen we koeien met extreem lange tussenkalftijden.’

Janneke van der Scheer: ‘Met vruchtbaarheidsbegeleiding volgens vaste afspraken voorkomen we koeien met extreem lange tussenkalftijden.’

Evalueren onder de koffie

Janneke bereidt de vruchtbaarheidsbegeleiding voor met behulp van attentielijsten in CRV Dier. De bevindingen van de vruchtbaarheidscoördinator legt ze nauwkeurig vast. ‘Als hij twijfelt of een dracht wel houdt, zorg ik dat de koe na vier weken nog eens wordt gecontroleerd. We checken bij de volgende afspraak het succes van behandelingen en als Arie aangeeft dat een koe met een dag of vier tochtig wordt registreer ik dat ook’, noemt de veehouder een aantal voorbeelden. ‘Mijn man, zoon en ik hebben een appgroepje waarin we attenties aan elkaar doorgeven. Ze weten we precies welke koeien we extra in de gaten moeten houden.’
Nadat het werk in de stal klaar is drinken de veehouders en de vruchtbaarheidscoördinator samen koffie. Dan bespreken ze de resultaten, ook als het even wat minder gaat. Dat de tussenkalftijd opliep had Arie al lang gezien. Zo is gezamenlijk besloten om toch maar weer wat eerder te gaan starten met insemineren.

Doelgericht werken met ‘Vruchtbaarheid op Maat’

Met Vruchtbaarheid op Maat biedt CRV een service die u ondersteunt bij het werken aan een betere vruchtbaarheid. Met uw eigen fokkerijspecialist en vruchtbaarheidscoördinator maakt u afspraken over concrete doelen. En samen bepaalt u welke diensten en producten van CRV u daarvoor in wil zetten. Zo werkt u samen met CRV doelgericht aan een betere vruchtbaarheid.

Deelnemers aan Vruchtbaarheid op Maat betalen uitsluitend voor handelingen die de specialisten van CRV uitvoeren en u krijgt vooraf een schatting van het bedrag dat u op jaarbasis voor Vruchtbaarheid op Maat kwijt bent. Dit wordt omgerekend naar een vast maandbedrag. Zo weet u vooraf waar u financieel aan toe bent.

Wilt u weten wat Vruchtbaarheid op Maat voor uw bedrijf kan betekenen? Bel dan met de CRV Klantenservice: 088-00 24 440. Ook uw eigen fokkerijspecialist kan u er natuurlijk alles over vertellen. Meer informatie over Vruchtbaarheid op Maat.