Succesvol uitvoeren van MPR Dracht

Succesvol uitvoeren van MPR Dracht
Succesvol uitvoeren van MPR Dracht

Met MPR Dracht heeft CRV een service ontwikkeld waarmee via metingen in melkmonsters, verzameld bij de mpr, volledig automatisch kan worden vastgesteld of een koe drachtig is.

Recent is van ruim 300 koeien op meerdere bedrijven de uitslag van MPR Dracht opnieuw vergeleken met de uitslag van drachtonderzoek via scannen. De betrouwbaarheid van beide methodes blijkt nog altijd gelijk.

Voor een succesvolle uitvoering van MPR Dracht gelden een aantal aandachtspunten.

Bij MPR Dracht wordt vastgesteld of een koe drachtig is op basis van een eiwit in de melk dat aanwezig is als een placenta is opgebouwd. Tot 60 dagen na afkalven kan dit specifieke eiwit nog in de melk worden gevonden Eerder dan 60 dagen na afkalven testen is dus niet zinvol.

Het specifieke drachteiwit is meetbaar vanaf 28 dagen na inseminatie. Koeien die drachtig zijn bevonden, kunnen door vroegembryonale sterfte echter alsnog hun vrucht verliezen Na afsterven van het embryo blijft het specifieke drachteiwit nog acht tot tien dagen meetbaar in melk. Hoe vroeger in de dracht getest wordt, hoe groter het risico dat vroegembryonale sterft optreedt en een koe die drachtig was bevonden, alsnog terugkomt. Veehouders die snel en betrouwbaar inzicht willen krijgen in de drachtstatus van hun koeien, krijgen daarom het advies om te testen vanaf 28 dagen na inseminatie en nog eens te testen vanaf 100 dagen na inseminatie. Veehouders die enkel eenmalig na de meest kritische periode voor embryonale sterfte drachtonderzoek willen uitvoeren, kunnen ervoor kiezen om eenmalig te testen vanaf 42 dagen na inseminatie.

Meer informatie over MPR Dracht.