Peeldijker Liesjes scoren met dikke melkstieren

100-tonner Peeldijker Liesje 992 (v. Bluejay). Eigenaar Priems v.o.f. De Mortel
100-tonner Peeldijker Liesje 992 (v. Bluejay). Eigenaar Priems v.o.f. De Mortel

De Peeldijker Liesjefamilie tekent voor acht stieren in het actuele aanbod van CRV en is daarmee één van de invloedrijkste koefamilies. Een opvallende overeenkomst tussen de stieren is hun hoge gehaltevererving. Deze komt zeker niet uit de lucht vallen, zo blijkt uit een gesprek met fokker Jan Priems.

Ze is de favoriete koe van melkveehouder Jan Priems; Peeldijker Liesje 992, een 10-jarige dochter van de stier Ludiek Bluejay met een levensproductie van 114.179 kg melk met 4,43% vet en 3,62% eiwit. Priems omschrijft haar als een ‘probleemloze koe’ waar hij helemaal geen omkijken naar heeft. Ze is superproductief en toont het exterieur dat ik graag zie’, vertelt de veehouder over de nog altijd zeer vitale honderdtonner die werd ingeschreven met 88 punten voor uier, 89 voor benen en 87 voor algemeen voorkomen.

Probleemloze koeien die gemakkelijk handhaven

Liesje 992 is één van de vele Liesjes op het bedrijf in het Brabantse De Mortel waar Priems met robots 130 koeien melkt. Deze tekenden in het afgelopen boekjaar voor een rollend jaargemiddelde van 11.575 kg melk met 4,45% vet en 3,61% eiwit.

Bekijk hier bewegende beelden van 100-tonner Peeldijker Liesje 992.
Melkveehouder Jan Priems: ‘De Liesjes zijn koeien die zich gemakkelijk handhaven en veel melk met goede gehalten produceren’

‘De Liesjes zijn gewoon hele goede, probleemloze melkkoeien die zich gemakkelijk handhaven en veel melk met hoge gehaltes produceren’, verklaart de veehouder het hoge aandeel van deze familie in zijn veestapel. Bij de snel groeiende invloed speelt ook de foktechnische interesse voor de Peeldijker koefamilie een rol. Koeien uit de Liesjefamilie werden de afgelopen jaren veelvuldig gespoeld.

‘Ik wil boerenkoeien fokken die een hoge melkproductie met goede gehalten gemakkelijk aankunnen’, vat de veehouder zijn fokdoel krachtig samen. ‘Ik gebruik voornamelijk genoomstieren en Inet is leidend bij de stierkeuze, waarbij ik functioneel exterieur en goede gezondheidskenmerken niet uit het oog verlies’, legt hij uit. Een goede balans tussen hoogte- en breedtemaat is voor de fokker een belangrijk aandachtspunt bij het maken van paringen.

Melkveehouder Jan Priems uit De Mortel met Bluejay dochter Liesje 992 op de achtergrond.
Melkveehouder Jan Priems uit De Mortel met Bluejay dochter Liesje 992 op de achtergrond.

Fokkracht ook in mannelijke lijn

De Peeldijker Liesjes bewijzen inmiddels ook in de mannelijke lijn hun fokkracht met stieren als Delta Lustum en Delta Lunar die op basis van de prestaties van hun dochters tot de beste stieren van hun generatie blijken te behoren. Ze scoren respectievelijk -0,06% vet en +0,13% eiwit en +0,35% vet en +0,12% eiwit.

In de jongere generaties doen de stieren uit de Liesjefamilie er in de gehaltevererving nog een flinke schep bovenop. Zo scoort de roodbonte InSire stier Delta Oneliner (v. Mauro) +0,19% vet en +0,19% eiwit en de zwartbonte Delta Ledger P RF zelfs + 0,70% vet en +0,26% eiwit.

Fenomenale gehaltes

Een koe die het fokdoel van Priems perfect belichaamt is Peeldijker Liesje 1224, een met 87 punten ingeschreven dochter van S-S-I Mogul Refelector. ‘Ze is een koe met een spiertje extra die niet direct opvalt. Maar als je beter naar haar kijkt mankeert er helemaal niets aan’, stelt de veehouder vast. ‘Ze was als vaars nog wat gesloten en startte rustig met 100 lactatiewaarde. Maar als tweedkalfskoe brak ze open en realiseerde ze een lactatiewaarde van 120’, vertelt hij. Inmiddels heeft Liesje 1224 drie keer gekalfd en een levensproductie gerealiseerd van 36.385 kg melk met 5,10% vet en 3,95% eiwit.

Deze fenomenale gehaltes geeft de fokkoe ook door aan haar nakomelingen. Zo melkt Priems een Barragedochter -Liesje 1333- die tekende voor een vaarzenlijst van 14.059 kg melk met 4,55% vet en 3,77% eiwit in 399 dagen (LW 125) en een Rush Hour dochter -Liesje 1328- die een vaarzenlijst afleverde van 13.891 kg melk met 4,46% vet en 3.94% eiwit in 483 dagen (LW 107).

Een volle zus van Liesje 1328 werd als kalf aangekocht door CRV en intensief benut in het fokprogramma. Zij is de moeder van drie stieren in het actuele aanbod: Delta Liberate (v. Gigantix), Delta Limbic (v. Fisherman) en Delta Candyman P RF (v. Nectar P). Een opvallende overeenkomst tussen de drie? Hun ijzersterke gehaltevererving! Zo scoort Limbic +0,05% vet en +0,22% eiwit, Liberate +0,22% vet en +0,25 eiwit en Candyman zelfs +0,76% vet en +0,41% eiwit.

Bekijk hier Liesjes-koefamilie