Nu aan de slag om hittestress voor te blijven

Categorie: Vruchtbaarheid
Nu aan de slag om hittestress voor te blijven

Een koe heeft het liefst een temperatuur tussen –5 en +18 graden Celsius. Vanaf 21° Celsius heeft een koe last van de warmte. Ga nu al aan de slag om ervoor te zorgen dat de koeien in de zomer de vruchtbaarheid op peil kunnen houden.

Hittestress kan zorgen voor verminderde voeropname en pensverzuring, met een grotere kans op melkproductiedaling, uierontsteking en klauwproblemen. Deze stress zorgt vaak voor een lager geboortegewicht en heeft daarnaast nadelige gevolgen voor de vruchtbaarheid. Wanneer de koe haar warmte niet kwijt kan, gaat ze minder voer opnemen, zodat er minder warmte in de pens wordt geproduceerd. Zo ontstaat er een energietekort, dat vooral bij verse koeien kan resulteren in een negatieve energiebalans.

Het energietekort heeft op twee manieren invloed op de vruchtbaarheid. Enerzijds ontwikkelen de eicellen zich minder goed en er ontstaan minder dominante follikels. Anderzijds is de hormoonproductie verlaagd waardoor het tochtinterval terugneemt en de tocht minder goed wordt getoond.

Nu aan de slag!


Download de leaflet ‘Tips bij hittestress’ om te kijken wat u kunt doen om hittestress te voorkomen. Een deel van deze maatregelen, zoals daken isoleren, ventilatoren plaatsen en drinkbakken vernieuwen, kunt u nu al uitvoeren om straks de hitte de baas te blijven!