Monstername bij vorst

Nieuwe melkmeetapparatuur en erkende MPR

In de winterperiode is het belangrijk dat de melkmonsters en het apparatuur niet bevriezen; bevroren melkmonsters kunnen zorgen voor een onjuiste uitslag. Bewaar dus apparatuur en monsters op een vorstvrije plaats.

Wanneer u de melkmonsters (en de apparatuur) op een andere, vorstvrije, plaats bewaart dan normaal laat dit door middel van een briefje aan onze distributiemedewerker weten.