Michael Lemeire: ‘Gemengd witblauwsperma bevrucht beter op de oudere koeien’

Familie Lemeire bij hun koeien in de wei
Familie Lemeire bij hun koeien in de wei

Op het melkveebedrijf van Michael en Raf Lemeire in het Vlaamse Westrem werden lange tijd alleen holsteinstieren gebruikt vanwege de groei van de melkveestapel. Zeker na de stalbouw in 2010 was er ruimte voor meer melkkoeien. Rond 2016 was de nieuwe stal gevuld met de beoogde 130 melk- en kalfkoeien en dus kwam Belgisch witblauw als gebruikskruising in beeld. ‘Een betere prijs voor toch vlot geboren kalveren’, zo vertelt Michael Lemeire over de reden om met gebruikskruising te starten.

Vanaf tweede lactatie witblauw

De Vlaamse melkveehouder gebruikt Belgisch witblauw vooral op oudere koeien. ‘We beginnen eigenlijk pas met witblauw te insemineren in de tweede lactatie, dus voor het derde kalf. Op dat moment weten we goed hoe de koe presteert, of we er al vaarskalveren van hebben en of we er dus nogmaals mee verder willen fokken.’ Lemeire insemineert ongeveer 35 tot 40 procent van de tweedekalfskoeien met een witblauwe. Bij derdekalfskoeien en ouder loopt dit percentage wel op tot ongeveer 50 procent.

In de eerste jaren gebruikte Lemeire individuele witblauwstieren en lette daarbij op vlotte geboorten. Maar sinds de introductie van gemengd witblauwsperma onder de productnaam BullsEye Blue, stapte de melkveehouder daarop over. ‘De ki-dierenarts en vertegenwoordiger wezen ons erop. Het klinkt logisch dat sperma van meerdere witblauwstieren in een rietje beter bevrucht. En omdat wij vooral oudere koeien met witblauwsperma insemineren, zijn we met BullsEye Blue aan de slag gegaan.’

Michael Lemeire: ‘We hebben het idee dat het ook echt beter bevrucht.’

Oudere koe moet vlot afkalven

Het gebruik van gemengd witblauwsperma bij Lemeire heeft inmiddels al zeker een 60 tot 70 drachtigheden opgeleverd. ‘We hebben het idee dat het ook echt beter bevrucht. Wanneer een oudere koe na twee holsteininseminaties nog niet drachtig is, pakken we ook regelmatig BullsEye Blue. Vanwege de betere bevruchting denken we dat gemengd witblauwsperma de meerprijs ook waard is.’

Lemeire kiest binnen BullsEye Blue voor het segment ‘zeer vlot’. ‘Zeker op oudere koeien moeten de geboorten zo vlot mogelijk verlopen om een goede opstart van de lactatie te hebben. De meerderheid van de kalveren zijn gemiddeld van maat. Soms zat er ook wel eens echt een groter kalf bij tot 50 of 55 kilo, maar ook die werden nog vlot geboren. Hooguit met wat hulp van mijzelf’, vertelt Michael Lemeire.

Voorlopig blijven gebruiken

De melkveehouder houdt de witblauwkalveren twee weken aan en voert ze dagelijks 5 tot 6 liter restmelk. De zwaardere stierkalveren brengen dan gemiddeld zo’n 325 tot 350 euro excl. BTW op. De lichtere variëren tussen de 250 en 300 euro. Aan de gezondheid van de kalveren van BullsEye Blue merkt Lemeire geen bijzonderheden. ‘We vaccineren de koeien voor het Rota- en Coronavirus en voeren de kalveren twee tot drie dagen biest. Hierdoor proberen we de kalveren alles mee te geven voor een goede gezondheid.’ Na ruim een jaar gebruik van BullsEye Blue is Lemeire tevreden met de resultaten voor bevruchting en geboorteverloop. ‘Wij blijven dit segment voorlopig gebruiken.’