‘Met Vruchtbaarheid op Maat houden we melk in de tank’

Ronald Pelgrom
Ronald Pelgrom

‘We proberen in ons bedrijf steeds stapjes vooruit te zetten. Als adviseurs daaraan een bijdrage kunnen leveren, sta ik daarvoor open’, vertelt melkveehouder en agrarisch ondernemer Ronald Pelgrom. Inseminatoren en een vruchtbaarheidscoördinator van CRV helpen hem de vruchtbaarheid van zijn veestapel te bewaken.

Agrarisch ondernemer Ronald Pelgrom heeft veel aan zijn hoofd. In Hummelo in de Achterhoek beheert hij met vijf vaste medewerkers IJsboerderij ‘De Steenoven’, een melkveebedrijf met 70 koeien, 30 stuks jongvee en 20 ossen met daarbij een ambachtelijke ijsmakerij met afzet naar de horeca. ‘We willen hier in alle facetten van de bedrijfsvoering steeds stapjes vooruit blijven zetten’, vertelt hij. ‘Dat lukt alleen als je tijd en aandacht hebt.’ Daarom hebben ze voor het melkveebedrijf vaste medewerker Rick Knoef. ‘Hij is er voor de koeien als ik er niet ben en zo zijn we ervan verzekerd dat de dieren altijd een goede verzorging krijgen.’

Sturen op marge

‘We hebben geen grote veestapel. Daarom is het realiseren van marge op de melkproductie voor ons extra belangrijk’, benadrukt Pelgrom. ‘Als adviseurs ons daarbij kunnen helpen, dan staan we daarvoor open. Onderdelen van de bedrijfsvoering waar ik zelf minder goed in ben, besteed ik graag uit.’ CRV is voor Pelgrom de vaste partner als het gaat om vruchtbaarheid. Inseminatoren komen meerdere keren per week op het bedrijf en vruchtbaarheidscoördinator Gert Jan Wolsink is iedere vier weken in de stal om te scannen op dracht en eventuele vruchtbaarheidsproblemen. ‘Door met vaste regelmaat te scannen krijgen we afwijkingen vroegtijdig in beeld en kunnen we snel ingrijpen. Zo blijft de tussenkalftijd onder controle en houden we melk in de tank’, legt de veehouder uit.

Met team om tafel

Er was een tijd dat het met de vruchtbaarheid op het bedrijf wat minder goed ging. De koeien hadden te veel inseminaties nodig om drachtig te worden en de tussenkalftijd liep op. ‘Het frustrerende was dat we er voor ons gevoel alles aan deden om de koeien optimaal te verzorgen. Maar het kwam er op een of andere manier niet uit’, herinnert Pelgrom zich. ‘Onze vruchtbaarheidscoördinator merkte op dat de koeien wat dof in het haar waren en niet lekker in hun vel leken te zitten. We zijn toen samen met onze fokkerijspecialist, vruchtbaarheidscoördinator en voeradviseur om tafel gaan zitten om een analyse te maken van het probleem.’
Bij het gesprek was ook Ianthe Moens aanwezig. Zij is dierenarts en ki-specialist bij CRV. ‘Toen we door de stal liepen, viel het haar op dat veel koeien stonden en niet gingen liggen. Ze kregen daardoor niet genoeg rust. Dat was de basis van het vruchtbaarheidsprobleem’, constateert Pelgrom nu. ‘Door mijn bedrijfsblindheid had ik dat zelf niet in de gaten.’

Ronald Pelgrom: ‘Door ons vruchtbaarheidsprobleem bij de basis aan te pakken daalde het inseminatiegetal van 2,6 naar 1,9’

Meer rust, minder inseminaties

De ondernemer nam toen een rigoureus besluit. Hij was altijd tevreden met de waterbedden voor zijn koeien geweest, maar hij prikte ze allemaal lek om in plaats daarvan diepstrooiselboxen te maken. ‘Al na een paar dagen zagen we dat de koeien veel meer lagen’, herinnert hij zich. Daarna ging het stap voor stap beter in het koppel. Nu glanzen de koeien weer en de pensvulling is goed. Dat het beter gaat bij de koeien wordt ook zichtbaar in de vruchtbaarheidscijfers op het bedrijf. Zo is het inseminatiegetal gedaald van 2,6 naar 1,9. ‘Ik ben heel blij dat we tijd en aandacht hebben besteed aan de vruchtbaarheidsproblemen en deze met hulp van CRV bij de basis hebben aangepakt’, concludeert Pelgrom. ‘De resultaten zijn nu prima.’

Doelgericht werken met Vruchtbaarheid op Maat

Met Vruchtbaarheid op Maat biedt CRV een totaalpakket dat veehouders ondersteunt bij het werken aan een betere vruchtbaarheid. Met hun eigen fokkerijspecialist en vruchtbaarheidscoördinator maken de deelnemers afspraken over concrete doelen. En samen bepalen ze welke diensten en producten van CRV ze daarvoor in willen zetten. Zo werken de deelnemers aan Vruchtbaarheid op Maat samen met CRV doelgericht aan een betere vruchtbaarheid.