Blij met maatwerk voor vruchtbaarheid en paringsadvies

Categorie: Vruchtbaarheid
Melkveehouder Dood over Vruchtbaarheid op Maat

Armando Dood heeft zo zijn eigen ideeën over de fokkerij en het management van zijn veestapel. Met CRV heeft de melkveehouder afspraken op maat gemaakt over vruchtbaarheidsbegeleiding. En met Fokkerijadvies achter de koe kan hij zijn eigen visie op fokkerij afstemmen met een specialist.

De visie van Armando Dood past niet altijd in het standaardplaatje. ‘Daarom moet ik nog wel eens zoeken naar een leverancier of adviseur die bij me past’, vertelt de melkveehouder. Samen met zijn vrouw Dorien en zijn ouders Johan en Ria vormt Armando de maatschap Dood-Wermink. De ondernemers beheren in Den Ham (Overijssel) een bedrijf met 125 melkkoeien en 70 stuks jongvee. De productie is op dit moment ongeveer 9300 kg melk met 4,43% vet en 3,69% eiwit (rollend jaargemiddelde). ‘We hebben meer dan 10.000 kg per koe gemolken en daar willen we ook weer naartoe. Maar dan wel met behoud van gehalten’, benadrukt de veehouder. ‘Daar hebben we altijd op gefokt en het is financieel heel interessant om dat vast te houden’, legt hij uit.

Door een vruchtbaarheidsexpert in de armen te nemen zitten we nu nog strakker op de vruchtbaarheid.

Vruchtbaarheid op Maat

Koeien insemineren doet Armando zelf. ‘Maar de pinken laten we insemineren’, vertelt hij. ‘We gebruiken op deze groep SiryX-sperma. Dat is wat duurder dan conventioneel sperma en door het insemineren uit te besteden aan CRV weet ik zeker dat het professioneel gebeurt.’ Vertrouwen in de professionaliteit van CRV was voor Armando ook aanleiding om te starten met de service Vruchtbaarheid op Maat. ‘Onze dierenarts komt al jaren iedere vier weken op het bedrijf’, vertelt hij. ‘Daar zijn we heel tevreden over, maar we hadden ook het idee dat er ruimte was voor verbetering. Bij CRV konden we de afspraken met de dierenarts voortzetten en daarnaast een vruchtbaarheidsexpert inschakelen. Nu lopen we iedere twee weken de dieren langs die aandacht nodig hebben, om en om met onze dierenarts en de expert van CRV. Daardoor zitten we nog strakker op de vruchtbaarheid.’

Fokkerij meer dan papier

Ook in zijn zoektocht naar maatwerk voor de fokkerij kwam Armando uiteindelijk uit bij CRV. ‘We gebruiken het StierAdviesProgramma (SAP). Dat maakt paringen op basis van de genetische aanleg op papier. Voor pinken en vaarzen werkt dat prima, maar als je koeien langer melkt, krijg je meer inzicht in de prestaties. Koeien die het bij ons goed doen, passen op ons bedrijf, ook al is dat in de genetische aanleg niet direct zichtbaar’, constateert de veehouder. ‘Deze informatie wil ik graag meenemen, bijvoorbeeld bij de beslissing om een koe wel of niet te insemineren met een vleesstier’, legt hij uit. Het was een medewerker van CRV die Armando attendeerde op Fokkerijadvies achter de koe. Bij ondernemers die van deze service gebruikmaken, bekijkt een foktechnisch accountmanager van CRV samen met de veehouder de dieren in de stal. Op basis van cijfers, exterieur, en ervaringen van de veehouder wordt voor ieder dier een paringsadvies op maat gemaakt. ‘Ik heb hier een goed gevoel bij’, verklaart Armando. ‘Nu kan ik mijn eigen ideeën uitwisselen met een specialist.’