Ledenraad CRV stemt in met nieuwe commissarissen voor CRV Holding BV

Coöperatie CRV

De ledenraad van Coöperatie CRV heeft vandaag ingestemd met het voorstel om in de algemene vergadering van aandeelhouders van CRV Holding BV, Marlous Booijink en Jolanda van Haarlem te benoemen als nieuwe leden van de raad van commissarissen.

Zij vervangen Johan Wouterse en Etienne Cosyns. Daarnaast is melkveehouder Jochem van der Starre uit Slootdorp benoemd als hoofdbestuurslid van Coöperatie CRV en daarmee tevens lid van de raad van commissarissen van CRV Holding BV. Van der Starre vervangt Kurt Faes uit het Vlaamse Meer.

Marlous Booijink (43) is werkzaam als CFO bij het bedrijf Pandriks, producent van afbakbrood. Daarvoor vervulde ze diverse financiële en managementfuncties bij onder andere DSM food specialities en FieslandCampina. Samen met haar man beheert ze bovendien een akkerbouwbedrijf van 150 hectare in Kraggenburg.

Jolanda van Haarlem – Eyssen (54) was tot voor kort CEO bij fokkerijorganisatie Hendrix Genetics en zal per 1 april gaan werken bij Agrifirm als groepsdirecteur ‘specialities’. Eerder werkte ze in hogere managementfuncties bij onder andere Cargill, Provimi en FrieslandFoods.

Jochem van der Starre (42) heeft in Slootdorp samen met zijn vrouw een melkvee- en akkerbouwbedrijf met 175 melkkoeien en 80 stuks jongvee op 100 hectare land. Ze exploiteren daarnaast ook een boerderijwinkel. Jochem zat eerder onder andere in de adviesraad van GD, de jongerenraad en de inforaad van CRV en de adviesraad van JoinData. Op dit moment is hij voorzitter van het district Noord-Holland van FrieslandCampina.

Toezicht op beleid

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen het bedrijf CRV. De RvC bestaat uit de zeven veehouders die samen het hoofdbestuur van Coöperatie CRV vormen. De RvC wordt aangevuld met drie commissarissen met professionele expertise die geen veehouder zijn.

Competenties versterkt

Wietse Duursma, voorzitter van Coöperatie CRV en voorzitter van raad van commissarissen van CRV Holding BV is enthousiast over de nieuwe bestuurders. ‘De voordracht van deze drie kandidaten is tot stand gekomen na een intensief traject van werving en selectie en de benoeming wordt door de ledenraad zeer breed gedragen. Met deze nieuwe commissarissen versterken we binnen de raad van commissarissen de competenties die we de komende jaren nodig denken te hebben.’