In boekjaar 2020 – 2021 investeerde CRV in de toekomst

In boekjaar 2020 – 2021 investeerde CRV  in de toekomst

CRV kijkt tevreden terug op het boekjaar 2020 – 2021, een jaar waarin de organisatie belangrijke veranderingen doorvoerde om zich voor te bereiden op de toekomst. De omzet steeg in het afgelopen boekjaar met 1,4 miljoen euro en er werd een bescheiden netto winst gerealiseerd. Deze zal aan het vermogen van de coöperatie worden toegevoegd.

Jaar van investeringen


Het afgelopen boekjaar investeerde CRV onder andere in uitbreiding van het meetnetwerk voor voerefficiëntie. Ook zijn met partners in de keten onderzoeksprojecten opgezet rondom het meten van de methaanemissies van individuele koeien. Daarnaast werden CRV Dier en CRV Bedrijf geïntroduceerd, applicaties die veehouders ondersteunen in het management van hun veestapel. Bovendien zijn nieuwe proposities ontwikkeld om veehouders in hun bedrijfsvoering verder te ontzorgen, bijvoorbeeld op het gebied van vruchtbaarheid.

‘Met deze investeringen ontwikkelen we diensten en producten die veehouders helpen de rentabiliteit van hun bedrijfsvoering te vergroten. Bovendien wil CRV bijdragen aan een betere wereld en de veehouderijsector actief ondersteunen in het proces van verduurzaming’, verklaart CEO Angus Haslett.

In september, bij de start van het nieuwe boekjaar, lanceerde CRV een ambitieuze internationale groeistrategie voor de komende drie jaar. Om hier uitvoering aan te geven werden veranderingen in de organisatie doorgevoerd.

Goede uitgangspositie voor groeistrategie

Financieel directeur Egon Verheijden is tevreden over de uitgangspositie van CRV aan het begin van het nieuwe boekjaar. ‘Met een eigen vermogen van 90,9 miljoen euro en een goede solvabiliteit is de financiële basis van de coöperatie onverminderd solide; CRV heeft een sterke positie in de Nederlandse en Vlaamse markt en op belangrijke markten elders in de wereld’, legt hij uit. ‘Met ons vooruitstrevende fokprogramma zijn we bovendien internationaal koploper in de fokkerij op gezondheid en efficiëntie. En, het allerbelangrijkst, CRV wordt gedragen door zeer betrokken en vakbekwame medewerkers’, verklaart Verheijden. ‘De mooie groeicijfers die afgelopen boekjaar in Brazilië zijn gerealiseerd, bewijzen dat de ingezette strategie kansrijk is. De komende jaren zullen we dit verder uitbouwen.’Tabel 1 – Belangrijkste kengetallen van het boekjaar 2020-2021 van Coöperatie Koninklijke CRV u.a.

2020-2021

2019-2020

aantal leden in Nederland en Vlaanderen

21.442

23.086

aantal medewerkers

1.364

1.367

netto-omzet voor ledenvoordeel (x € 1 miljoen)

173,4

172,0

ledenvoordeel (x € 1 miljoen)

-

0,3

bedrijfsresultaat (x € 1 miljoen)

-0,1

0,5

nettoresultaat na belasting (x € 1 miljoen)

0,4

0,5

eigen vermogen (x € 1 miljoen)

90,9

87,4