‘Het geeft me rust als ik weet dat de vruchtbaarheid onder controle is’

‘Het geeft me rust als ik weet dat de vruchtbaarheid onder controle is’
Van links naar rechts: Johan Delporte, Martine Hanssens, Dries Delporte en Nathalie Wullepit

Ondanks een groeiende veestapel en een sterk gestegen melkproductie heeft de familie Delporte de vruchtbaarheidsresultaten op het bedrijf steeds op peil kunnen houden. Met dank aan hun vakmanschap. En met hulp van ki-dierenarts Nathalie Wullepit van CRV.

De jonge melkveehouder Dries Delporte geniet als de dieren gezond zijn en probleemloos veel melk produceren. ‘Daarom probeer ik in de verzorging van de dieren steeds stapjes vooruit te zetten’, vertelt hij. Bij probleemloos produceren hoort wat Dries betreft ook een goede vruchtbaarheid. ‘Als ik een koe tien dagen na afkalven alweer tochtig zie, of als een dier direct na de eerste inseminatie drachtig is, dan geeft me dat veel voldoening.’

Meer koeien, vaker melken

Sinds twee jaar boert Dries (24) samen met zijn ouders Johan Delporte en Martine Hanssens op het bedrijf met 120 melkkoeien en 90 stuks jongvee in Wijtschate in het toeristische Vlaamse Heuvelland. Naast de melkveetak baat de familie Delporte ook een zuivelwinkel met tearoom uit. De afgelopen jaren hebben de ondernemers het bedrijf flink ontwikkeld. Zo is er een nieuwe stal gebouwd, werd overgeschakeld op robotmelken en groeide de veestapel. Onder invloed van aanpassingen in het management is de melkproductie gestegen van gemiddeld 30 naar 37 liter per koe per dag. Ondanks deze forse productiestijging zijn de vruchtbaarheidsresultaten steeds op peil gebleven. Zo ligt het inseminatiegetal nog altijd ruim onder de 2.

Dries Delporte: ‘De productie steeg van 30 naar 37 liter melk per dag, maar het inseminatiegetal bleef onder de 2’

Ki-dierenarts insemineert en controleert

‘Voor de vruchtbaarheid werken we al jaren samen met Nathalie Wullepit, onze vaste ki-dierenarts van CRV. Zij insemineert hier de koeien en verzorgt de vruchtbaarheidsbegeleiding’, vertelt Dries. Alle koeien vanaf 35 dagen na inseminatie worden gescand op dracht. Maar ook de koeien die 45 dagen na afkalven nog niet tochtig zijn gezien, onderwerpt de dierenarts aan een onderzoek om eventuele problemen te kunnen behandelen. Dieren waarbij de nageboorte niet vlot is afgekomen, bieden de veehouders eveneens ter controle aan. ‘Wij zijn blij met deze werkwijze’, verklaart Dries. ‘Door de vaste afspraken weet ik zeker dat we niks missen. Het geeft me rust als ik weet dat de vruchtbaarheid onder controle is.’ Voor vader en zoon Delporte fungeert Nathalie ook als extra oog op het bedrijf. ‘Als veehouder word je op een gegeven moment bedrijfsblind, waardoor je bepaalde tekortkomingen niet meer ziet. Wij waarderen het dat Nathalie ons stimuleert om het beter te doen’, legt Dries uit. ‘Zo voerden we het jongvee een tijdje noodgedwongen een te eiwitrijke graskuil. Totdat Nathalie ons erop wees dat dit schadelijk zou kunnen zijn voor de vruchtbaarheid. Door het rantsoen aan te passen hebben we vruchtbaarheidsproblemen voorkomen.’

Het kan altijd beter

Dries geniet van de veestapel zoals die er nu voorstaat. ‘Met de vruchtbaarheid loopt het goed. Als we die op peil kunnen houden, zou dat mooi zijn. Maar er is ook altijd nog ruimte voor verbetering’, haast hij zich te zeggen. ‘Zo zou het mooi zijn als het, met hulp van Nathalie, lukt om de uitval nog wat te beperken doordat minder koeien niet drachtig worden.’

Doelgericht met Vruchtbaarheid op Maat

Met Vruchtbaarheid op Maat biedt CRV een totaalpakket dat veehouders ondersteunt bij het werken aan een betere vruchtbaarheid. Met hun eigen fokkerijspecialist en vruchtbaarheidscoördinator maken de deelnemers afspraken over concrete doelen. En samen bepalen ze welke diensten en producten van CRV ze daarvoor willen inzetten. Zo werken de deelnemers samen met CRV doelgericht aan een betere vruchtbaarheid. Op het bedrijf van de familie Delporte is een video gemaakt over de vruchtbaarheidsbegeleiding door ki-dierenarts Nathalie Wullepit van CRV. Bekijk hier het filmpje

Wilt u weten wat Vruchtbaarheid op Maat voor uw bedrijf kan betekenen? Bel dan met de CRV-klantenservice: 078-15 44 44 of informeer bij uw eigen fokkerijspecialist.