Erik van den Brandhof gebruikt BullsEye Blue voor beste bevruchting

Melkveehouders Erik van den Brandhof en Ben van den Brandhof bij hun tweeling gebruikskruisingskalveren.
Melkveehouders Erik van den Brandhof en Ben van den Brandhof bij hun tweeling gebruikskruisingskalveren.

Het is natuurlijk maar een voorbeeld, maar Erik van den Brandhof is er blij mee. ‘Een van onze beste koeien wilde slecht drachtig worden’, vertelt hij. ‘We hadden haar drie keer zonder succes geïnsemineerd met een holstein stier en besloten het daarna te proberen met BullsEye Blue-sperma. Die beslissing pakte goed uit. De koe is drachtig en kan zo nog weer een lactatie mee.’

Selectie op geboortegemak en bevruchting

De eerste ervaringen met de inzet van BullsEye Blue-sperma zijn positief en dat motiveert Erik van den Brandhof om hiermee door te gaan. De jonge veehouder heeft samen met zijn ouders Ben en Hennie in Rouveen een biologisch bedrijf met 120 melkkoeien en 65 stuks jongvee op 75 hectare land.

Ruim zestig procent van de koeien laat de familie Van den Brandhof insemineren met een Belgisch-witblauwstier voor de gebruikskruising. ‘Bij de stierkeuzen letten we vooral op geboortegemak en bevruchting’, vertelt Erik. ‘Sinds ongeveer een half jaar gebruiken we ook BullsEye Blue-sperma. Dat het mengen van sperma van verschillende stieren een positief effect heeft op de kans op drachtigheid, klinkt logisch. We willen wel eens proberen of dit nog beter bevrucht dan de betere bevruchters uit het Belgisch-witblauwaanbod voor de gebruikskruising’, verklaart de veehouder deze keuze.

Melkveehouders Erik van den Brandhof en Ben van den Brandhof
Melkveehouders Erik van den Brandhof en Ben van den Brandhof

Met SiryX meer ruimte voor witblauw

De familie Van den Brandhof laat sinds een jaar of drie merkeronderzoek uitvoeren bij de kalveren. ‘Daarmee krijgen we nog beter in beeld welke dieren genetisch de beste zijn. Daar fokken we mee verder door ze te laten insemineren met een holstein stier. Op de dieren waarvan we geen kalveren willen aanhouden, gebruiken we Belgisch-witblauwsperma’, legt de veehouder uit.

Sinds kort is het gebruik van gesekst sperma ook toegestaan in de biologische melkveehouderij. ‘Van deze mogelijkheid maken we graag gebruik’, vertelt Van den Brandhof. De veehouders willen de allerbeste dieren, vooral pinken, insemineren met SiryX-sperma om extra genetische vooruitgang te realiseren. ‘En zo kunnen we ook nog wat meer koeien insemineren met een Belgisch-witblauwstier.’

BullsEye Blue: drie stieren in een rietje

BullsEye Blue is mengsperma van drie Belgisch-witblauwstieren in één rietje. CRV biedt dit product sinds afgelopen jaar aan nadat uit een grote veldproef was gebleken dat met de inzet van BullsEye Blue-sperma een non-returnpercentage na 56 dagen van +4,2% werd gerealiseerd. Dat is ruim boven het niveau van de best bevruchtende stieren. BullsEye Blue is beschikbaar voor twee segmenten: vlot (minimaal 113 geboortegemak) en zeer vlot (minimaal 119 geboortegemak).