Elite-vaarzen geven vertrouwen

Pieter (l) en Hans (r) Peters fokken in de hoogste versnelling
Pieter (l) en Hans (r) Peters fokken in de hoogste versnelling

De eerste vaarzen uit het CRV-Eliteprogramma zijn aan de melk, veelal van bedrijven die al ervaring hebben met satellietembryo’s en de daaruit geboren dieren. We nemen de maatschap Peters in Oirschot onder de loep.

De broers Pieter en Hans Peters gaan in de hoogste versnelling

Genetisch snel vooruit, dat gaat bij Pieter en Hans Peters in Oirschot via een meersporenbeleid. Pieter vertelt: ‘Wij houden van productieve koeien die gemakkelijk gezond blijven en zelfredzaam zijn.’ Om dit doel sneller te bereiken maken de broers optimaal gebruik van moderne technieken. Zo nemen de broers al sinds 2017 deel aan merkertesten dat inmiddels onderdeel is van CRV Fokkerij. De beste dieren om aan te houden en mee te fokken komen zo in beeld.

Van alleen de genetisch beste dieren een vaarskalf fokken, versnelt de vooruitgang. Hans vertelt: ‘We gebruiken gesekst sperma op de 80% beste pinken en vaarzen. De overige dieren krijgen een embryo geïmplanteerd of krijgen een vleesstier als partner.

Sinds 2017 kopen Pieter en Hans een jaarlijks groeiend aantal fokprogramma-embryo’s. Aanvankelijk implanteerde CRV-vruchtbaarheidsspecialist Danny Driessens af en toe een vers embryo waar hij even geen ontvangster voor had. Inmiddels zetten we al een paar jaar 40 embryo’s in. Dit jaar groeit dat verder naar zo’n 70 geïmplanteerde embryo’s.’ Totaal zijn rond de 170 satellietembryo’s geïmplanteerd in hun 130 koeien tellende veestapel. Pieter vertelt: ‘De resultaten zijn goed. Enkele maanden geleden hebben we het drachtpercentage berekend. We zijn tevreden over gemiddeld 53% dracht, hoewel we ook een half jaar lang op 70% hebben gezeten. Dat was ook wel lekker!’

Productievere en gezondere Delta-dieren

De genetische vooruitgang komt tot uiting in de prestaties. Pieter vertelt: ‘De snel stijgende genetische aanleg komt tot uiting in de lactatiewaarde.’ Gemiddeld scoren de dieren uit embryo’s 5 punten hoger voor lactatiewaarde. In de groep derdekalfskoeien scoren drie Delta-dieren bijvoorbeeld 110 lactatiewaarde ten opzichte van 101 door de 24 bedrijfsgenoten. Ze scoren ook nog eens 100.000 cellen lager in celgetal en er zitten geen attentiekoeien bij.

Acht Delta-vaarzen krijgen flink concurrentie

Meer melk uit gezondere uiers kenmerkt de vaarzen uit het Elite-programma, die flink concurrentie krijgen. De eigen aanfok in deze lichting is namelijk ontstaan door gebruik van gesekst sperma op de beste moeders. Bovendien lopen tussen de vaarzen inmiddels zes dochters van de eerste eigen Delta-dieren. Ze tellen mee als bedrijfsgenoot. Toch scoren de acht Elite-dieren uit de aangekochte embryo’s bij de vaarzen een vier punten hogere lactatiewaarde en 38.000 cellen/ml lager dan de dertig vaarzen uit eigen topdieren.

Vruchtbare koeien met gezonde klauwen

Volgens Hans zijn de Delta-dieren vruchtbaar en hebben ze gezonde klauwen. In het fokprogramma van CRV weegt dit nadrukkelijk mee. Voor beide kenmerken ligt de genetische aanleg van de veestapel met 104 zo’n drie punten boven het landelijk gemiddelde. Hans vertelt: ‘Voor klauwgezondheid zie ik niet veel verschil. We hebben overigens weinig mortellaro in de stal. Ook met de vruchtbaarheid van de Delta-dieren zit het goed. We voeren een compleet gemengd rantsoen en dan wil je de tussenkalftijd kort houden om te voorkomen dat de dieren vervetten.’ Het bedrijf scoort uitstekende vruchtbaarheidskengetallen. Met 375 dagen gerealiseerde tussenkalftijd en 1,8 inseminaties per drachtige koe, draaien Pieter en Hans mee in de kopgroep.

Frontlinedochter favoriet

Een derdekalfs koe is favoriet van de twee broers. Nummer 440 is van vader Frontline en moeder Delta Cristi. Pieter licht toe: ‘Ze is een niet te grote derdekalfs koe met een jeugdige uitstraling. Ze zit goed in elkaar met een mooi vierkant uier, goede benen en goede, gezonde klauwen. Ze koerst als derdekalfs af op een 305-dagenlijst van 11.927 kg melk met 3,84% vet en 3,79% eiwit. Ze groeit nog door en slijt niet. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat ze lang mee kan gaan.’ Haar volle zus bij CRV-Testbedrijf Vernooij, Delta Caro, is onder andere de moeder van stiervader Delta Impulsion.

Caro (v. Frontline), volle zus van de stalfavoriet van Pieter en Hans Peters en moeder van een stiervader bij CRV.
Caro (v. Frontline), volle zus van de stalfavoriet van Pieter en Hans Peters en moeder van een stiervader bij CRV.

Pieter en Hans zijn unaniem van mening dat ze van koeien als 440 wel een stal vol willen. Ze voldoet aan de eisen die Hans voor ogen heeft: ‘Een boerenkoe die gezond en persistent produceert, snel drachtig wordt en zonder fouten in het exterieur.’ Bij het maken van paringen voor de CRV Elite-embryo’s wegen deze kenmerken nadrukkelijk mee. Nieuwe favorieten ziet Hans dan ook met vertrouwen tegemoet.