Delta Satelliet bedrijven krijgen wereldtop in de stal

CRV kocht de internationale topdonor, Ananas P op een veiling
CRV kocht de internationale topdonor, Ananas P op een veiling

In het fokprogramma van CRV stromen naast de allerbeste vrouwelijke nakomelingen uit de eigen stiermoeders ook extern aangekochte dieren en embryo’s in. Ze produceren niet alleen stieren voor de Nederlands/Vlaamse markt, maar ook voor andere landen. Eén op de vijf dieren is donor voor de internationale markt.

In het Dairy Breeding Centre van CRV te Wirdum produceren gemiddeld zo’n 170 donoren embryo’s voor meerdere fokprogramma’s. Driekwart van de ingezette InSire-stieren in Nederland/Vlaanderen zijn afkomstig uit het eigen fokprogramma. Een deel van deze donoren produceert embryo’s voor de internationale markt. Uiteraard komen ook deze embryo’s beschikbaar voor de CRV-Delta satelliet bedrijven. We lichten de fokdoelen voor beide markten toe.

Strenge selectie kijkt verder dan NVI

Voor het Nederlandse fokprogramma fokt CRV gezonde en efficiënte melkkoeien. We maken daarbij gebruik van een selectie-index, met daarin een weging van 45% efficiëntie, 30% gezondheid en 25% exterieur. Deze index verschilt van de NVI. Marcel Fox, coördinator van het Deltaprogramma legt uit: ‘Ten opzichte van de NVI leggen we meer nadruk op specifieke kenmerken. We letten extra op hoge gehalten in de melk en op een correcte bouw. Zo beperken we nadrukkelijk hoogtemaat en hechten we extra waarde aan voldoende inhoud, conditie en breedte in de voorhand. Daarnaast letten we op een goede kruisligging en op een juiste beenstand. Voor de overige kenmerken is melksnelheid een kenmerk waar we niet op toegeven en houden we rekening met voldoende bloedspreiding.’ Dit alles verklaart waarom de beste dieren voor het fokprogramma niet automatisch beschikken over de hoogste NVI. Uiteraard geldt dit ook voor de nakomelingen op Delta Satelliet bedrijven.

Voor internationale markt meer accent op melk en uiers

‘Om internationaal aan de behoefte en vraag te kunnen voldoen, hebben we stieren nodig die passen bij de wensen van onze buitenlandse klanten’, vertelt Marcel. ‘Daarvoor selecteren we heel gericht donoren en stiervaders met internationale afstammingen, die hoog scoren op de fokwaardebasis van de betreffende landen.’ Enkele donoren die de meeste embryo’s hebben geleverd passeren de revue.

Caudumer Lol 422 PP (AB 85, v. Handy P) is als donor benut voor zowel de buitenlandse markt als voor de NVI-markt. Bij CRV-testbedrijf Barendonk Holsteins produceerde ze in haar vaarzenlactatie van 3.02 jaar in 305 dagen 10.068 kg melk met 4,59% vet en 3,83% eiwit. Inmiddels zijn haar zonen, Cartoon P en Louis P veel gevraagde stieren in het buitenland. Veel bekender voor Nederland en Vlaanderen is haar zoon Launch PP die in de thuismarkt de meeste inseminaties op zijn naam schrijft. Veehouders gebruiken deze roodbonte InSire-topstier ook op zwartbonte dieren. Ook in het fokprogramma zien we dat de kleur van de donor niet bepalend is voor welk fokdoel ze stiermoeder is. De dochters van Lol 422 in Wirdum kennen maar liefst zeven verschillende vaders, zowel rood- als zwartbont. De eerste kleinzoon van Lol 422 verhuist binnenkort naar de opfok van CRV.

Caudumer Lol 422 PP (AB 85) heeft dochters van zeven verschillende vaders in Wirdum
Caudumer Lol 422 PP (AB 85) heeft dochters van zeven verschillende vaders in Wirdum

De zwartbonte donor, Delta Titania (v. Crown) heeft in Wirdum inmiddels 141 embryo’s geproduceerd. Haar eerste kalveren zijn januari 2022 geboren. Ze produceert nog steeds embryo’s zowel voor de Nederland/Vlaamse markt als voor de internationale markt. Op basis van merkers combineert ze +1.800 kg melk met -0,10% vet en +0,03% eiwit met buitengewoon hoge scores voor gezondheidskenmerken. Op CRV-testbedrijf Nooijen koerst haar moeder, Delta Tracy (AB 86, v. Esperanto), in haar tweede lactatie na 215 dagen af op een 305-dagenlijst van 14.451 kg melk met 4,16% melk en 3,67% eiwit, goed voor 117 lactatiewaarde. Haar zoon, Delta Tornado (v. Skywalker) laat eenzelfde profiel zien.

Delta Tracy is de moeder van de veelvuldige embryodonor Titania
Delta Tracy is de moeder van de veelvuldige embryodonor Titania

De meeste internationale donoren zijn hoornloos

Sinds enkele jaren selecteert CRV donoren specifiek voor de internationale markt. Een belangrijke klant in deze markt is Duitsland. Voor deze markt is de Duitse totaalindex, RZG een belangrijk selectiecriterium. ‘In Duitsland stijgt het gebruik van hoornloze stieren explosief.’ vertelt Marcel. Hij vervolgt: ‘Het doel voor deze markt is 50 tot 70% van de stieren homozygoot hoornloos, waarbij we naast RZG meer het accent leggen op liters melk en een nog beter uier.’ De kalveren hebben veelal voor Nederland een outcross-afstamming.

Een voorbeeld van een voor de Duitse markt aangekochte donor is de roodbonte Ananas P Red (v. Gywer). Zij is met 153 RZG nog steeds van hoog niveau. CRV slaagde erin haar te kopen op een Duitse veiling. Ze is inmiddels vijf maanden drachtig. Marcel is blij met de twee jaar geleden aangekochte donor: ‘Ananas P produceerde gemakkelijk meer dan 250 embryo’s, waaruit inmiddels de eerste kalveren op de Elitebedrijven zijn aangekocht.’ Inmiddels is ze verhuisd van Wirdum naar CRV-testbedrijf Nooijen. Met bijna 500 euro Inet en een vlakke gehaltenvererving is ze een veelbelovende donor. Haar moeder Aika (AB 85, v. Mission P) produceerde als vaars in 305 dagen 10.615 kg melk met 4,32% vet en 3,70% eiwit. Aika’s Italiaanse moeder Zani Silver Ambra (AB 86, v. Silver) imponeert met een sterke verschijning en een torenhoge productie. In haar tweede lijst produceerde ze in 305 dagen 21.459 kg melk met 4,22% vet en 3,50% eiwit.

Naast de eigen koefamilies van CRV stromen wereldwijde topdieren met nieuwe bloedlijnen binnen in het fokprogramma. Delta Satelliet bedrijven plukken de eerste vruchten. Wilt u deze families ook in uw stal? Neem dan contact op met CRV.